15 – lecie AMM w Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kam.

Uroczystość jubileuszowa miała miejsce 1 czerwca 2013 r. Poprzedziła ją żarliwa modlitwa w pierwsze soboty miesiąca oraz w każdą środę (Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy).

 

W dniu jubileuszu zebranych na uroczystości powitał ks. prob. kan. Tadeusz Skrzypczak. Obecny był duchowy opiekun diecezjalny AM ks. kan. Stanisław Bujnowski oraz opiekun parafialnej grupy ks. Jerzy Wojnarski. Przybyły delegacje grup AM działające w diecezji radomskiej, które przedstawiła i powitała przewodnicząca AM, Gertruda U. Niziołek. Następnie złożyła sprawozdanie z działalności ap. maryjnych w par. Św. Józefa. Zwróciła uwagę na osoby zaangażowane w apostolstwo przed 15 – laty i obecnie. Z inicjatywą utworzenia grupy wyszła ap. Wiesława Chyb. Wraz z ap. Marią Stachoń udała się 8 lipca 1998 r. do parafii Św. Józefa. Ówczesny proboszcz, ks. dziekan Tadeusz Stańkowski zaaprobował pomysł i opiekunem duchowym grupy mianował ks. Pawła Stefańskiego. Na przewodniczącą 15 – osobowej grupy wybrano ap. Feliksę Lipnicką. Dziś grupa liczy 25 osób. Regularne comiesięczne Msze Św. i spotkania formacyjne stały się dla grupy szkołą modlitwy, poznawania Boga i Matki Chrystusa.

Spośród wielu czynów apostolskich na uwagę zasługują zamawiane przez ap. mar. comiesięczne Msze Św. w intencji kapłanów (I czwartki – m-ca), 9 „Margaretek” – obejmujących kapłanów codzienną modlitwą; liczne pielgrzymki do miejsc świętych, całodobowe modlitwy różańcowe za Kościół i Ojczyznę, opieka nad biednymi dziećmi i chorymi w parafii, aktywny udział w życiu parafialnym.

Uroczysta liturgia Mszy Św. w intencji żywych i zmarłych ap. maryjnych była zarazem wielkim dziękczynieniem Bogu i Niepokalanej za otrzymane łaski. Przewodniczył jej ks. kan. S. Bujnowski. W koncelebrze wystąpił ks. kan. S. Skrzypczak. Główny celebrans w homilii odwołał się do postawy Maryi w Magnificat i Nawiedzeniu Św. Elżbiety. Zachęcał zebranych do naśladowania NMP w gorliwości służby, bliźnim i zawierzeniu Bogu. Odniósł się także do pooperacyjnego cierpienia nieobecnej na uroczystości moderator diecezjalnej, Z. Miernik i podkreślił jej zasługi dla AM w diecezji.

 

W liturgii brały udział:

  • ap. Irena Winiarska (czytanie Pisma Św.)

  • ap. Anna Jędrzejczyk (modlitwa wiernych)

  • ap. Wiesława Chyb (zapowiedź darów ołtarza)

  • ap. Gertruda Niziołek (modlitwa po Komunii Św.)

  •  

Adoracją Najświętszego Sakramentu i procesję wokół kościoła poprowadził ks. Jerzy Wojnarski. Następnie ap. Romana Ryba odczytała Akt poświęcenia się Niepokalanej, a przewodnicząca G. Niziołek odmówiła Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dyplomy moderator diecezjalnej za zasługi w pracy dla AM wręczały: z-ca moderator diec. W. Chyb – ks. S. Bujnowskiemu i przewodniczącej G. Niziołek. Przewodnicząca AM – wręczyła dyplomy moderatora założycielkom grupy (W. Chyb i M. Stachoń) oraz ks. proboszczowi T. Skrzypczakowi, ks. J. Wojnarskiemu, ap. Romanie Białek, ap. Feliksie Lipnickiej.

 

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował kapłanom i ap. maryjnym za długoletnią posługę w Kościele. Podczas agapy zaprezentowały się grupy parafialne. Ap. W. Chyb podkreśliła osiągnięcia AM i wyraziła słowa uznania wobec kapłanów współpracujących ze świeckimi. Diecezjalny opiekun duchowy zaprosił ap. maryjnych na Ogólnopolską Pielgrzymkę AM do tronu Jasnogórskiej Pani (26 – 27 lipca) oraz podał zadania do realizacji na najbliższy okres. Okolicznościowe obrazki wręczył uczestnikom spotkania ks. J. Wojnarski.

Bogu niech będą dzięki!

Wszystko z Niepokalaną!

 

342total visits,1visits today

Dodaj komentarz