Sprawozdanie z okazji Jubileuszu 20 – lecia AMM w Skarżysku Kościelnym

Apostolat Maryjny w naszej parafii został założony 3 grudnia 1995 r. przez moderator diecezjalną Zofię Miernik, jej z-cę Wiesławę Chyb oraz siostrę Marię Bielawską ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, za aprobatą ówczesnego proboszcza, śp. ks. kan. Stanisława Lachtary. Na spotkaniu założycielskim było 21 osób. Po Mszy św. wybrano Radę w składzie: przewodnicząca – Urszula Śrębowata, z-ca – Julia Grzyb, sekretarz – Anna Półtorak [ zm. w 1999 r.].

Od roku 1999 sekretarzem jest Joanna Sarzyńska, a skarbnikiem i z-cą – Wanda Sułek. Obecnie stowarzyszenie liczy 29 osób, z czego 18 czynnie uczestniczy w spotkaniach; pozostałe – to osoby chore, w starszym wieku, chętnie uczestniczące w modlitwach w domu. Od początku istnienia AMM zmarło 13 osób. Pierwszym opiekunem grupy parafialnej był ks. kan. S. Lachtara, a obecnym jest proboszcz ks. Marian Czajkowski.

Niezmiennie od 20 lat członkowie spotykają się 27. dnia miesiąca, realizując zalecenia ks. prof. Teofila Herrmanna, odnowiciela AMM w Polsce oraz wytyczne obecnych władz. W każdą rocznicę objawień NMP siostrze Katarzynie Laboure’ [ w tym roku 185 rocznica] odmawiamy Nowennę do Niepokalanej Cudownego Medalika, którą kończymy 26 listopada. Po Mszy św. rozdajemy medaliki. Intencje mszalne i modlitwę wiernych przygotowują ap. maryjni. Uczestniczą oni czynnie w Eucharystii, czytając lekcję, modlitwę wiernych i modlitwę po Komunii św. oraz przynosząc dary ołtarza i śpiewając pieśni. Podstawową naszą posługą jest modlitwa, którą obejmujemy Ojca św., ks. Dyrektora Krajowego i jego Radę oraz kapłanów. Modlimy się o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, za solenizantki miesiąca, za chorych,za dzieci i młodzież,za siostry eucharystki w rocznicę święta ich Założyciela, bł. Jerzego Matulewicza, za zmarłe apostołki maryjne i zmarłych z naszych rodzin.

Po Mszy św. udawałyśmy się, za przyzwoleniem ks. proboszcza do pomieszczenia na plebanii, a ostatnio spotykamy się w utworzonej i wyremontowanej przez niego sali, oddanej na potrzeby parafialnych grup modlitewnych. W spotkaniach uczestniczy Ks. Opiekun duchowy oraz siostra eucharystka, która przedstawia nam perykopy biblijne i komentuje je. Od początku posługiwały apostolskiej wspólnocie: siostra Maria Bielawska, s. Grażyna Błach, s. Elżbieta Twaróg, s. Hanna Murawska, s. Kazimiera Marczak, s. Magdalena Odolańska, a obecnie – s. Maria Górska. Wielką przyjaźnią otaczamy s. Łucję Mamińską, która prowadziła z nami Rodzinę Różańcową.

Wykłady mariologiczne , ubogacające nas w poznawaniu wielkości i piękna Niepokalanej, przekazuje nam od 20 lat niestrudzona lektorka, Wiesława Chyb z parafii ojców franciszkanów ze Skarżyska – Kamiennej.

