Rok 2012 w grupach AM na terenie Parafii Św. Floriana w Wąchocku

W parafii istnieje trzy grupy AM: w kościele parafialnym, w kaplicy św. Zofii w Ratajach i w kaplicy Najśw. Serca Jezusowego w Marcinkowie. Nie są to grupy liczne, choć zapisało się do stowarzyszenia w sumie kilkadziesiąt osób.

W ciągu lat wiele z nich zmarło, część odeszła dobrowolnie, nie widząc sensu trwania we wspólnocie i podejmowania zadań. Pozostają jednak na liście ap. maryjnych.

Nikt nie jest doskonały, tylko Bóg. Stowarzyszenie ma być żywym tworem,wypełniającym założenia Statutu, a nie martwą, jałową grupą bez ambicji. Niektórych trudno przekonać do sensu  i skuteczności modlitwy wspólnotowej. Chwała Bogu za tych, którzy wiernie trwają, do końca…

Wydarzenia minionego roku:

– Regularne comiesięczne Msze św. i spotkania modlitewne w oparciu o opracowany przez księży misjonarzy podręcznik.

– Modlitwa wspólnotowa – różańcowa w różnych intencjach.

– Doskonalenie duchowe poprzez czytanie tekstów kwartalnika AM, tzw. ,,Biuletynu” /w Wąchocku – 22 egz.; w Marcinkowie – 4 egz.; w Ratajach – 1 egz./.

– Ofiarna praca przewodniczących, ich zastępców i członków z Wąchocka i Marcinkowa przy organizacji jubileuszu 25 – lecia  AM / 27.10/ oraz w wydarzeniach związanych z pracą parafii w roku liturgicznym. Zakup nowej figury Niepokalanej do kapliczki na placu klasztornym. Pomoc w rozdawaniu medalików podczas niedzieli maryjnej w dniu 28.10.2012 r.

– Współdziałanie niektórych członków wszystkich grup z kapłanami na terenie obiektów sakralnych, wspieranie dzieł charytatywnch, ubieranie ołtarzy na Boże Ciało, zamieszczanie informacji w gablocie dla AM.

– Udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Radomiu w dn. 3 czerwca oraz we Mszy św. sprawowanej prze JE ks. bpa H. Tomasika, ordynariusza diec. radomskiej.

– Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce AM na Jasną Górę – 28 lipca.

–  Kontynuacja modlitwy za kapłanów – ,,Margaretki”.

– Pamięć o jubilatach, solenizantach, wyrażana modlitwą i życzeniami.

–  Zamawianie Mszy św. w intencji zmarłych członków AM i osób wspomagających stowarzyszenie pracą, np. pomocą w zamontowaniu nowej figury Niepokalanej.

– Spotkania opłatkowe: w Wąchocku – 27.12; w Marcinkowie i w Ratajach – w styczniu 2013 r.

– Stała modlitwa rodziców w intencji własnych dzieci; modlitwa codzienna w intencjach AM, pokoju na świecie, Ojczyzny i narodu.

– Całodobowa modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny w dn. 26 maja i 26 października.

Ks. Dyrektor Krajowy mówi często, że brak formacji duchowej prowadzi do deformacji duchowej członków.  Zaleca aktywny udział w dniach skupienia, w rekolekcjach, w spotkaniach modlitewnych grup.

Rok Wiary niech będzie dla nas, apostołów świeckich, szczególnym czasem wzrastania w wierze. Trwajmy na modlitwie z Maryją! Bądźmy wierni naszym przyrzeczeniom, złożonym w Jej obecności przed wielu laty. Pracując dla Kościoła , pracujemy dla siebie, bo sami ten Kościół tworzymy.

Dziękuję wszystkim, którzy  trwają w czynieniu dobra i bardziej słuchają Boga niż ludzi./ moderator diecezjalna/.

Dodaj komentarz