I półrocze 2015 r. w AMM w Wąchocku

Minęło 5 miesięcy sytematycznych comiesięcznych spotkań modlitewnych i udziału ap. maryjnych we Mszy św. w intencjach Apostolatu Maryjnego. Nie zawiedliśmy się na osobie O. Benedykta, który sumiennie spełnia rolę opiekuna duchowego grupy, choć zadań ma wiele. Wyjaśnia, komentuje Pismo Św., wskazuje na konieczność służby bliźnim.

Nie zapomina o uziemionej w domu – po wypadku –  moderator diecezjalnej. Wraz z przynoszonym do niej Panem Jezusem – w Święta Wielkanocne, w niedziele i I piątki – niesie dobre słowo, współczucie, ofiarną modlitwę; nie jest ,,urzędnikiem”, lecz Kapłanem z powołania. W intencjach Mszy sw. pamięta o chorych i potrzebujących; wygłasza na nich katechezę. Moderator od 2 lat pisze teksty perykopy biblijnej i zadań apostolskich na dany m-c ; rozdaje je  członkom ap. Aniela. Ona też wymienia chwilowo materiały w gablocie AMM. Oprócz codziennych chrześcijańskich obowiązków ap. maryjni wykonali następujące zadania, wynikające z duchowości AMM: udział w procesji rezurekcyjnej w strojach , z chorągwią; odwiedziny chorej moderator, uczynki miłosierdzia wobec niej – ap.. Anieli przez 2 miesiące, a potem w razie potrzeby; gesty przyjaźni – ap. Anny, ap. Mirosławy; W diecezjalnym Dniu Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich nikt nie wziął udziału. Pod figurą Niepokalanej stała praca – plewienie, sadzenie kwiatów zakupionych przez p. Piotra [ jak co roku- bratki], podlewanie i nowe żywe kwiaty – p. Krystyna , ap. Aniela,  ap. Anna z mężem; malowanie ogrodzenia[ ap. Aniela]; przygotowanie ołtarza na Boże Ciało [ przew. Anna z mężem , ap. Aniela z mężem, wolontarusze……….]  Oktawa Bożego Ciała mobilizowała 4-5 ap.maryjnych, a w czwartek, na zakończenie oktawy – 9 osób  – do udziału w wieczornej procesji w pelerynach , z chorągwią .  Przybywa nam wolontariuszy i potencjalnych kandydatów do Apostolatu Maryjnego, z czego się bardzo cieszymy. Póki co panowie dobrowolnie zgłaszali się do niesienia chorągwi podczas procesji. Godnie przeżyty tydzień. Wspólnie możemy więcej!

Dodaj komentarz