XXXI pielgrzymka AMM na Jasną Górę

Po raz 31 członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika [Apostolatu Maryjnego] spotkali się na Jasnej Górze w dnach 22 – 23 lipca 2011 r. Pielgrzymowali pod hasłem:,,Bądźcie miłosierni”.

Organizatorami uroczystości w Częstochowie byli; Ks. Dyrektor Krajowy AMM – T. Lubelski i AM diecezji gliwickiej z moderator Wiesławą Bromer i ks. opiekunem diecezjalnym K.Dulębą. Uroczystości piątkowe nacechowane były szczególną modlitewną atmosferą; odprawiono Mszę św. w Bazylice [przew. ks. Krzysztof Dulęba], drogę Krzyżową na Wałach[ prow. grupa AM z Lisowic]; wzięto udział w Apelu Jasnogórskim[ rozważania prowadził ks. T.Lubelski]. Czuwanie nocne od 22.00 do 24.00 prowadził ks. prob. Zdzisław Śliż, opiekun diec.gliwicki. On też celebrował Pasterkę i wygłosił homilię. Potem kontynuowano czuwanie nocne do godz. 5.00.

 

Grupy diecezji radomskiej dołączyły do pielgrzymów w sobotę, dn.23 lipca [ w sumie ok.150 osób].Od rana trwał w Kaplicy Cudownego Obrazu śpiew Godzinek o NP NMP. O godz. 7.00 wspólny różaniec odmawiały grupy pod przewodnictwem Anny Lipińskiej, przewodniczącej AM z Sadowa. Cały czas pracowały wyznaczone osoby w sali ks. Kordeckiego: sprzedawały wydawnictwa, przyjmowały zgłoszenia pielgrzymek i kandydatów do uroczystego przyjęcia. O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie na Szczycie Jasnej Góry. Pielgrzymów powitał Ks. Dyrektor. Świadectwa apostołów maryjnych odczytali: Ewa Zajdel i Kazimiera Ignacak. Konferencję wygłosił ks.bp Gerard Kusz. Nowennę do Matki Bożej Cud.Medalika poprowadził ks. Jerzy Korona. Modlitwa Anioł Pański zakończyła przedpołudniowe spotkanie. Uroczystą Eucharystię o godz. 13.30 celebrowali: Ks. T.Lubelski, ks.bp G.Kusz, ks. K.Dulęba [przewodniczenie i homilia] i ok. 40 kapłanów. W liturgię zaangażowały się ap.maryjne z diec.gliwickiej[ Renata Piosek, Ludmiła Gawron i in.] . Śpiewał chór Stowarzyszenia Fary Lublinieckiej pod dyr. mgr Dominiki Sowy. Po homilii przyjęto do AM kilkadziesiąt kandydatów. Komunii św. udzielali na placu pod Szczytem liczni celebransi. Uroczystość zakończyła się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. K.Dulęba.

Grupa wąchocka i skarżyskowska  nawiedziły  Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowie i Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. To był pięknie przeżyty dzień. Szkoda tylko, że wbrew hasłu: ,,Bądźcie miłosierni” , zabrakło miłosierdzia  w sercach niektórych osób, aby ponieść hasło i emblemat wąchockiej parafii…

Dodaj komentarz