Jubileusz 20 – lecia AMM w Pionkach (1995 – 2015)

Jubileusz 20 -lecia Apostolatu Maryjnego w Parafii Św. Barbary w Pionkach, diecezja radomska. Słoneczna sobota, 10 października 2015 roku była dniem dziękczynienia Panu Bogu i Niepokalanej za dar Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM) w Parafii św. Barbary w Pionkach.

W uroczystości uczestniczyli: dyr. krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj – CM, duchowy opiekun diecezjalny stowarzyszenia, a zarazem proboszcz, ks. kan. Stanisław Bujnowski, opiekunowie grup parafialnych: O. dr Grzegorz Gut – OFM Conv. z Parafii NPNMP ze Skarżyska – Kamiennej oraz O. Benedykt Zieliński – O. Cist. z Parafii Św. Floriana w Wąchocku [ inni opiekunowie nie przybyli]. Ponadto na zaproszenie ks. dziekana S. Bujnowskiego odpowiedzieli: ks. Edward Musioł z Parafii pw. Św. Idziego w Suchej k. Radomia, gdzie przeprowadzona była niedziela maryjna oraz ks. Leon Czerwiński z Par. NMP w Pionkach, który posługiwał w konfesjonale.

Przybyły również delegacje świeckich ap. maryjnych z Radomia, Skarżyska – Kamiennej [ z 2 grup], z Wąchocka , z Lipowego Pola oraz ze Skarżyska Kościelnego wraz ze swymi przewodniczącymi: A. Konatowicz, G. Niziołek, M. Stachoń, A. Życińską, R. Dziopą, U. Śrębowatą, a także moderator diecezjalna Zofia Miernik i jej z-ca Wiesława Chyb. Pionkowska grupa zaprosiła ponadto przedstawicieli miejscowej Odnowy w Duchu Świętym, Rycerzy Kolumba , Kół Żywego Różańca i liczną grupę sympatyków AM.

O godz. 10.00 powitał gości w kościele ks. kan. S. Bujnowski – proboszcz parafii. Nawiązał do symboliki daru Niepokalanej – Cudownego Medalika, do jubileuszu 20 – lecia AMM oraz wspomniał swoje czteroletnie proboszczowanie w parafii w Skarżysku Kościelnym. Na okoliczność jubileuszu wydrukował plan spotkania, z którym zapoznali się obecni na uroczystości.

Następnie zabrał głos dyr. krajowy AMM, ks. Jerzy Basaj. Po krótkiej modlitwie do Niepokalanej wyraził radość z 20 – letniej działalności AM w tutejszej parafii. Podzielił się świadectwem osobistego życia, w którym doświadczył – już od urodzenia – niezwykłej miłości i opieki Maryi, a także wielkiego miłosierdzia Boga. Dziś wie,że nic nie jest jego zasługą, lecz zaproszenie Maryi do służby na chwałę Bożą, pozostaje nadal aktualne.

Zwracając się do apostołek maryjnych powiedział, że każda z nich może być orędowniczką Maryi. Apelował, aby bronić się przed zniechęceniem, gdyż ta pokusa to podszept szatana, który chce nas zniechęcić do czynienia dobra; aby z wiarą i radością nosić Cudowny Medalik i rozpowszechniać go. Powiedział:,, Jesteście dla świata znakiem obecności Maryi w naszym życiu i jeśli będziemy z Nią pokonywać trudności, zobaczymy, jakich cudów dokona w nas Bóg. Jesteście tym zaczynem, dzięki któremu świat może się zmienić.”

