Duchowość apostołów maryjnych

1.Pogłębianie pobożności maryjnej przez studium mariologii zawartej w podręczniku dla AM oraz w czasie udziału w rekolekcjach.Częste poświęcanie się Maryi i oddawanie się do Jej dyspozycji [Akt oddania].      

2. Braterska [ siostrzana] miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim, będących w potrzebach duchowych i materialnych.

3.Członków Apostolatu Maryjnego ożywia pokora warunkująca uzyskanie Bożej łaski, koniecznej dla uświęcenia własnego i braci.

/ Na podst.,,Przewodnika AM – ks. T. Herrmanna, wyd. III, s. 9/

Dodaj komentarz