“A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”…

Drodzy Czciciele Matki Bożej Cudownego Medalika! Każdego roku przeżywamy Tajemnicę Narodzenia Syna Bożego., który stał się czlowiekiem, aby człowiek stawał się podobny Bogu. Stał się Chlebem, pokarmem na życie wieczne. Przez  ten fakt Bóg uczy nas dobroci i służby innym, braterstwa i miłości. Niech obecne Święta Bożego Narodzenia będą czasem umocnienia naszej wiary , radosnym przeżywaniem Bożej Miłości do nas, czasem dobroci, szacunku i miłości w Waszych domach i rodzinach.   

>

Dodaj komentarz