Nasza działalność w roku 2013 – sprawozdanie Wiesławy Chyb

Grupa AMM w Par. NPNMP w Skarżysku – Kam. działa pod przewodnictwem ap. Marii Stachoń i ap. Izabeli Sadzy oraz opiekuna duchowego dra nauk teol. O. Grzegorza Guta -OFM Conv. Spotkania modlitewne są w drugą niedzielę m-ca, a 27-go odprawiana jest Msza św. wszelkie materiały informacyjne umieszczane są w gablocie AMM.

Do spotkań wykorzystujemy materiał formacyjny z podręcznika, Pismo Św. i zalecane lektury. Podstawą działalności jest modlitwa obejmująca wszystkie potrzeby Kościoła, naszego stowarzyszenia, kapłanów i osoby  będące w potrzebie. Uczestniczymy w nowennach do św. Franciszka, św. Antoniego, do Niepokalanej Cudownego Medalika, w śpiewie Godzinek, w roratach, Gorzkich Żalach, adoracjach Najśw. Sakramentu, misjach, procesjach fatimskich, nabożeństwach majowych, czerwcowych i październikowych. Ubierałyśmy ołtarz na Boże Ciało. Dwa razy w roku- w maju i październiku- modliliśmy się przez całą dobę w intencji Ojczyzny. Odwiedzamy chorych w domach i szpitalach. Włą- czyliśmy się w  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Wspomogłyśmy ofiarami pieniężnymi świetlicę parafialną, misje na Wschodzie, siostry klaryski, Katolicki Uniwerytet Lubelski, utrzymanie diecezjalnej strony internetowej, Radio Maryja, cele AMM [składka roczna], wyjazdy moderatora na doroczne rekolekcje. Pomagaliśmy w przygotowaniu Wigilii dla osób samotnych. Włączyliśmy się w przygotowania do przyjęcia relikwii O. Rafała Chylińskiego. Przez cały rok byliśmy do dyspozycji naszego proboszcza, mgr teol. O. Rafała Kołodziejskiego-OFM Conv, który wysoko ocenia naszą współpracę. Sercem naszej formacji maryjnej w diecezji jest mgr Z.Miernik, moderator diecezjalna. Drogą elektroniczną, telefoniczną, listową przekazuje nam aktualne wiadomości z obrad Rady Krajowej, rozporządzenia i zalecenia z centrali AMM. Na 2 listopada przygotowała scenariusz ,,Zaduszek Chłopskich” w swojej parafii, których przebieg transmitowało Radio Maryja, a my słuchaliśmy transmisji w domach. Szczególną troską otacza grupę jej przewodnicząca – M. Stachoń. Czuwa nad przebiegiem modlitw, spotkań i rozważań, rozprowadza książki i wydawnictwa religijne. Zorganizowała spotkanie wielkanocne i opłatkowe. W dniu 27.XI  przed Mszą św. przedstawiła historię powstania AMM w parafii, a członkowie rozdali około 600 Cudownych Medalików, foldery i obrazki Niepokalanej. Tego dnia też było spotkanie przy herbacie. Łączność ze wspólnotami w Gadce, Skarżysku  Kościelnym i w Lipowym Polu utrzymuje z-ca moderator diecezjalnej ap. W Chyb. Dziękujemy naszej ukochanej Patronce – Niepokalanej- za wszystkie łaski i dary od Boga, które otrzymujemy za Jej wstawiennictwem.

[ skrót sprawozdania – przyp. ZM.]

Dodaj komentarz