Roczny ramowy plan pracy / propozycje Centralnego Ośrodka AMM /

Styczeń – dzień skupienia, spotkanie opłatkowe.

Luty – dzień skupienia, spotkanie organizacyjne przewodniczących, Dzień Chorych.

Marzec- dzień skupienia, okres wielkopostny, udział w rekolekcjach parafialnych.

 

Kwiecień –dzień skupienia, okres wielkanocny.

Maj – dzień skupienia, ogólnopolski różaniec w intencji Ojczyzny [ w dniu wcześniej ustalonym – dla diec. radomskiej 26 maja].

Czerwiec – dzień skupienia, ostatnie spotkanie przed wakacjami; organizacja pielgrzymki na Jasną Górę.

Lipiec – ostatnia sobota miesiąca: Pielgrzymka na Jasną Górę.

Sierpień – miesiąc wakacyjny; zjazd moderatorów w Kaniach Helenowskich k/ Warszawy.

Wrzesień – dzień skupienia; diecezjalne spotkanie formacyjne przewodniczących – przekazanie wiadomości ze zjazdu moderatorów; 9.09 rocznica śmierci ks. Teofila Herrmanna.

Październik– dzień skupienia; miesiąc ogólnopolskiej modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny [ dla diec. radomskiej – 26 X].

Listopad – pamięć o zmarłych; nawiedzenie cmentarza; modlitwy i Msze św.; wypominki; różaniec. W końcu miesiąca uroczystość odpustowa z okazji rocznicy objawień Cudownego Medalika [ sobota] poprzedzona obradami Rady Krajowej [ w piątek].

Grudzień – dzień skupienia; spotkanie opłatkowe[ jeśli nie przesunięte na styczeń]; 8 grudnia – godz. 12.00 – Godzina Miłosierdzia dla świata.

Zajęcia stałe: spotkania formacyjne w parafiach w ustalony dzień miesiąca.

Uwaga: Każdy moderator ustala  ze swoją Radą plan pracy dla danej diecezji, uwzględniając możliwości i uwarukowania danego terenu.

Dodaj komentarz