Apostolat Maryjny w parafii Św. Rodziny w Radomiu

Wspólnota istnieje od 16 lutego 1998 r. Powołał ją do życia  Dyrektor Krajowy AM ks.prof.Teofil Herrmann –CM ,gdy proboszczem był ks.prałat Stanisław Wrocławski. W założeniu jej pomagała szarytka s.Lucyna Rogulska., która zaprowadziła też kronikę.

Okoliczności życiowe sprawiły, że moderator diecezjalna mogła dotrzeć do grupy dopiero we wrześniu. Wtedy została wybrana przewodnicząca, p.Elżbieta Kowalczyk, osoba bardzo energiczna i oddana dziełu Maryi.  Kolejni opiekunowie duchowi:  ks. Marek Kucharski,ks. Jerzy Adamczyk, ks. Dariusz Sałek, ks.Witold Witasek. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni p.Anna Konatowicz  – bardzo odpowiedzialna ,aktywna, przedsiębiorcza. Grupa liczy 55 osób. Aktualnie proboszczem w parafii jest ks.kan. Piotr Jaśkiewicz. Ożywiona działalność Apostolatu dobrze oddziaływuje na parafię i  wpływa na dobre relacje z Księdzem proboszczem.

 

Czyny apostolskie :

– Comiesięczna Msza św. z aktywnym udziałem ap.maryjnych.

– Codzienne odmawianie Różańca św. w różnych intencjach; 2 razy w roku włączanie się w ogólnopolską całodobową modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny, Kościoła,pokoju na świecie i Apostolatu Maryjnego/ maj i październik/.

– W każdą sobotę nowenna do Matki Bożej Cudownego Medalika.

– Udział w nabożeństwach majowych, czerwcowych, październikowych.

– Aktywne włącznie się w uroczystości parafialne i dekanalne,np. święcenia kapłańskie parafianina, ks.Roberta Kowalczyka, syna pierwszej przewodniczacej AM; w dzień ingresu ks.bpa Zygmunta Zimowskiego; w jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.prałata S.Wrocławskiego. Składanie życzeń, modlitwa, dary serca.

– Wieczory wspomnień przy ognisku ,np. z byłym księdzem opiekunem.

– Pielgrzymki do Sanktuariów maryjnych / Jasna Góra, Niepokalanów, Rzucowo, Wysokie Koło, Warszawa, Częstochowa/; do Sankt.Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, Sankt.Chrystusa Cierniem Ukoronowanego w Paradyżu

– Godzinna adoracja Najśw. Sakramentu – prowadzenie modlitw / 8 września/

– Udział w dniach skupienia : 1 kwietnia 2000 r w Warszawie, w Kaplicy Niepokalanej przy ul.Radnej, w Wąchocku – w Niedzieli Maryjnej i Jubileuszu 20-lecia tamtejszej grupy –7 .X 2007 r.

– Pomoc ap.maryjnych w wydawaniu posiłków dla potrzebujących w kuchni ,,Caritasu”

– Rozprowadzanie prasy katolickiej, świec wigilijnych i opłatka .

– Organizowanie spotkań opłatkowych i wielkanocnych wspólnie z księżmi z parafii, organistą i siostrami szarytkami; w jednym ze spotkań opłatkowych uczestniczył były opiekun diecezjalny o.mgr Eugeniusz Augustyn –o.cist [ najpierw celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie].Była również obecna  moderator diecezjalna mgr Zofia Miernik.

– Ważnym wydarzeniem były centralne uroczystości AM zorganizowane w radomskiej Katedrze i w kinie „Hel”. Miejscowy apostolat i Siostry szarytki pomagały w organizacji uroczystości.

– Ofiarowanie do kościoła obrazu S.Faustyny Kowalskiej.

– Prowadzenie modlitwy różańcowej w Radiu „AVE” i w kościele. W  październiku- prowadzenie modlitwy przez 5 dni /w środy/.

– Pomoc chorym i zagubionym we współczesnym świecie.

– Stale modlitwy w intencji Kościoła, Ojca Św., biskupów, kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne, za młodzież i za cały świat.

– Pamięć o zmarłych ap.maryjnych: modlitwa i zamawianie Mszy św.

– Dekoracja ołtarzy na Boże Ciało; prowadzenie kroniki; prezentacja wizualna wiadomości apostolskich w gablocie przy kościele.

W jednym ze sprawozdań Pani przewodnicząca napisała, że poprzez wspólnotowe działanie zacieśniają się więzi braterskie wewnątrz  społeczności parafialnej, a czyny apostolskie pozwalają na umacnianie Kościoła Chrystusowego.

W dniu 27 10.2008 r. AMM w parafii Św.Rodziny dziękował Panu Bogu i Niepokalanej za 10 lat działalności.  Mszę św. celebrowali: opiekun diecezjalny o.J.Niewczas o.cist., proboszcz –ks.kan.P.Jaśkiewicz, opiekunowie grupy: I-J.Adamczyk i obecny – W Witasek.

Wspominano dar Niepokalanej , założycieli wspólnoty, przewodniczącą E.Kowalczyk. Obecna była S.Lucyna Rogulska. Agapę przygotowano w refektarzu bardzo życzliwych Sióstr Szarytek.

321total visits,1visits today

Dodaj komentarz