Ogłoszenie

Podaję do wiadomości ap. maryjnych, że opiekunem duchowym Apostolatu Maryjnego w parafii św. Floriana w Wąchocku został – za zgodą O. Proboszcza – O. Gerard Staszczyszyn – O.Cist., a opiekunem duchowym diecezjalnym [za zgodą ks. Dyrektora Krajowego AM] – ks. kan. Stanisław Bujnowski, proboszcz parafii św. Barbary w Pionkach.

Składam obydwu kapłanom serdeczne gratulacje i życzę opieki Niepokalanej na każdy

dzień pracy w Kościele

Dodaj komentarz