Program formacyjny na lipiec 2014 -Rok A.

Pismo ŚW.

Ewangelia św. Jana , rozdz. 17 – Modlitwa Arcykapłańska Pana Jezusa.

Zdanie do powtarzania: ,,A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” [J 17,3].

 

Komentarz: Czwarta Ewangelia, uważana jest za jedno z najważniejszych pism Nowego Testamentu. Rozdział 17 można podzielić na następujące części:1. Jezus prosi o uwielbienie Ojca. 2. Misja Jezusa objawiająca tajemnice Ojca.3. Modlitwa za aktualnych uczniów. 4. Modlitwa Jezusa za tych, którzy uwierzą w przyszłości. 5. Kontrast Jezusa i uczniów ze światem.

Jezus jest ściśle związany z Ojcem , zjednoczony z Nim w miłości.-,,Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Owocem tego zjednoczenia jest obietnica życia wiecznego dla ludzi. Jezus jest też ściśle związany z uczniami. Posyła ich na  świat, aby objawiali prawdę , Słowo Boże, aby szerzyli miłość i uwielbiali Stwórcę wraz z tymi, których nauczają.

Rozważając wiarę Maryi, która wiernie zachowywała w sercu Słowo Boże, każdy wierzący winien usposabiać swe serce do przyjęcia prawd objawionych i dawania świadectwa w otoczeniu. Słowo Boga jest fundamentem i źródłem wiary, normą moralności, pokarmem życia duchowego, natchnieniem do właściwego postępowania. [zob. podręcznik dla AMM – s. 123 – 125].

 

Patron miesiąca – św. Benedykt 11 lipca.

Zadanie apostolskie:

Rozmowy ukierunkowane wiara. Lektura religijna.

Dodaj komentarz