Środki apostolskiego działania

– Rozpowszechnianie Cudownego Medalika we własnej rodzinie, wśród krewnych , przyjaciół, znajomych, w miejscu pracy.

– Rozpowszechnianie Cudownego Medalika wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem nauczających religii.

 

– Organizowanie niedziel AM oraz Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika.

– Odwiedzanie chorych, samotnych, opuszczonych, a zwłaszcza zagrożonych pod względem religijnym,będących w niebezpieczeństwie śmierci.

– Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez wzajemną pomoc, uczynność, kulturę chrześcijańską.

– Upowszechnianie czytelnictwa religijnego [ wypożyczanie książek i czasopism].

– Rozszerzanie AM na dalsze grupy osób we własnej parafii i w parafiach sąsiednich.

Dodaj komentarz