Osoby odpowiedzialne za AMM w kraju i za grupy AMM w diecezji radomskiej

W kraju: Ks. Dyrektor Krajowy; Moderator Krajowa i jej zastępca,  Księża – Opiekunowie duchowi diecezjalni, Moderatorzy diecezjalni z Radą Diecezjalną złożoną z przewodniczących parafialnych, moderatora i Ks. Opiekuna diecezjalnego.

 

Dotychczasowi Księża Dyrektorzy Krajowi: śp. ks. prof. dr hab. Teofil Herrmann – CM; ks. Jerzy Owsiak – CM; ks. Tadeusz Lubelski – CM od 2012 r. odpowiedzialny za grupy w płnc. części Polski; ks. Jacek Wachowiak – CM [od 2012 r. dyr. krajowy AMM]. Od roku 2015 – ks. Jerzy Basaj – CM

Moderatorki Krajowe: mgr Ewa Zajdel [ przez 20 lat, do r. 30.XI.2014;Archidiec. Warszawsko-Praska]. Od 30.XI 2014 r. – Małgorzata Daszczyszak [Diec. Zielonogórsko-Gorzowska].

Aktualny skład Rady Krajowej: ks. Jerzy Basaj – Dyr. Krajowy od 7 lipca 2015 r.; ks. Tadeusz Lubelski – Opiekun aMM Polski Północnej; Małgorzata Daszczyszak – Moderator Krajowy; s. Katarzyna Skupień SM – Siostra Radna Krajowa; Zofia Miernik – sekretarz, z-ca sekr. :Janina Barska; Helena Balcerek – skarbnik; Członkowie Rady: Jadwiga Wilk, Antoni Jagielski; Rzecznik prasowy- Andrzej Siborenko; Honorowy Moderator Krajowy – Ewa Pruska – Zajdel; Honorowi Członkowie Rady – Ireneusz Jóźwiak, Tadeusz Szadkowski.

W diecezji radomskiej: moderator diecezjalna -mgr Zofia Miernik [ Wąchock];z-ca: mgr Wiesława Chyb [ Skarżysko – Kamienna].

Duchowi opiekunowie diecezjalni:  O. mgr Eugeniusz Ignacy Augustyn – O. Cist. [ obecnie opat cystersów w Wąchocku i jego filiach];śp. O. Jerzy Tomasz Niewczas- O.Cist. [ obaj z Wąchocka]; od roku 2012 – Ks. kan. Stanisław Bujnowski [ Pionki].

Grupy: 1. Przy Kaplicy NSJ w Marcinkowie, par. Wąchock – od 15 .X 1987 r. –przewodn. Maria Arendt

2. Przy Par. św. Floriana i MB Wniebowziętej w Wąchocku – od 30. X 1987 r. – przewodn. Anna Życińska

3. Przy Kaplicy św. Zofii w Ratajach, par. Wąchock – od 20.V 1991 r. [brak przew. od 2010 r.]

4. Przy Par. NPNMP w Skarżysku – Kam. – od 16.VI 1991 r. –przewodn. Maria Stachoń

5. Przy Par. Św. Barbary w Pionkach – od 27.X 1995 r.- przewodn. Maria Iwona Płachta

6. Przy Par. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym – od 3 . XII 1995 r.- przewodn. Urszula Śrębowata

7. Przy Par. św. Piotra i Pawła w Gadce, gmina Mirzec – od 27.IV 1997 r. -przew. Zofia Miernik [ mieszkanka Gadki]

8. Przy Par. Św. Rodziny w Radomiu – od 16.II 1998 r. – przewodn. Anna Konatowicz

9. Przy Par. Św. Józefa w Skarżysku- Kam. – od 5.V 1998 r. –przewodn. Gertruda Urszula Niziołek

10. Przy Par. Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu, gm. Skarżysko Kościelne – od 18. XI 2012 r. –przewodn. Ryszarda Dziopa

 

Hasło do pracy i modlitwy: WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!

 

Dodaj komentarz