Program formacyjny na marzec 2016 / Rok C

Pismo Św.: Ewangelia św. Jana 13, 12 – 35. Miłość usługująca.

Zdanie do powtarzania: ,,Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem” [ J 13,15].

Komentarz: Chrystus składa szaty, zostaje w samej tunice,nalewa wodę do miednicy, wykonuje posługę niewolnika i obmywa uczniom nogi. Daje tym samym przykład pokornej miłości, gotowej do posługi. Ten fakt jest symbolem największej posługi Chrystusa, Pana i Nauczyciela – poniżającej śmierci.

 

Zadanie: Uwielbienie Pana Boga na wzór Maryi, śpiewającej ,,Magnificat”, posługującej z miłością Elżbiecie, przeżywającej Tajemnice Boga poprzez otwarcie się na Ducha Świętego; uwielbienie Stwórcy i nieustanne dziękczynienie za każdą łaskę. Dziękczynienie ufną modlitwą, posługą wobec potrzebujących, uważnym przeżyciem Eucharystii, adoracją Najświętszego Sakramentu.

Patronka miesiąca: Św. Ludwika de Marillac -15 marca.

Realizacja czwartej rady Apostolatu Maryjnego: Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa. –,,Wszystko, coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili”.

Dodaj komentarz