Na miarę możliwości uczestniczymy w życiu parafialnym. Roznosimy opłatki i świece wigilijne, uczestniczymy w roratach, adorujemy Pana Jezusa i Św. Rodzinę w bożonarodzeniowym Żłóbku, a w okresie pasyjnym – prowadzimy adorację przy Grobie Pańskim. Uczestniczymy w Gorzkich Żalach. Włączamy się w prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej. Bierzemy czynny udział w nabożeństwach majowych, czerwcowych i procesjach fatimskich . Przygotowujemy i ubieramy ołtarze oraz uczestniczymy w procesji Bożego Ciała. Przygotowujemy wypieki i inne wyroby kulinarne na doroczne festyny rodzinne, które sprzedajemy, a fundusze przekazujemy na cele parafii. W październiku włączamy się w prowadzenie modlitwy różańcowej. W Uroczystość Wszystkich Świętych kwestujemy na cmentarzu parafialnym. W każdą środę adorujemy Najświętszy Sakrament. Praktykujemy pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Na tablicy przy kościele mamy podarowany kącik, w którym zamieszczamy informacje z działań Apostolatu Maryjnego, aktualne wiadomości i programy na każdy miesiąc. Z radością uczestniczymy w spotkaniach opłatkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz w spotkaniach wielkanocnych, na które zapraszamy księży. Spotkaliśmy się również z Ks. Biskupem wizytującym naszą parafię. Chętnie bierzemy udział w rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym, a duża grupa apostołek spotyka się w tej formacji co tydzień. Wśród nas są osoby należące do tzw. Margaretek, modlących się w intencji kapłanów oraz podejmujące Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Zgodnie z zaleceniami Dyrektora Krajowego i jego Rady, podstawowym celem naszej posługi jest szerzenie kultu Niepokalanej poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika . Czynimy to, przekazując medalik różnym osobom, mówiąc słowa Maryi:,,Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mnie ufają, otoczę szczególną opieką”, a także wspomagając

duchowo lub materialnie potrzebujących, zwłaszcza chorych, samotnych, cierpiących oraz biedną młodzież. Pamiętamy też o ofiarach pieniężnych na rzecz Centralnego Ośrodka Apostolatu Maryjnego.

Kontaktujemy się z sąsiednimi parafiami, wymieniamy doświadczenia z tamtejszymi, apostołkami maryjnymi, dzielimy się obserwacjami. Wspólnie zorganizowaliśmy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych; w Skarżysku – Kamiennej, w Kałkowie – Godowie, w Czarnej koło Końskich, w Licheniu i Sokółce. Byliśmy również na dorocznych pielgrzymkach na Jasnej Górze. Odwiedziłyśmy sąsiednią parafię w Lipowym Polu, gdzie przy pomocy z-cy moderator diecezjalnej W. Chyb oraz naszej ap. Wandy Sułek , założyłyśmy nową grupę; na drugie spotkanie przyjechała do niej moderator Z. Miernik.

W celu szerszego dotarcia do ludzi z kultem Niepokalanej planujemy częściej rozdawać medaliki i obrazki z opisem objawień, np. po Mszach świętych w niektóre niedziele i święta.

Przewodnicząca jest w stałym kontakcie z moderator diecezjalną. Przekazywane przez nią informacje i zalecenia Dyrektora Krajowego są realizowane na bieżąco. W realizację zadań angażuje się zarówno Rada AMM jak i wszystkie członkinie. Nasze zaangażowanie i poświęcenie nie nazywamy działalnością, ale próbą wspólnego przeżywania wiary. Podążamy za głosem Niepokalanej i chcemy czynić to, czego Ona pragnęła, objawiając się św. Katarzynie Laboure’ i prosząc ją o wybicie medalika, który symbolizuje miłość Jezusa i Maryi. Nosimy go z odwagą i czcią, a innym powierzamy, aby Serce Jezusa i Niepokalanej Maryi królowało w sercach innych ludzi. Jesteśmy świadome, że efekty naszych posług są uzależnione od Tej, która jest Pośredniczką Łask. Dziękujemy Bogu przez Niepokalaną za wszelkie dobro, jakie spływa na nas, na nasze rodziny,na całą parafię i wszystkich pracujących na rzecz szerzenia kultu NMPanny.

Wszystko z Niepokalaną!

Skarżysko Kościelne, 5 grudnia 2015 r. Przewodnicząca AMM U. Śrębowata

351total visits,1visits today

Dodaj komentarz