Z nauczania księży misjonarzy (8)

Nowa Ewangelizacja w działalności apostołów maryjnych Kanie 2015 r. 

 

Tematem tym zainteresował uczestników kursorekolekcji dyr. krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj – CM.

Postawił tezy w formie pytań: Jak stać się prawdziwym człowiekiem? Jak ewangelizować? Jak się uczyć sztuki życia?

Następnie przypomniał słowa Jezusa Chrystusa: ,,Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim głosił Dobrą Nowinę’…. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem”…….

Słusznie zauważył, że najczęstszym objawem zniechęcenia apostołów maryjnych jest nieumiejętność doznawania radości z pełnionej służby.

Dlatego potrzeba nowej sztuki życia – kroczenia za Jezusem, który wskazuje nam drogę i sens działania.

Na czym polega Nowa Ewangelizacja?

Jej struktura znana jest od przeszło dwóch tysięcy lat. Aby ją zrozumieć, trzeba korzystać z dóbr, które pozostawił nam Mistrz i Nauczyciel – Jezus Chrystus . Są nimi: codzienna Eucharystia i Sakramenty święte. Ponadto należy z odwagą głosić Słowo Boże i podejmować inicjatywy miłości i miłosierdzia.

Współcześnie obserwujemy bardzo szybko postępujący proces dechrystianizacji, a zatem poza ewangelizacją permamentną musimy poszukiwać nowych dróg, które pozwolą nam dotrzeć do innych z Ewangelią po to, aby każdy kto w Niego [Chrystusa] wierzy, miał życie wieczne.

Często rodzi się w nas pokusa niecierpliwości, zwłaszcza wtedy, gdy po kilku miesiącach naszych modlitw sądzimy, że Bóg zapomniał o nas, bo nasze prośby nie zostały wysłuchane. Nic bardziej mylnego. To jest ludzkie myślenie. Do Nowej Ewangelizacji można by przypisać przypowieść Pana Jezusa o ziarnku gorczycy. Podjąć Nową Ewangelizację – nie znaczy, żeby pozwolić ,,drzewu” wzrastać, ale rozwinąć je według woli Bożej. Nie zniechęcać się. Dać czas Bożemu dziełu. Stwórca ma swój czas, swoje sposoby na rozwój dzieła, na jego wzrost.

Wielkie sprawy zaczynają się od małego ziarenka. Dlatego mają one skromne początki, np. wydarzenie Bożego Narodzenia – warunki Narodzenia Pana Jezusa.

Ewangelizowanie – to uświadomienie sobie prawdy zawartej w słowach Pana Jezusa: ,,Beze Mnie nic uczynić nie możecie”, a także wspomnienie na słowa Boga do ludu Izraela: ,,Wybrałem cię, bo cię miłuję”. Innymi słowy – Bóg nie przywiązuje wagi do wielkich liczb. Zewnętrzna potęga nie jest znakiem jego obecności. Wielkie sprawy mają skromne początki.

Przypomnijmy sobie scenę kuszenia Jezusa na pustyni. Czy wnas nie ma pokusy szatańskiej?…Uwielbienie – zachwyty – oczekiwanie zaszczytów za to, co się robi….Albo chęć zbawienia wszystkich…To jest nierealne! Zbawić może jedynie Bóg! Istnieje przysłowie: Sukces nie jest Imieniem Bożym…Zastanówmy się zatem, po co istniejemy…Żyjemy albo osłonięci ,,wielkim drzewem”, albo w niecierpliwości czekamy na to, by się ono rozrosło. Musimy przyjąć, że Kościół jest małym ziarenkiem, powołanym do powolnego, lecz skutecznego wzrostu i mimotrudności, niezrozumienia, codziennych kłopotów, mamy wytrwać. Wieki Piątek zawsze trwa, ale po nim nadejdzie Niedziela Zmartwychwstania…

Stańmy w prawdzie….Jeśli tu [ na rekolekcjach] jestem, to jest jakiś mój udział. Ale to, że tu jestem, to zasługa Boga, Jego miłości i miłosierdzia. Przez całe życie szedłem upadając, doświadczając krzyża { Wielki Piątek] i nadszedł dzień zmartwychwstania.

Ewangelizacja polega na tym, aby dzięki mnie drugi człowiek odkrył, że żyje dzięki Chrystusowi i z Nim chce iść przez życie. Trzeba cierpliwie otwierać ,,okno”, by Światło Chrystusa objęło całego mnie. Nie stworzymy nowej Ewangelii. Trzeba żyć tą, która jest i nieść ją z radością innym ludziom; swoim życiem świadczyć o Chrystusie, bo ,,wiara bez uczynków jest martwa” [Jk 2, 26]. Zanotowała Z.. Miernik, sekr.RK

224total visits,1visits today

Dodaj komentarz