A B C Cudownego Medalika i Apostolatu Maryjnego

1. Czym jest Cudowny Medalik? – To dar Matki Bożej, dany nam po to, abyśmy o Niej pamiętali, do Niej się modlili i otrzymywali przez Nią łaski od Boga.

2. Kiedy otrzymaliśmy Cudowny Medalik? – W sobotę, przed pierwszą niedzielą Adwentu, w dniu 27 listopada 1830 roku.

 

3. W jakich okolicznościach? – Matka Boża ukazała się św. Katarzynie Laboure’ we Francji, w Paryżu, przy ul. du Bac, w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo i poleciła wykonać medalik wg wskazanego wzoru.

4. Jakie słowa skierowała do św. Katarzyny Laboure’? – ,, Postaraj się o wykonanie medalika wg tego wzoru. Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mnie ufają, otoczę szczególną opieką”.

5. Dlaczego medalik nazywamy ,,Cudownym”? – Ze względu na jego cudowne pochodzenie i nadzwyczajne łaski, jakie otrzymują noszący go.

6. Kto nazwał medalik ,,Cudownym”? – Ludzie, którzy byli świadkami cudownych wydarzeń. Stolica Apostolska zatwierdziła tę nazwę.

7. Kiedy ludzie otrzymują wielkie łaski ? – Gdy noszą medalik ze czcią i gorliwie modlą się do Niepokalanej.

8. Jaką modlitwę zaleciła NMP podczas objawienia przy ul. du Bac?- Są nią słowa: ,,O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

9. Jakie prawdy zawarte są w treści tej modlitwy?-
Słowa modlitwy przypominają , że Maryja jest zachowana od grzechu pierworodnego i wskazują na Jej pośrednictwo przed Bogiem.

10. Do czego zobowiązują się noszący Cudowny Medalik? – Do podejmowania stałego wysiłku doskonalenia życia na wzór Niepokalanej.

11. Kogo przypomina nam Cudowny Medalik? – Osobę NMP i Jej obecność w naszym życiu.

12. Czym jest dla nas Cudowny Medalik? – Jest widzialnym znakiem czułej opieki naszej duchowej Matki.

13. Jakie prawdy religijne wyrażone są na Cudownym Medaliku?- Pierwsza strona przedstawia Maryję depczącą głowę węża, czyli szatana; poucza nas, że NMP jest bez grzechu pierworodnego. Tę prawdę uwydatnia również napis:,, O Maryjo bez grzechu poczęta”….Ręce zwrócone ku ziemi wraz z promieniami wskazują na pośrednictwo łask. Krzyż na drugiej stronie medalika mówi, że Druga Osoba Boska, Syn Boży, stał się Człowiekiem i umarł za nas dla naszego zbawienia. Litera M pod  Krzyżem [monogram Maryi], przypomina, że Matka Najśw. współcierpiała z Synem Swoim , konającym na Krzyżu i została przez Niego ogłoszona  naszą duchową Matką. Serce otoczone cierniem – Najśw. Serce Jezusa – uczy nas, że Bóg jest Miłością. Serce przebite mieczem – Niepokalane Serce Maryi – jest symbolem miłości Matki Najśw. względem każdego człowieka. Dwanaście gwiazd przedstawia Dwunastu Apostołów, Kościół oraz każdego z nas i przypomina nam apostolskie zadania.

14. W jaki sposób możemy być apostołami Maryi? Apostołami stajemy się wtedy, gdy szerzymy dobro, prawdę i piękno i w ten sposób jesteśmy dla innych znakiem miłości.

15. Czym jest Apostolat Maryjny? Nazwą tą określamy grupę osób, które zajmują się czynieniem dobra pod opieką Matki Najśw. w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, miejscu pracy, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych.

16. Jakim środkiem posługuje się Apostolat Maryjny? – Za główny środek przyjmuje Cudowny Medalik, który rozpowszechnia, a przez to udostępnia ludziom łaski obiecane przez Niepokalaną.

17. Kto może należeć do Apostolatu Maryjnego? – Każdy, kto chce szerzyć dobro razem z innymi ludźmi.

18. Co czynią apostołowie maryjni każdego dnia? – Usiłują zachować tzw. ,,10 Rad dla Apostolatu Maryjnego.

19. Co czynią ap. maryjni każdego miesiąca? – W dniu 27 każdego miesiąca lub w inny wyznaczony na stałe dzień, spotykają się na wspólnej Eucharystii, modlitwie i rozważaniu.

20. Czym odnaczają się apostołowie maryjni? – Ich cechy to: poznawanie Matki Bożej, często powtarzane poświęcenie się Jej, miłość braterska, pokora.

21. Jakie znasz cudowne wydarzenia, które dokonały się i dokonują nadal przez Cudowny Medalik? –Główne to nawrócenie Żyda Alfonsa Ratisbone dzięki gorliwemu katolikowi – Teodorowi Bussiers, w dniu 20 stycznia 1842 r. inne – zgromadzone jako świadectwa w pismach Apostolatu Maryjnego.

22. Cele działalności AM – Kult Niepokalanej, oddziaływanie na ludzi zaniedbanych pod względem religijnym, zwłaszcza u kresu życia, szerzenie braterskiej miłości, ewangelizacja ubogich duchowo i materialnie.

[ na podst. folderu AMM, opracowanego przez Księży Misjonarzy W. a’Paulo]

 

 

Dodaj komentarz