Zadania przewodniczących grup parafialnych

Statut AMM w punkcie 10 określa następujące zadania przewodniczących grup:

a] utrzymanie kontaktu z duszpasterstwem parafialnym;

b] troska o regularne spotkania miesięczne;

c] przygotowanie  przebiegu spotkania zgodnie z ogólnie przyjętym programem, z wykorzystaniem zaleceń ,,Przewodnika AM”, ,,Podręcznika AM”, z wykorzystaniem: ,,Refleksji na m-c maj”, ,, Różańca biblijnego”, ,,Tajemnicy Maryi” oraz ,,Statutu”.

 

Inne wskazania: – Przewodnicząca modli się codziennie za osoby należące do wspólnoty parafialanej i wzbudza serdeczną życzliwość dla nich, utrzymując z nimi szczerą i przyjacielską łączność.

– Dąży do tego, by członkowie grupy byli ożywieni charyzmatyczną modlitwą i stanowili grupę modlitewną po przebyciu tzw. odnowy w Duchu Świętym.

– Wskazane jest posiadanie przez przewodniczących książek religijnych, czasopism, tekstów religijnych, kwartalników ,,Apostoł Maryny”, ,,Promieni Pośredniczki Łask” itp. – w celu ich wypożyczania i propagowania wśród otoczenia czytelnictwa lektury religijnej.

– Troszczy się o to, by członkowie grupy zaopatrzyli się w wydawnictwa, modlitewniki i medaliki w celach apostolskich.

– Do przewodniczących nalezy inspirowanie gorliwości apostolskiej, ducha modlitwy oraz pozyskiwanie nowych czlonków.

– Przewodniczący powinni być przykładem gorliwości apostolskiej w otoczeniu.

– Zbierają opisy nadzwyczajnych łask i przekazują je do Centralnego ośrodka w Warszawie.

– Szczególnym przedmiotem ich zainteresowania jest gablota przykościelna z materiałami zachęcającymi do poznania idei AM i zachęcająca innych do korzystania z daru Cudownego Medalika.

– Przewodniczący sprawują pieczę nad Kroniką Apostolatu Maryjnego, którj prowadzenie powierzają osobie odpowiedzialnej, rzetelnie wypełniającej obowiązki.

– Wg zwyczaju, w razie potrzeby – składają życzenia Księżom proboszczom, opiekunom AM i innym .

– W lutym, maju i październiku organizują wspólne spotkania dekanalne[ rejonowe] zaprzyjaźnionych grup.

– Organizują zbiorowe wyjazdy na dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki itp.

– Przewodniczący wraz z grupą AM włączają się w życie parafii; inicjują odmawianie różańca przed Mszą św., adoracje Najśw. Sakramentu, Grobu Pańskiego, spotkania opłatkowe i wielkanocne.

– W razie  dłuższego zaniedbywania uczestnictwa w spotkaniach przez niektórych członków lub prowadzenia gorszącego trybu życia, Przewodniczący udzielają upomnienia, a jeśli nie następuje poprawa, zgłaszają problem diecezjalnemu opiekunowi, który może usunąć daną osobę ze wspólnoty. [ Statut , p.27]

[Na podst. Vademecum przewodniczącego w :,,Przewodniku AM – ks. T. Herrmanna – CM, s.24-27, wyd. III].

 

 

337total visits,1visits today

Dodaj komentarz