Pielgrzymi z diecezji radomskiej na Jasnej Górze – 25 lipca 2015 roku

W ogólnopolskiej pielgrzymce Apostolatu Maryjnego uczestniczyły z naszej diecezji następujące grupy: z Parafii Św. Rodziny w Radomiu [ 50 osób]; z Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kam. [ 40 osób] ; z Parafii NPNMP w Skarżysku – Kam.[8 osób], z Parafii Trójcy Św. w Skarżysku Kościelnym [ 21 osób];z Parafii Św. Floriana w Wąchocku [ 18 osób – Marcinków -5; Wąchock – 3; Wielka Wieś -10]; z Parafii Św. Barbary w Pionkach 22 osoby wraz z ks. proboszczem Stanisławem Bujnowskim – diecezjalnym opiekunem duchowym AMM].

Grupa wąchocka oraz skarżyska z Parafii NPNMP dołączyła do Skarżyska Kościelnego. Organizatorką tej pielgrzymki była ap. Wanda Sułek,  w Parafii pw. Św. Józefa – ap. Gertruda Niziołek,w Radomiu – Anna Konatowicz, a w Pionkach – Ks. proboszcz wraz z ap. M. Iwoną Płachtą. Wielką pomoc okazali nam państwo Wiesława i Zbigniew Chybowie, którzy przekazywali ap. W. Sułek informacje od moderator diecezjalnej [ listę osób, dane osobowe, miejsca zbiórki i inne]. Droga  e-mailowa okazała się skuteczna. Reszty dopełniły dobre chęci pana Zbigniewa, który odczytywał informacje, drukował je, a  z-ca moderatora , ap. Wiesława kontaktowała się telefonicznie i osobiście z kierowniczką pielgrzymki. Jak widać, są jeszcze ludzie, którzy czasu ani wydatków nie liczą, gdy chodzi o sprawy wyższej rangi niż własne . Moderator diecezjalna serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom oraz uczestnikom pielgrzymki  za zaangażowanie i pociąganie innych do apostolstwa. Ona, jeszcze rekonwalescentka,  łączyła się duchowo z Jasną Górą, słuchając transmisji radiowej z uroczystości.

Dodaj komentarz