Uroczystość rocznicowa AMM w Skarżysku Kościelnym – 5.XII 2015

Jubileusz 20 – lecia AMM w Skarżysku Kościelnym

5 grudnia 2015 r.

,,Trwajcie w miłości mojej”

Wstał słoneczny , bezśnieżny dzień grudniowy. Pierwsza sobota grudnia Anno Domini 2015. Delegaci pięciu spośród siedmiu grup Apostolatu Maryjnego diecezji radomskiej uczestniczyli w Jubileuszu 20 – lecia stowarzyszenia w Skarżysku Kościelnym. Zaszczycili nas swoją obecnością: dyr. krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj – CM, duchowy opiekun diecezjalny – ks. kan. Stanisław Bujnowski, opiekun grupy parafialnej w Par. NPNMP w Skarżysku – Kamiennej, ks. Grzegorz Gut – OFM Conv. oraz proboszcz miejscowej parafii pod wezwaniem Św. Trójcy – ks. Marian Czajkowski.

 

Z apostołami maryjnymi przybyły: z-ca moderator diecezjalnej – Wiesława Chyb oraz przewodniczące: z Pionek – Maria I. Płachta, z Radomia – Anna Konatowicz, z Lipowego Pola – Ryszarda Dziopa i z-ca Leonard Pączek, ze Skarżyska – Kam.: z Parafii NPNMP – Maria Stachoń, z Parafii Św. Józefa – Gertruda U. Niziołek. Parafię Wąchock reprezentowały: moderator diecezjalna Zofia Miernik i ap. maryjne: Aniela Wiśnios, Zofia Banasik, Jadwiga Derlatka.

Zebranych w świątyni kapłanów i świeckich powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski, który przedstawił krótki rys historyczny parafii i kościoła zbudowanego w roku 1646 przez Ojców cystersów z Wąchocka. Wspomniał, że Apostolat Maryjny powołany został do życia za czasów śp. ks. Stanisława Lachtary w 1995 r. Następnie stanęliśmy do pamiątkowego zdjęcia grupowego, bo miejscowy fotograf – pan Jacenty – nie mógł być dłużej z nami.

Potem przewodnicząca grupy AMM zapowiedziała wystąpienia kolejnych osób.

Najpierw zabrał głos dyr. krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj – CM. Zaintonował trzykrotny śpiew:,,Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”… i ,,O Maryjo witam Cię”… Wyraził radość z pobytu w tym miejscu. Powiedział, że przywiodła nas tu miłość do Trójcy Przenajświętszej. Dał świadectwo życia rodzinnego, które przygotowało Go do kapłaństwa, kilkakrotnie powtarzając, że ,,zgoda buduje, niezgoda rujnuje” ,a używając parafrazy dodał: ,, miłość buduje, a brak miłości wszystko niszczy”.

Nawiązał do dnia utworzenia AM w tej parafii – 3 grudnia 1995 roku. Zaproponował jubilatkom zadanie sobie pytania: Ile jest dziś we mnie werwy, zapału w moim apostołowaniu po dwudziestu latach? Uświadomił nam, że przyszliśmy dziś do świątyni, aby Bogu podziękować za 20 – letnią działalność, aby zobaczyć siebie w dzisiejszej rzeczywistości i aby wyruszyć z wiarą w kolejne lata rozwoju powstałego dzieła. Zwrócił uwagę słuchaczy na wizerunek Matki Bożej, która ukazywana jest albo z Dzieciątkiem Jezus na rękach, albo z różańcem w dłoniach, albo z otwartymi dłońmi, które chcą nam coś ofiarować. Przekazuje przesłanie miłości: ,,moje dziecko, Mnie na tobie bardzo zależy; pragnę twego szczęścia i radości; chcę wyprosić u Syna łaski dla ciebie ”. Ma jednakprośbę, która przekazała św. Katarzynie Laboure’ : ,,przychodźcie do stóp tego ołtarza; tu łaski spłyną na wszystkich, którzy będą o nie prosić”.

