Wydarzenia roku 2014 w AMM w Wąchocku

Liczba członków: 34 osoby, w tym 10 w podeszłym wieku, 3 obłożnie chore; uczestniczących w spotkaniach i Mszach św. od 5 do – 10 osób. Ofiary na comiesięczną Mszę św. i Msze św. pogrzebowe składa regularnie kilka osób. Są też i tacy spośród nas, którzy  odeszli od wspólnej modlitwy i przez 27 lat nie złożyli nawet złotówki, ale i za nich zawsze się modlimy.

Comiesięczna Eucharystia jest odprawiana w intencji wszystkich członków i sympatyków AMM, ich rodzin; a 1 raz w roku – za zmarłych z AMM [ w listopadzie]; 1 raz – za zm. ks. T. Herrmanna [we wrześniu]; 1 raz – za wszystkich noszących Cudowny Medalik. Zamawiamy również Msze św. pogrzebowe za zmarłe członkinie AMM i zm. kapłanów. W ub. roku odeszło do Pana 3 apostołki maryjne, w tym była przewodnicząca – Janina Zapała.

Co miesiąc na spotkaniach, które prowadzi przewodnicząca Anna Życińska na zmianę z moderator diecezjalną , rozważałyśmy Pismo św., fragment przeznaczony na dany miesiąc, omawiałyśmy teksty mariologiczne i odmawiałyśmy 1 tajemnicę Różańca św. w intencjach apostolskich.

Ubrałyśmy ołtarz na Boże Ciało. Część członków wzięła udział w pielgrzymce na Jasną Górę, gdzie zyskałyśmy jedną osobę, która złożyła uroczyste przyrzeczenie i otrzymała medalik z rąk księdza arcybiskupa. W zorganizowanym wyjeździe do Lichenia wzięli udział w większości parafianie nie zrzeszeni. Inne wykonane zadania: odwiedziny chorych, godzinna modlitwa przy trumnie zm. O. opata Eustachego Kocika – przyjaciela AMM; pomoc misjom [ indywidualne ofiary], prenumerata ,,Biuletynu” AMM – kupuje go regularnie 11 osób, udział w życiu parafii, m.in. w uroczystościach, modlitwie w intencji pokoju w Godzinie Miłosierdzia – albo w kościele [4 osoby], albo w domu. W maju i październiku włączyliśmy się do ogólnopolskiej całodobowej modlitwy w intencji Ojczyzny. Dwie osoby na bieżąco dbają o ogródek Niepokalanej, zmieniając sadzonki kwiatów, pieląc i podlewając je [ A. Wiśnios i K. Sobkowicz – wolontariuszka]. Seniorka – ap. J. Szlęzak kupiła bukiet sztucznych kwiatów do flakonu pod figurą Matki Bożej. W grudniu przygotowałyśmy spotkanie opłatkowe, które było jednocześnie podsumowaniem roku pracy i bardzo miłym akcentem w naszym – pełnym trosk życiu. Odbyłyśmy to spotkanie bez kapłanów, gdyż mieli kolędę. Grupa wspomogła ofiarą  listopadowy wyjazd moderatora na obrady do stolicy. Dla osób rozumiejących potrzebę doskonalenia duchowego Apostolat Maryjny jest stowarzyszeniem otwierającym szerokie perspektywy działalności świeckich w Kościele katolickim, do której wzywali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Nie można się bowiem zamykać w 4 ścianach i żyć tylko dla siebie. Jednym z warunków rachunku sumienia  – jest pytanie o to, jak włączam się w życie Kościoła, jak rozwijam swoją wiarę. Pracowałyśmy z Ewangelią w ręku, z podręcznikiem do formacji duchowej, ale bez kapłana. Tylko raz czy dwa razy w ciągu 2 lat. O. Gerard był obecny na spotkaniu i celebrował Mszę św. Na wyjazd na pielgrzymkę też zabrakło mu czasu. Jesteśmy jak owce bez pasterza….

Oprac. Z. Miernik

 

 

Dodaj komentarz