Boży dar – Odpust zupełny

Odpusty są dla ludzi wierzących wielkim darem. Św. Jan Paweł II mówił do zgromadzonych na audiencji generalnej 29 września 1999 roku: ,,Ta starożytna praktyka, pojmowana jako istotny wyraz Bożego miłosierdzia, powinna być  dobrze rozumiana i przyjmowana. Doświadczenie wskazuje bowiem, że odpusty traktowane były niekiedy z lekceważeniem, co prowadziło do marnowania Bożego daru i rzucało cień na prawdy i wartości zawarte w nauczaniu Kościoła”.

 

Popełniane przez człowieka grzechy zaciągają winę i karę. Bóg odpuszcza je w sakramencie spowiedzi.Odpusty są złagodzeniem lub zniesieniem kary za wyrządzone zło. Odpust zupełny można uzyskać pod pewnymi warunkami. Może być ofiarowany za dowolną osobę zmarłą lub za siebie samego. Nie można go ofiarować za inną osobę żyjącą.

Podstawę nauki o odpustach ustanowił Sobór Trydencki w 1563 roku. Doktrynę tę uporządkował bł. papież Paweł VI w 1967 roku. Św. Jan Paweł II nauczał: ,,Odpusty nie są nigdy ,,zniżką” zwalniającą z obowiązku nawrócenia, ale raczej stanowią pomoc w bardziej zdecydowanym, ofiarnym i radykalnym realizowaniu tej powinności”.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: *Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. * Stan łaski uświęcającej. * Przyjęcie Komunii św. * Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św., czyli za sprawy, za które modli się papież.

Do tych ,,zwykłych”warunków należy dołączyć wykonanie czynności związanej z odpustem:

* Adoracja Najśw. Sakramentu przez co najmniej pół godziny.

* Przyjęcie błogosławieństwa Urbi et Orbi udzielanego przez papieża [ ważne też podczas transmisji radiowej i telewizyjnej].

* Adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

* Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy pełne dni.

* Posługiwanie się przedmiotami pobożności, np. krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem, pobłogosławionym przez papieża lub biskupa, po odmówieniu jakiegokolwiek wyznania wiary w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

* Przyjęcie Pierwszej Komunii Św. lub pobożny udział w takiej uroczystości.

* Sprawowanie i udział we Mszy św. prymicyjnej lub z okazji 25-, 50- i 60-lecia kapłaństwa.

* Odmówienie w całości i bez przerwy przynajmniej jednej części Różanca, czyli pięciu dziesiątek w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej lub pobożnym stowarzyszeniu, połączone z zapowiadaniem i pobożnym rozważaniem tajemnic.

* Pobożne odmówienie lub śpiew modlitwy ,, Przed tak wielkim Sakramentem” podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy Św. w Wielki Czwartek oraz w Boże Cialo.

* Odprawienie Drogi Krzyżowej prawnie erygowanej, np. w kościele, składającej się z 14 stacji [ z wyraźnie zaznaczonymi krzyżykami] z jednoczesnym nabożnym rozważaniem męki i śmierci Chrystusa oraz przechodzeniem od jednej stacji do drugiej [ w  dużych zgromadzeniach wystarczy, jeśli przechodzi jedynie prowadzący].

* Odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najśw. Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum.

* Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Liturgii Paschalnej lub w rocznicę swojego chrztu.

* Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych w okresie od 1 do 8 listopada [ ten odpust można ofiarować tylko za zmarłych].

* Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela.

* Wysłuchanie kilku kazań w czasie misji świętych  i wzięcie udziału w uroczystym ich zakończeniu.

* Nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu dedykacji [ konsekracji].

* Odmówienie publiczne hymnu ,,Ciebie Boga wysławiamy”w ostatni dzień roku.

* Odmówienie lub publiczne odśpiewanie hymnu ,, O Stworzycielu Duchu przyjdź…” w Nowy Rok lub uroczystośc Zesłania Ducha Świętego.

* Czytanie Pisma św. jako lektury duchowej przez co najmniej pół godziny.

* Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub 2 sierpnia [ tzw. odpust Porcjunkuli].

* Odmówienie publiczne aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi ,,O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego”… podczas uroczystości Chrystusa Króla.

Dodatkowe odpusty zupełne zatwierdzone dla Polski:

* Udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w kościele w Wielkim Poście [ odpust można uzyskać raz w tygodniu].

* Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej: w uroczystość świętych Piotra i Pawła [ 29 czerwca], w święto tytułu; 2 sierpnia [ odpust Porcjunkuli]; raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania.

Przy odpustach związanych z miejscem [ kościołem , kaplicą] wymagane jest ich nawiedzenie i odmówienie w tym miejscu modltwy Pańskiej Ojcze nasz oraz symbolu wiary Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…

 

Skrót art. z ,,Pielgrzyma Licheńskiego” nr 21/ wiosna 2015 pt. ,,Przyjąć Boży dar”, s.20-21.

302total visits,1visits today

Dodaj komentarz