Zadania Moderatora Diecezjalnego i jego Rady

Statut AMM w Polsce przewiduje zorganizowanie 5-osobowej grupy diecezjalnej złożonej z Moderatora Diecezjalnego i 4 Radnych [nr 4]. Okres kadencji Moderatora – 5 lat. Mianuje go Dyrektor Krajowy. Po każdej kadencji przynajmniej 2 członków Rady powinno być zmienionych [nr 17].

Zadania Moderatora Diecezjalnego:

a] powoływanie nowych ośrodków parafialnych i mianowanie ich przewodniczących w porozumieniu z Dyrektorem Krajowym;

b] współpraca z Dyrektorem Krajowym i wcielanie w życie jego zaleceń;

c] stała troska o rozwój Apostolatu w diecezji;

d] wizytowanie grup, o ile nie czyni tego aktualnie Dyrektor Krajowy.

 

Członkowie Rady diecezjalnej wypełniają obowiązki w najwyższym wymiarze, podtrzymując stale w sobie gorliwość apostolską [pkt.13].

Ponadto: I – trwają w stałym kontakcie modlitewnym z Niepokalaną, z dziecięcym usposobieniem;

II – prowadzą dziennik pracy duchowej;

III – praktykują dni skupienia miesięcznego [ zob. Promienie Pośredniczki Łask” 1989, s.27]

IV – poddają się duchowemu kierownictwu sakramentalnemu lub pozasakramentalnemu;

V – pogłębiają wiedzę religijną [ lektura, studia, rekolekcje];

VI – zgłębiają wiedzę mariologiczną [ Ewangelię św. Łukasza, Pisma Janowe] oraz dekret soborowy o apostolstwie świeckich i Adhortację Jana Pawła II ,,Katolicy świeccy”.

VII – modlitwą, wyrzeczeniem, ofiara i dobrymi czynami wypraszają łaski dla Apostolatu Maryjnego w diecezji [ owocność rekolekcji, dni skupienia, dni wspólnoty, prelekcji];

Grupa diecezjalna dysponuje księgozbiorem, wypożyczanym członkom, zwłaszcza publikacjami z zakresu mariologii i apostolstwa. Przygotowuje opisy nadzwyczajnych łask, dziejących się za pośrednictwem Cudownego Medalika. Organizuje okolicznościowe akademie maryjne. Prowadzi spis przewodniczących parafialnych z telefonami i adresami. Prowadzi listę zmarłych członków w diecezji i troszczy się o pamięć modlitewną w ich intencji. Czuwa nad tym, by wszyscy członkowie AM korzystali każdego roku z dni wspólnoty i rekolekcji. Utrzymuje kontakt z innymi grupami diecezjalnym w najbliższym sąsiedztwie. Planuje formy rozwoju AM. Każdy z członków Rady Diecezjalnej ma powierzone inne zadania, za które odpowiada. Moderatorzy Diecezjalni spotykają się raz w roku w drugiej połowie sierpnia na tzw. dniach formacyjnych, omawiają problemy, kreslą plany na przyszłość. W razie choroby moderatora  Rada deleguje w zastępstwie inną osobę.

[Zob. ,,Przewodnik AM”, wyd III, s. 18-22].

 

370total visits,1visits today

Dodaj komentarz