Relacja z części obrad Rady Krajowej AMM

Poszerzona Rada Krajowa Apostolatu Maryjnego zebrała się w Warszawie 28 listopada 2014 r. pod przewodnictwem Dyr. Krajowego ks. J. Wachowiaka – CM. Głównie była poświęcona omówieniu przebiegu  Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Rzymie, pierwszym po przyjęciu nowego Statutu.

Relację zdawała radna krajowa – s. Katarzyna Skupień – szarytka. Przedstawiła następujące ustalenia Kongresu: 1. Działalność Stowarzyszenia Cudownego Medalika na świecie obejmuje jedność w Eucharystii, jedność z Ojcem Świętym, jedność ze stroną WEB.

2.Działalność na terenie krajów: docieranie do jak największej ilości członków, zainteresować AMM ludzi młodych, mieć kontakt z parafią, organizować niedziele maryjne, popularyzować wydawnictwa, np. książki, foldery.

3. Działalność lokalna: dawać twórcze przykłady świadectw, znać dobrze i umiejętnie przekazywać historię objawień na rue du Bac w Paryżu / nie fantazjować! /; systematycznie pracować; nie zaniedbywać udziału w Eucharystii, w spotkaniach modlitewnych; upowszechniać idee Cudownego Medalika i Orędzie Niepokalanej na różne dostępne sposoby.

317total visits,2visits today

Dodaj komentarz