Jubileusz 15 – lecia Apostolatu Maryjnego przy Parafii Św. Rodziny w Radomiu

Parafia Św. Rodziny w Radomiu przeżywała w sobotę 26.X.2013 r. Jubileusz piętnastolecia działalności Apostolatu Maryjnego. W pięknie odnowionej świątyni zebrali się Jubilaci, Kapłani i Goście.

Wśród nich byli: ks. prob. Piotr Jaśkiewicz, ks. Tomasz Waśkiewicz [ opiekun duchowy grupy AM], ks. kan. Stanisław Bujnowski [ opiekun duchowy diecezjalny AM], Wojciech Niemirski [ red. naczelny ,,Gościa Niedzielnego’’, ks. Jacek Wieczorek [ red. naczelny Radia ,,Plus’’], wikariusz Radosław Zaborski, alumn WSD w Radomiu – Daniel Fiołek; apostołki: Z. Miernik – moderator diecezjalny, z-ca: moderatora – Wiesława Chyb; Anna Życińska – przew. AM z Wąchocka, Zofia Banasik – AM Wąchock, Maria Płachta – przew. z Pionek wraz z ap. Zuzanną Figurą; Gertruda U. Niziołek – przew. AM ze Skarżyska – Kam. z parafii Św. Józefa wraz z ap. Ryszardem Syską.

Zebranych powitała przew. AM Anna Konatowicz. Następnie złożyła sprawozdanie z działalności apostolskiej w parafii. Przy dźwiękach fanfar odsłonięto figurę Niepokalanej w ołtarzu głównym. Rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Wprowadzeniem do niej było wystąpienie proboszcza parafii – ks. Piotra Jaśkiewicza, który powitał ks. dziekana S. Bujnowskiego, przedstawicieli mediów, gości, członków AM; podziękował za zaangażowanie w apostolstwo świeckich, zwłaszcza przewodniczącym: p. Elżbiecie Kowalczyk / pierwsze 5 lat pracy/ i p. Annie Konatowicz / 10 lat przewodniczenia grupie/; ks. T. Waśkiewiczowi – za opiekę duchową i moderowanie grupy. Powiedział, że jubileusz powinien mieć przede wszystkim głębsze wewnętrzne przeżycie. Zewnętrzne formy są jedynie dodatkiem.

   Dziękczynienie i prośba o dalsze błogosławieństwo w pracy apostolskiej – były głównymi intencjami Mszy świętej, której przewodniczył ks. dziekan – kan. S. Bujnowski. On też wygłosił homilię. Współcelebransami byli: ks. P. Jaśkiewicz i ks. T. Waśkiewicz . Posługę pełnił przy ołtarzu alumn Daniel Fiołek. Pismo św. czytała ap. Stanisława Zgoda, Ewangelię – ks. Tomasz, modlitwę wiernych – ap. Ewa Stus, ap. Elżbieta Strzelecka, modlitwę apostoła maryjnego po Komunii św. – ap. Anna Konatowicz. Dary ołtarza złożyły: Henryka Redestowicz, Maria Sitek, Maria Kozieł, Teresa Budzińska, Anna Kiełbasa.

   Na homilię składały się następujące tematy:

– Nawiązanie do kończącego się tygodnia misyjnego; do rocznicy konsekracji świątyni pod wezwaniem Św. Rodziny / rok 1905, 27.X/; do umieszczonej w niej figury Niepokalanej wzorowanej na figurze Maryi z Paryża; do treści biblijnych i zadań stojących przed świeckimi apostołami maryjnymi.

– Świątynie są dla nas, chrześcijan, miejscem kontaktu z Bogiem, odbiciem świątyni niebieskiej; do świątyni przed wiekami wniesiono Arkę Przymierza.

Gdy patrzymy na Matkę Bożą, uświadamiamy sobie, że nosiła Ona pod sercem Boga ; że jest Ona ,,świątynią Boga’’. Naszym zadaniem jest , aby stawać się na wzór Niepokalanej świątynią Boga; w nas mieszka Duch Św., który nas uświęca. Jeśli człowiek odrzuca ów dar, podobny jest do nieroztropnych panien z Ewangelii, którym zabrakło oliwy do lamp. Jego Życie staje się puste. Naczelnym zadaniem prawdziwego apostoła jest być świątynią Ducha Świętego. Apostolat Cudownego Medalika czyni nas odpowiedzialnymi za noszenie znaku Maryi, za rozdawanie go, za zwalczanie zła i szerzenie dobra. Naszą bronią ze złem, z atakami na księży, na Kościół, ze złem w rodzinach i otoczeniu – jest Różaniec . O to wielokrotnie podczas objawień prosiła Matka Boża. Nigdy nie zawiodła narodu polskiego. [Wierzący noszą od wieków medalik z Jej wizerunkiem albo szkaplerz]. Pomogła też Francji w latach wojen w XIX wieku. Wielu żołnierzy nawróciło się, otrzymawszy Cudowny Medalik.

Z modlitwy różańcowej płynie wewnętrzna siła, uzdrowienie, pojednanie. Dlatego trzeba nosić przy sobie różaniec i codziennie go odmawiać – za siebie, za wspólnotę, za rodziny, za Ojczyznę, za biskupów i kapłanów, za wrogów Kościoła, za misje, za dzieci nie narodzone, za zmarłych; przeciwko wszelkim przejawom niszczenia życia ludzkiego, przeciwko dewiacjom seksualnym i antyludzkim doktrynom.

Potrzebne jest zawiązanie koalicji przeciwko błędom szerzącym się w Europie, tendencjom wprowadzenia sodomii – grzechu z czasów Abrahama. Apostoł maryjny musi mieć odwagę głosić prawdę, żyć prawdą, być sługą Boga w walce z wszelkim bezprawiem. Tej odwagi doda na pewno noszenie antyszatańskiego znaku – Cudownego Medalika.

* * * * * *

     Po Mszy świętej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ksiądz Tomasz Waśkiewicz. Składały się na nią liczne modlitwy: Litania do Serca Maryi, Hymn AM, Nowenna do Niepokalanej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Pomnij, o Najświętsza Maryjo Panno Cudownego Medalika, Akt poświęcenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi – modlitwa O. Św. Jana Pawła II i Akt poświęcenia rodzin … – autorstwa papieża Franciszka / odczytała ją ap. A. Konatowicz/.

Śpiew pieśni maryjnych i eucharystycznych prowadził tego dnia organista Mieczysław Górnicki.

Na zakończenie przewodnicząca AM – A. Konatowicz złożyła podziękowanie kapłanom i moderator diecezjalnej. Następnie moderator Z. Miernik złożyła pisemne podziękowania grupie – Jubilatce, przewodniczącej i obecnym kapłanom – za wierną służbę Niepokalanej, za pracę, za prowadzenie nas ścieżkami Boga i Jego Matki. Moderator złożyła też osobiste świadectwo: Czym jest dla mnie apostolstwo? Swoją wdzięczność Jubilatom wyraziła również bukietem kwiatów z –ca moderatora , ap. Wiesława Chyb.

                                                          * * * * * *

Po duchowym ubogaceniu uczestników uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych na wspaniałą, smakowitą agapę w pobliskiej restauracji. Tam też odmówiono po obiedzie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził alumn Daniel Fiołek.

Pogłębiły się więzi apostolskiej rodziny maryjnej; wymieniono adresy i telefony.

                               WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!

332total visits,1visits today

Dodaj komentarz