Jubileusz 20 – lecia AMM (1987 – 2007)

Każde przedsięwzięcie wymaga trudu i solidarności wielu ludzi. Tak też było z przygotowaniami do Jubileuszu 20 -lecia Apostolatu w Wąchocku, który przypadł na dzień 7 października 2007 r.

Zaangażowały się następujące osoby: przewodnicząca. A. Życińska, z – ca M. Bzinkowska, moderator Z. Miernik, opiekun duchowy O. Jerzy Niewczas, E. Zatorska, A. Wiśnios, D. Gutowska, J. Wrońska, J. Banaczkowska z 2. wnuczkami, A. Paciorek, ap. maryjne ze Skarżyska i Marcinkowa. Trzeba było przyjąć ponad 200 osób, więc i pracy było niemało. Uświetniły uroczystość śpiewy i gra na organach pani mgr A. Staszałek -Sitkowskiej [organistki] oraz scholi . Zaangażowały się też przedstawicielki grup z Rataj i Marcinkowa, które upiekły ciasta. Inne podarowały cukiernie, a piekarnie i masarnie dały swoje wyroby. Gotowały kucharki ze Szk. Podst . w Wąchocku, ukierunkowane przez intendentkę, p. Krystynę Bilską i dyr. Małgorzatę Olszewską. Zaproszenia wypisała p.U.Kwaśniewska. Niektóre produkty ofiarował prob.o.Honoriusz Kostek.Obecny Dyr. Krajowy ks. Tadeusz Lubelski głosił nauki o apostolstwie i objawieniach Matki Bożej przez całą niedzielę 7 października. Jubileuszową sumę odprawiało 4 kapłanów: Ks. Dyrektor, O. Proboszcz  , O. Opiekun i Ks. Opiekun z Kielc. Przyjechały 4 autokary z Kielc i okolic z moderator mgr Haliną  Pilewską, ap. maryjne z 2 parafii ze Skarżyska –Kamiennej,z Gadki, Skarżyska Kościelnego, Radomia, Pionek .Zaszczyciły nas swą obecnością: z-ca Dyr.Krajowego mgr Ewa-Pruska Zajdel , kolporterka wydawnictw AMM –Marta Łuczak, prelegentka i z-ca moderatorki diec. radomskiej  mgr Wiesława Chyb, przewodniczące: Maria Stachoń, Maria Arendt, Gertruda-Urszula Niziołek, Urszula Śrębowata, Zofia Miernik [z Gadki], Anna Konatowicz, Maria Płachta. Z racji obowiązków niedzielnych nie mogli przybyć zaproszeni księża proboszczowie- opiekunowie innych grup ani Ks. dziekan J. Domański. Salę na agapę udostępnił dyrektor M-GOK, Marian Susfał. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia  i wysłuchaniu ogłoszeń głos zabrał O.Opat mgr Eugeniusz Augustyn, który w serdecznych słowach zwrócił się do zebranych, gratulował pięknej działalności i życzył dalszej ofiarnej pracy na rzecz Kościoła. Z okazji 20-lecia AMM w Wąchocku i Marcinkowie moderator opracowała 4-stronicową gazetkę, którą wydrukowała firma ,,Dorand ” ze Starachowic.

Salę na agapę udostępnił dyrektor M – GOK, Marian Susfał. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i wysłuchaniu ogłoszeń głos zabrał O.Opat mgr Eugeniusz Augustyn, który w serdecznych słowach zwrócił się do zebranych, gratulował pięknej działalności i życzył dalszej ofiarnej pracy na rzecz Kościoła. Przesłaniem do dalszej działalności są słowa Biskupa  Antoniego Długosza wygłoszone podczas 27 ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę:

„Chcemy, by medalik i krzyż noszony na szyi był naszą katechezą bez słów, której realizacją będą nasze czyny. Na tym polega nasz apostolat, aby nosząc medalik Matki Bożej ukazywać swoimi czynami, że chcemy być przedłużeniem misji Maryi, tak jak Ona jest przedłużeniem misji Jezusa Chrystusa”.

 

 

338total visits,1visits today

Dodaj komentarz