Sprawozdanie ze zjazdu moderatorów i rekolekcji w Kaniach k. Warszawy

To szczególne spotkanie miało, jak zwykle, wymiar duchowy. Patronowali nam w dniach 14 -17 sierpnia 2014r. św. Maksymilian M. Kolbe, Matka Boża Wniebowzięta i św. Jacek Odrowąż. Przewodniczył obradom Rady Krajowej i czuwał nad przebiegiem zjazdu – ks. dyr. krajowy, Jacek Wachowiak – CM. Obecni byli również ks. T. Lubelski– CM, odpowiedzialny za pracę AMM w północnej części  Polski, siostry szarytki: Katarzyna Skupień i Monika Surowiec oraz gość szczególny: ks. prof. Waldemar Rakocy – CM, biblista, kierownik Katedry Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana PawłaII.

 

Każdy dzień pobytu w gościnnym Ośrodku Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II – Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej, był dla nas umocnieniem, wzrostem duchowym i potwierdzeniem słuszności obranej drogi dla wszystkich 53 uczestników zjazdu. księża Misjonarze pracowali niemal bez wytchnienia. Codzienne spotkania ze Słowem Bożym podczas Eucharystii, modlitwa różańcowa, Anioł Pański,adoracja Najśw. Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski, homilie, wykłady i warsztaty biblijne ks. prof. W. Rakocego, wypełnialy luki umysłu i serca.

W 11 rocznicę śmierci ks. prof. Teofila Herrmanna – CM modliliśmy się przy Jego grobie na Powązkach. Nawiedziliśmy również kaplicę Niepokalanej przy ul. Radnej w Warszawie.

Istniał podział obowiązków – dyżury w kuchni, przygotowanie do Mszy św., prowadzenie modlitw itp. Zakwaterowaniem i sprzedażą wydawnictw zajmowały się – jak zawsze- Helenka i Kazia z Grodkowa. W zastępstwie chorej moderator krajowej występowała jej zastępczyni – Małgorzata Daszczyszak. Siostry szarytki sprawdziły się w prowadzeniu śpiewu. Poszczególni ap. maryjni z radością posługiwali w liturgii.

Przygotowaniem do mającego się odbyć w październiku III Kongresu Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Rzymie, była ożywiona dyskusja nad upowszechnianiem Orędzia z rue du Bac i szerzenia kultu Matki Bożej. Wypowiedzi wskazywały na różne formy pracy grup.

Niezwykle inspirujące były wykłady ks. prof. W. Rakocego i prowadzone przez niego warsztaty biblijne. ukazały one  dotychczas nieznane nam formy pracy z Biblią.

   [ Szczególowe informacje będzie zawierał 37 nr Biuletynu AMM, który ukaże się we wrześniu br.]

 

760total visits,1visits today

Dodaj komentarz