Sprawozdanie z działalności grupy AMM złożyła przewodnicząca , Maria I. Płachta. Zaznaczyła, że praca ap. maryjnych jest ściśle związana z życiem parafii, z wydarzeniami roku liturgicznego, ale także z wymogami Statutu AMM. W ciągu 20 – letniej działalności owocnie pracowały: pierwsza przewodnicząca, śp. Alicja Stopka, Ewa Abramowicz [ czytanie co miesiąc modlitwy po Komunii św., przygotowanie i prowadzenie Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika przed 27 listopada każdego roku]; Cecylia Górska [ czytanie lekcji podczas Eucharystii]; Zuzanna Figura [ rozdawanie medalików podczas niedziel maryjnych, pielgrzymek i okazjonalnie]; Anna Monkosa [ zastępowała przewodniczącą podczas pielgrzymek i niektórych spotkań miesięcznych, zawsze była gotowa nieść pomoc tam, gdzie jej było potrzeba]. Obecna przewodnicząca, Maria Płachta i Zuzanna Figura wraz z ks. S. Bujnowskim zorganizowały 4 niedziele maryjne w sąsiednich parafiach i rozdały tysiące medalików. Ap. Maria uczestniczyła kilka razy w rekolekcjach dla moderatorów i ich rad, a w r. 2015 wydelegowała na nie Annę Monkosę. Utrzymuje stały kontakt z moderator diecezjalną, dzieląc się świadectwami i czynami apostolskimi. [ szerzej o pracy – w odrębnym sprawozdaniu].

Po wystąpieniach w/w osób wszyscy uczestnicy uroczystości pozowali do grupowego zdjęcia, które wykonał przedstawiciel Rycerzy Kolumba.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił dyr. krajowy ks. Jerzy Basaj.

Myśli z homilii: Wdzięczność Panu Bogu i Niepokalanej za 20 lat pracy AMM w Parafii Św. Barbary w Pionkach. Dług wdzięczności za dar Cudownego Medalika. Nasz Magnificat – to Eucharystia. Zwrócenie uwagi na niezliczoną ilość modlitw i czynów apostolskich, wypowiedzianych i wykonanych w kościele i w parafii Apel o wykonanie wszystkiego, o co prosi nas Maryja w Kanie Galilejskiej, o oddanie Bogu przez Niepokalaną naszego dziś, naszego jutra, o wsłuchiwanie się w Słowo Boże i naśladowanie Maryi we wprowadzaniu go w życie. Kto związał się z Maryją, zawsze będzie z Jezusem i odwrotnie. Jeśli jesteśmy naprawdę zakochani w Chrystusie, nasze serca napełni radość, która udzieli się innym. Ten , kto pozostanie związany z Maryją, nigdy nie będzie sam; nie będzie upokarzany; nigdy nie straci wiary; pieniądze nie zawrócą mu w głowie; nie będzie rozwodów, napięć, kłótni. Będziemy znakiem tego świata, jeśli uwierzymy słowom Niepokalanej wyrytym na medaliku i będziemy Ją prosić o łaski. Innymi słowy: ,,Noś Cudowny Medalik i proś o łaski”. Słowa z medalika : ,,O, Maryjo bez grzechu poczęta”…. dają nadzieję, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga, poddani Jego bezgranicznej miłości. Otwórzmy zatem gorąco nasze serca. Nie bójmy się trudu, zmagań. Spójrzmy na Maryję, która doświadczyła cierpienia, ale nie protestowała, lecz przyjęła krzyż z pokorą. Warto zapamiętać słowa wyryte na murze warszawskiego getta: ,,Wierzę w słońce, choć nie płonie, wierzę w miłość, choć nie czuję; wierzę w Boga, choć Go nie widzę”. Niech Najśw. Maryja Panna wyprosi każdemu z was łaskę prawdziwej miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Po homilii nastąpiło uroczyste przyjęcie kandydatki Jadwigi Sąpor w szeregi Apostolatu Maryjnego.

UDZIAŁ APOSTOŁEK MARYJNYCH W LITURGII:

Czytanie lekcji: Alicja Sowińska

Modlitwa wiernych: Ewa Abramowicz.

Zapowiedź darów: Anna Monkosa.

Procesja z darami – przedstawicielki grup z diecezji: Teresa Marzec, Maria Płachta, Anna Życińska, Zofia Banasik, Maria Stachoń.

