Sprawozdanie z pracy AMM w r. 2014 w par. NPNMP w Skarżysku – Kam.

Apostolat Maryjny ma w parafii swych sprzymierzeńców w osobach: prob. mgr teol. O. Rafała Kołodziejskiego OFM Conv. i opiekuna duchowego O. dra Grzegorza Guta – OFM Conv. Za grupę odpowiedzialne są trzy apostołki: Maria Stachoń – przewodn., Izabela Sadza – z-ca i kronikarz oraz Wiesława Chyb – prelegentka.

Spotkania formacyjne odbywają się – jak w latach ubiegłych – w każdą drugą niedzielę m-ca z udziałem Ks. Opiekuna, który rozważa Pismo Św., podając jego zrozumialą interpretację. Stale przypomina parafianom w ogłoszeniach o spotkaniach AMM i zachęca ich do włączenia się w dzieło Niepokalanej. Odprawia nam Mszę św. każdego 27 dnia m-ca, w czasie której czytania lekcji, modlitwa wiernych i pokomunijna są przeznaczone dla ap.maryjnych. Przewodnicząca zamieszcza  wszystkie ważne miesięczne informacje na tablicy w krużganku kościoła. Utrzymuje stały kontakt z duszpasterzami w parafii i z moderator diecezjalną. Troszczy sie o należyty przebieg spotkań i udział AMM w Eucharystii. Pomaga moderator diecezjalnej w sporządzeniu listy pielgrzymów z naszej parafii na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Odwiedza chorych, prowadzi modlitwę różańcową w kościele. Angażuje grupę do modlitwy za Ojczyznę, Kościół, za kapłanów, do uczestnictwa w uroczystościach parafialnych, jubileuszach, nowennach, np. do Matki Bożej Cudownego Medalika, do św. Antoniego, do św. Franciszka, do śpiewu Godzinek o NP NMP i udziału w roratach, w procesjach fatimskich w każdym 13. dniu m-ca, a w okresie Wielkiego Postu – w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach i Triduum Paschalnym. W tym roku tradycyjnie ubierałyśmy jeden z ołtarzy na Boże Ciało. W każdy czwartek adorujemy Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie. Od 2000 r. wiele ap. maryjnych podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. mamy też  kilka ,,Margaretek” za naszych kapłanów. Uczestniczymy w nabożeństwach majowych, czerwcowych i październikowych. Radośnie przeżyliśmy Dzień Kanonizacji  papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.  Dzień Papieski uczciliśmy ogladając filmy z życia św. Jana Pawła II. Zebraliśmy ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia dla zdolnej a ubogiej młodzieży.  Dnia 9 listopada gościliśmy po raz pierwszy Radio Niepokalanów, założone w r. 1938 przez O. Maksymiliana Kolbe. Grupa włączyła się w  listopadzie w Procesję Zawierzenia Matki Bożej Ostrobramskiej, która przeszła ulicami miasta i w przeżycie Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w naszej parafii. Niektórzy wzięli udział w nadaniu Sanktuarium Ostrobramskiemu tytułu Bazyliki Mniejszej. W rocznicę objawień na rue du Bac, poprzedzoną Nowenną do MB Cudownego Medalika, w parafii odprawiona została uroczysta Msza św. z darami ofiarnymi. Śpiewaliśmy pieśni maryjne, modliliśmy się w intencjach AMM, a potem uczestniczyliśmy w  radosnej agapie. Wypełniamy codziennie wskazania z 10 Rad dla AMM. Wspomagamy Wigilijne Dzieło Pomocy  Dzieciom, świetlicę środowiskową, misje, Radio Maryja, KUL, wyjazd moderatora do Warszawy, potrzeby Centralnego Ośrodka AMM, utrzymanie diecezjalnej strony internetowej. W okresie Adwentu przeżyliśmy rekolekcje, dzięki którym z odnowionymi sercami powitaliśmy Nowonarodzonego Jezusa w stajence betlejemskiej. Przed nami spotkanie opłatkowe – na wzór poprzednich ubogacających i radosnych spotkań. Dziękujemy Bogu Wszechmogacemu za wszystkie łaski i dary, które spłynęły na naszą parafię przez ręce Niepokalanej

Wszystko z Niepokalaną!

Sprawozdanie nadesłała mgr Wiesława Chyb

Dodaj komentarz