Cele działalności i Rady dla ap.maryjnych

Cele działalności: 1. Pogłębienie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.

3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo i materialnie.

Apostolat Maryjny posługuje się w swej działalności Dziesięcioma Radami, ułożonymi przez ks. T. Herrmanna:

 

1. Przed pracą , modlitwą i odpoczunkiem zwróć się do Maryi ze słowami:,,Matko, weź to w swoje ręce. Tobie to ofiaruję – pokieruj mną”.

2. Czytaj codziennie przynajmniej kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową.

3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych.

4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest uobecnieniem – żywym sakramentem Chrystusa.

5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, a zwłaszcza śmierć w rodzinie.

6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm.

7. Wypożyczaj swoje książki i czasopisma religijne, żeby inni karmili się Słowem Bożym.

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom i znajomym, chorym lub przeżywającym wątpliwości religijne, a także niepraktykującym.

9. Pozyskaj inne osoby dla Apostolatu Maryjnego.

10.Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był obfitszy i bogatszy w dobre czyny![Obszerniejsze objaśnienie każdej rady zob. w ,,Promieniach Pośredniczki łask”, grudzień 1990,s. 10-48].

Dodaj komentarz