Modlitwa po Komunii św. : Stanisława Strukiel.

Podziękowania po Mszy św. składali gościom: ks. S. Bujnowski i M. Płachta; a gospodarzom – Jubilatom i osobom konsekrowanym : moderator diecezjalna Z. Miernik, przedstawicielki Odnowy w Duchu Św. – Elżbieta Pietrzyk i Ewa Basaj. Odczytany został list intencyjny adresowany do proboszcza ks. Stanisława Bujnowskiego od współpracownika AMM, Zbigniewa Chyba, który wraz z żoną Wiesławą i moderator diecezjalną zakładał Apostolat Maryjny w Pionkach. Kapłani otrzymali od moderator diecezjalnej pisemne podziękowania wraz z dużymi poświęconymi medalikami, ozdobionymi niebieską wstążeczką, a od ap. maryjnej M. Płachty – bukiety kwiatów. Podobnie – wyróżniające się w pracy apostolskiej członkinie AMM z Pionek – dostały dyplomy [ M. Płachta, E. Abramowicz, C. Górska, S. Strukiel, Z. Figura]. Moderator złożyła na ręce Ks. Proboszcza życzenia dla wszystkich kapłanów w Roku Życia Konsekrowanego, a na ręce przewodniczącej – dla jubileuszowej grupy AMM. Każdy z uczestników uroczystości został obdarowany pamiątkowym obrazkiem, przygotowanym przez przewodniczącą M. Płachtę.

Dziękczynienie zostało ubogacone adoracją Najśw. Sakramentu, poprowadzoną przez ks. J. Basaja; modlitwy czytały: Zuzanna Figura i Stanisława Strukiel. Na koniec odczytany został Akt poświęcenia się NMP. Przed ołtarzem stała w kwiatowej dekoracji figura Niepokalanej o prześlicznym obliczu, a po obydwu stronach prezbiterium zawieszone były banery przedstawiające awers i rewers Cudownego Medalika – uwieńczony sukcesem trud pracy pionkowskiej przewodniczącej, z którym związane były różne przedziwne wydarzenia, poprzedzające jubileuszową uroczystość. Na początku i końcu uroczystości wybrzmiał Hymn AMM.

Po błogosławieństwie gospodarze i goście udali się do Baru ,,Smak”, gdzie spożyli obiad, degustowali pyszne ,,apostolskie” ciasta i owoce. Następnie był czas dzielenia się dobrą nowiną, podejmowanymi inicjatywami w poszczególnych parafiach. Sprawozdania złożyły: M. Płachta, G. Niziołek, U. Śrębowata, A. Konatowicz, R. Dziopa, M. Stachoń. Z apelem o uczestnictwo przewodniczących w dorocznych rekolekcjach moderatorów zwróciła się Z. Miernik. Przypomniała zarazem o zbliżających się wydarzeniach: całodobowej modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny – 26 . X br. [ dla diec. radomskiej] oraz o nadchodzącym Roku Miłosierdzia i adoracjach Najśw. Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku – Kam. – na prośbę Wydziału Duszpasterskiego przy Kurii Biskupiej w Radomiu. Podsumowaniem spotkania była wypowiedź Ks. Dyrektora Krajowego, który wyraził aprobatę dla ciekawych przedsięwzięć apostolskich w naszej diecezji i podał kilka ogłoszeń.

Jubileuszowe spotkanie zakończyła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

Wydarzenie uświadomiło nam, że przy dobrej współpracy z Ks. Proboszczem, konstruktywnej dyskusji, bez narzucania własnych racji, możliwe jest zorganizowanie obchodów jubileuszowych, ale także uwidaczniają się efekty codziennego apostolskiego trudu.

Wspominając to piękne wydarzenie z radością śpiewamy: ,,Tyś Pani nas pokochała, Twoimi jesteśmy dziećmi”…

                                                                                   Moderator diecezjalna

Zob. Zdjęcia w Galerii
361total visits,1visits today

Dodaj komentarz