Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość obchodzimy w kościele katolickim 26 marca, a jeśli dzień ten wypada w niedzielę – obchody święta przekłada się na dzień następny. Wcielenie Syna Bożego (Zwiastowanie NMP) to pamiątka objawienia się Maryi Archanioła Gabriela i zapowiedź narodzenia Syna Bożego. Opis zdarzenia znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza, rozdz. 1 – wersety 26 – 38.

 

W kościele prawosławnym – wg kalendarza gregoriańskiego Zwiastowanie Bogarodzicy czci się 25 marca /7 kwietnia. Jest to jedno z 12 głównych świąt obchodzonych przez wyznawców prawosławia.

Źródło: Wikipedia.

Dodaj komentarz