Sprawozdanie z działalności AMM w roku 2012 – w Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kam.

Na początku roku 2012 wspólnota liczyła 26 osób. W lutym odeszła do Pana jedna apostołka, Maria Żak. W lipcu doszły do naszego grona 2 osoby: pp. Jadwiga Majewska i Romana Ryba. Stan na dzień 31.XII 2012 r. to 27 osób. Opiekunem duchowym AM jest nadal ks. Jerzy Wojnarski, a przewodniczącą p. Urszula Niziołek.

 

Nadal działamy zgodnie z programem w myśl hasła: ,,Wszystko z Niepokalaną!” Różaniec jest naszą codzienną modlitwą. W każdą I sobotę miesiąca bierzemy udział we Mszy św. porannej. Czcimy Maryję pieśniami i modlitwami. Każdego 27. dnia miesiąca uczestniczymy we Mszy św. w intencjach AM; czytamy modlitwę wiernych i modlitwę pokomunijną. Każda Msza św. odprawiana jest w różnych intencjach, np. o zdrowie i błogosławieństwo Boże, za Kościół powszechny, w intencji Ojca św., biskupów, duchowieństwo, dzieci, młodzież, za Ojczyznę, o wstawiennictwo Maryi itd. Zebrane co miesiąc składki umożliwiają nam zamówienie Mszy św. oraz spełnianie czynów miłosierdzia. Po Mszy św. realizujemy na spotkaniu program modlitewny przeznaczony na dany miesiąc, odmawiamy cząstkę Różańca św. i podejmujemy różne postanowienia i zadania.

W ciągu roku liturgicznego jest ich wiele. Oto najważniejsze z nich:

– W Wielki Piątek i Wielką Sobotę grupa adorowała przy Grobie Pana Jezusa od godz. 8.00 do 15.00 wg wyznaczenia. Dołączyła do nas – jak w poprzednich latach – młodzież szkolna i ministranci.

– W dn. 26 maja i 26 października podjęłyśmy całodobową modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny.

– Dn. 6 czerwca uczestniczyłyśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole, którą zorganizowali: ks. prob. Tadeusz Skrzypczak i przew. AM G.Urszula Niziołek. Modliłyśmy się przed 300 – letnim  Cudownym Obrazem Madonny z różą.

– W lipcu modliłyśmy się o zdrowie dla O. Jerzego Niewczasa, opiekuna diecezjalnego.

– 27 lipca wzięłyśmy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AM na Jasną Górę; pojechało z parafii 43 osoby. Kontynuowałyśmy – jak w poprzednich latach – pokrycie kosztów przejazdu dla dwóch niezamożnych osób. Złożyłyśmy kolejny raz ofiarę pieniężną na budowę kościoła Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie.

– W sierpniu kierowałyśmy nasze prośby i modlitwy do Królowej Polski, Matki Kościoła w intencji żyjących i zmarłych, w tym także za zm. O.Jerzego Niewczasa, za którego zamówiłyśmy Mszę św. Delegacja uczestniczyła również w pogrzebie kapłana w Wąchocku.

– W październiku uczestniczyłyśmy w nabożeństwach różańcowych. Dnia 27 bm. delegacja naszego Apostolatu pojechała do Wąchocka na jubileusz 25-lecia tamtejszych grup: z Marcinkowa i Wąchocka. Miałyśmy okazję poznać z-cę Dyr Krajowego AM – ks. Jacka Wachowiaka – CM.

– Nieustannie modlimy się przez cały rok w intencji osób samotnych, chorych, cierpiących. Pomagamy w miarę naszych możliwości finansowo i materialnie osobom potrzebującym [ leki, żywność, opał].

Wszystko z Niepokalaną! –  sekretarz Romana Białek, przewodn. G. Urszula Niziołek.

482total visits,1visits today

Dodaj komentarz