Ks. Dyrektor zachęcał do ufności wobec Pana Boga i Maryi . Tam, gdzie brakuje ufności, rodzą się złe myśli, podejrzenia, a to nie podoba się Panu Jezusowi. Mówił do s. Faustyny Kowalskiej: ,,Najwięcej przykrości sprawia mi brak ufności”. Kto wierzy i ufa, może z odwagą kroczyć za Prawdą == Chrystusem, i jest w stanie wyobrazić sobie spotkanie z Nim w niebie. Kolejnym poruszanym wątkiem w wypowiedzi ks. J. Basaja była odpowiedzialność za siebie jako człowieka, jako dziecka Bożego, za każde życie, za wspólnotę, za zgodę w rodzinie, we wspólnocie, w parafii. Rodzi ona twórcze działanie, owoce apostolskiego trudu. Pomaga w zjednoczeniu z Chrystusem na wzór Maryi, pomaga w znoszeniu cierpień, rodzi poczucie bezpieczeństwa i obowiązek dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski. Zapewnił, że Matka Boża, która pozostawiła nam tarczę i obronę – Cudowny Medalik – bezpiecznie poprowadzi nas do Syna i wyprosi potrzebne łaski, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości; abyśmy mieli siłę apostołować Znakiem Jej miłości. Jako przykład zawierzenia Maryi podał uroczystość odpustową w Kaplicy Niepokalanej w Warszawie w dniu 28 listopada 2015 r., której przewodniczył JE ks. biskup Józef Zawitkowski. Miało na nią przyjechać trzy autokary ludzi, przyjechało pięć i dla wszystkich wystarczyło miejsca oraz obiadu u sióstr miłosierdzia.

Drugie wystąpienie przypadło moderator diecezjalnej , Zofii Miernik. Wspomniała ona początki założenia grupy AM, ówczesnego proboszcza, ks. S. Lachtarę. Z uznaniem mówiła o wielkiej aktywności i systematycznej pracy apostołek maryjnych w parafii, a zwłaszcza przewodniczącej – Urszuli Śrębowatej, sekretarce – Joannie Sarzyńskiej, skarbniku – Wandzie Sułek. Nie ograniczają się one do wyznaczonych zadań, lecz podejmują różne inicjatywy społeczne, charytatywne, które przekładają się na dobre czyny. Od 20 lat wytrwale dojeżdża do grupy z-ca moderator diecezjalnej, Wiesława Chyb z prelekcjami mariologicznymi. We wszystkich przedsięwzięciach dotyczących druku, powielania tekstów pomaga jej mąż, Zbigniew. Jedyne w naszym okręgu małżeństwo, które zgodnie pomaga obsługiwanym grupom. Przez 20 lat pomagały AM siostry zakonne – eucharystki. Były to w kolejności: Maria Bielawska, Grażyna Błach, Elżbieta Twaróg, Hanna Murawska, Kazimiera Marczak, Magdalena Odolańska. Obecnie perykopy biblijne omawia z nimi siostra Maria Górska.

Życzenia dla jubilatek przyjęły formę modlitwy chrześcijańskiej z VI wieku, zaczynającej się słowami:,,Niechaj Bóg będzie zawsze przed tobą, aby ci pokazać drogę”…

Na koniec moderator zaapelowała, aby wszystkie grupy kontynuowały lub podjęły nową codzienną modlitwę wstawienniczą za kapłanów w celu ich umocnienia i z wyrazem wdzięczności za ich trud [ Koronka pokoju, Różaniec].

Następnie przewodnicząca Apostolatu Maryjnego, U. Śrębowata złożyła wyczerpujące sprawozdanie z 20 – letniej działalności grupy parafialnej, które ilustrowało różnorodność wykonanych czynów, rolę księdza proboszcza i apostołek maryjnych w tworzeniu historii parafii. Zachwyciło ono ks. J. Basaja, więc poprosił o jego przekazanie do Centralnego Ośrodka AMM.

