Uwaga – pułapka!

Przypominamy Komunikat Kurii Krakowskiej z 4 marca 2008 r. , zaktualizowany 27 sierpnia 2014 r. o nie związanej z Kościołem katolickim działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijanskiej im. Ks. Piotra Skargi z Krakowa. W pułapkę poczynań pracowników tegoż stowarzyszenia wpadają nawet osoby z Apostolatu Maryjnego, mimo iż Komunikat abpa kard. Franciszka Macharskiego był zamieszczany w Biuletynie naszego Stowarzyszenia w r. 2008.

Materiały dotyczące Cudownego Medalika i objawień Niepokalanej w Paryżu są przywłaszczane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Proszę, aby apostołowie maryjni korzystali z ofert Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo i OO. Franciszkanów z Niepokalanowa, którzy działają w imieniu Kościoła i za jego zgodą. Jeśli osoby z AMM będą nadal współpracować ze Stowarzyszeniem im. ks. P. Skargi, zostaną – na mocy statutu AMM usunięte z naszych szeregów [moderator diecezjalna AMM].

Oto komunikat znany w każdej diecezji:

Komunikat Kurii Krakowskiej

Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Nr 507/2008

Kuria Metropolitalna w Krakowie otrzymuje liczne zapytania o „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” z Krakowa, względnie o związaną z nim Fundację „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, które rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów.

„Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3).

W latach ubiegłych wszystkie Kurie Metropolitalne i Diecezjalne w Polsce otrzymały komunikaty w tej sprawie.

W komunikacie z dnia 17 grudnia 2001 r. Arcybiskup Krakowski, Kardynał Franciszek Macharski informował m.in., że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aprobaty Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”. W piśmie z dnia 28 października 2002 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Ks. Bp Kazimierz Nycz powiadamiał, iż Stowarzyszenie oraz Instytut nie posiadają aprobaty Arcybiskupa Krakowskiego, a podejmowane przez nie inicjatywy religijne nie zostały uzgodnione z Kurią Metropolitalną w Krakowie.

W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie uprzejmie informujemy, że powyższe wyjaśnienia pozostają w dalszym ciągu aktualne.

Ks. dr Piotr Majer
Kanclerz Kurii

449total visits,1visits today

Dodaj komentarz