Historia powstania grupy w Lipowym Polu i jej roczna działalność

Apostolat Maryjny w parafii Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu powstał z inicjatywy ap. Wandy Sułek ze Skarżyska Kościelnego i ap. Wiesławy Chyb ze Skarżyska – Kam., za zgodą prob. ks. Mirosława Maciąga. Było to 18 listopada 2012 r. Zapisało się 12 osób.

W styczniu doszło jeszcze 2 osoby. Obecnie grupa liczy 14 członków.. w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn. Zarząd stanowią: Ryszarda Dziopa – przewodn., Leonard Pączek – z-ca, E. Wiśniewska-kronikarz. Drugie spotkanie odbyło się 18 grudnia 2012 r. z udziałem W. Sułek i moderator Z. Miernik. Nad przebiegiem comiesięcznych spotkań czuwa ks. proboszcz oraz apostołki -założycielki, wspomagane przez moderator diecezjalną. Grupa posiada niezbędne materiały informacyjne i podręczniki oraz medaliki. Utrzymywany jest z nią kontakt listowy i telefoniczny. Poważne traktowanie sprawy Bożej i maryjnej owocuje dużym zaangażowaniem członków grupy w czyny modlitewne i potrzeby środowiska. Część członków uczestniczyła w krajowej pielgrzymce AMM na Jasną Górę. Wszyscy podjęli zobowiązanie modlitwy różańcowej za Ojczyznę. W pierwszą rocznicę powstania AMM w Lipowym Polu, dnia 18 listopada 2013 r. , na spotkanie przybyły: W. Sułek i W. Chyb. Podczas Mszy św. zaznaczył się czynny udział ap. maryjnych [ czytania mszalne, modlitwa wiernych, modlitwa pokomunijna ap. maryjnego]. W czasie spotkania, które prowadziła przew. R. Dziopa, trzy prelekcje wygłosiła W. Chyb. Ona tez, jako z-ca moderatora, składała Jubilatom życzenia. Natomiast W. Sułek sprawiła im słodką niespodziankę – urodzinowy tort. obecny na spotkaniu ks. M. Maciąg dziękował za założenie grupy i jej prowadzenie. Relację telefoniczną ze spotkania złożyła moderatorce W. Chyb. Wszystko z Niepokalaną!

Modlitwa moderatora w intencji Jubilatów:

Niepokalana objawiająca Cudowny Medalik, weź w opiekę Twoich czcicieli, bądź z nimi w każdy czas, wspieraj w trudach życia i wypraszaj potrzebne łaski, aby mogli z radością nieść Ewangelię innym ludziom i szerzyć dobro w środowisku.

O. Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

 

Zob.także: ,,Biuletyn” AMM nr 34/2013, str.51-52

 

Tekst przepisano na nową stronę internetową 4 kwietnia 2014 r.

 

561total visits,1visits today

Dodaj komentarz