Jako czwarty z kolei przemówił duchowy opiekun diecezjalny, ks. kan. Stanisław Bujnowski. Po słowach powitania nawiązał do przesłania zbliżającego się Roku Miłosierdzia i do zadań czekających na apostołów maryjnych. Mówił również o walce z Bogiem, nienawiści niektórych osób i środowisk, do czego przyczynia się nieznajomość Boga lub kreowany Jego fałszywy obraz, np. przez ludzi kultury, teatru, sztuki. Nie zabrakło w jego wypowiedzi ciepłych wspomnień z czasu, gdy był proboszczem w Skarżysku Kościelnym. Wiązały się z tym okresem pielgrzymki piesze do Częstochowy, poznawanie ludzi, zadzierzgnięte więzi.

Przypomniał objawienia Matki Bożej, która różnych świętych prosiła o odmawianie Różańca. Wskazał, że i dla apostołów maryjnych to jedyna droga, aby przeszkodzić diabłu w zakłócaniu myślenia człowieka i wypaczaniu obrazu miłosiernego, dobrego Boga. Należy zatem mówić często o takim Bogu i dawać osobiste świadectwo ludziom wątpiącym. To są uczynki miłosierne względem duszy.

Centralnym punktem jubileuszowego spotkania była dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył ks. S. Bujnowski. Lekcję odczytała ap. Maria Tarabasz, a Ewangelię – ks. Grzegorz Gut. Homilię wygłosił ks. dyr. J. Basaj. Modlitwę wiernych – ap. Aleksandra Kozioł. Modlitwę po Komunii św. – ap. Wanda Sułek, a modlitwę rocznicową – ap.Natalia Kwiatkowska. W darach ofiarnych niesiono: wodę, wino i chleb eucharystyczny [ jubilatki]; świecę [ Pionki]; bochen chleba [ Wąchock]; owoce [ Skarżysko – Kam.].

Główne myśli z homilii:

Ks. dyr. J. Basaj nawiązał do słów Hymnu AMM :,,Pod Twoim idziemy Znakiem, niosąc Cudowny Medalik, naucz nas Pani jak kochać i Pana Boga chwalić”.

  • Oddanie czci Trójcy Przenajświętszej; dziękczynienie za świadków miłości Boga, parafii, Ojczyzny, za łaski, jakie stały się udziałem miejscowej wspólnoty.

  • Ogarnięcie modlitwą wszystkich apostołów maryjnych.

  • Spotkanie z Bogiem – Miłością na Eucharystii w celu umocnienia, zanurzenia w Jego Miłosierdziu, zasłuchania się w Słowo Boże i naśladowania Maryi w posłuszeństwie woli Ojca , Syna i Ducha Świętego, w rozważaniu Słowa Bożego, w służeniu innym pomocą, w rozniecaniu w tym dziwnym świecie miłości braterskiej poprzez Cudowny Medalik i konkretne działanie. Docenienie siły matczynej miłości.

Życzenia: ,,Kochani!Za wszelkie dobro, za odwagę, za dawanie świadectwa o Bogu, niech Was Stwórca nadal obdarza łaskami, abyście byli tymi, którzy zapalają ten świat; aby Wasza działalność była dla innych światełkiem w ciemności. Naszym światłem i pomocą w rozwiązywaniu problemów są słowa Maryi: ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam mój Syn powie”. Prośmy za pomocą Matki Najświętszej, aby Ona nauczyła nas kochać i Pana Boga chwalić”.

Po Mszy św. rozważanie oraz modlitwę uwielbienia i dziękczynienia przed Najświętszym Sakramentem poprowadził Ks. Dyrektor Krajowy. Odmówił również Litanię do Matki Bożej Cudownego Medalika.

Obowiązki ministranckie spełniała zakrystianka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych mgr Iwona Półtorak, która również pięknie przystroiła prezbiterium.

Spisała wydarzenia:

Moderator diecezjalna radomska

309total visits,1visits today

Dodaj komentarz