Nasze dwudziestopięciolecie w … ,,pigułce”

,,Oto dzień, który dał nam Pan”…

Historia działalności Apostolatu Maryjnego w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku – Kamiennej w okresie 25 – lecia 1991 – 2016. Sprawozdanie przewodniczącej – ap. Marii Stachoń, wygłoszone w dniu 25 czerwca 2016 r. na okoliczność Jubileuszu.

Bogu niech będą dzięki za to, że 25 lat temu ówczesny proboszcz naszej parafii, O. Eugeniusz Wiraszka – OFM Conv., na prośbę moderator diecezjalnej Zofii Miernik, podjął decyzję, by w naszej parafii powstał Apostolat Maryjny. Dokonało się to 16 czerwca 1991 roku.

 

W minionym okresie opiekunami grupy parafialnej byli następujący ojcowie franciszkanie: O. Włodzimierz Machulak, O. Marian Klimecki, O. Sławomir Nita, O. proboszcz Marek Zienkiewicz, O. Stanisław Deżeluch, O. Artur Chełstowski. Obecnie jest nim O. dr Grzegorz Gut.

Nasze spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu. Każdego 27. dnia miesiąca spotykałyśmy się, aby aktywnie uczestniczyć czynnie we Mszy św.; czytałyśmy lekcję, modlitwę wiernych, modlitwę po Komunii świętej. Msze święte ofiarowałyśmy w intencjach całego stowarzyszenia – w strukturach krajowych, diecezjalnych i parafialnych; w intencji kapłanów przeżywających jubileusze, solenizantów, jubilatów świeckich, za zmarłych członków AMM. Uwzględniałyśmy również intencje bieżące.

Natomiast w każdą drugą niedzielę miesiąca prowadziłyśmy spotkanie formacyjne, w oparciu o wskazówki zawarte w ,,Przewodniku dla AMM”: Przywitanie z hasłem: ,,Wszystko z Niepokalaną!””, modlitwy, czytanie Pisma Świętego. Komentarz do przeczytanego tekstu dawali kolejni opiekunowie grupy. Obecnie czyni to bardzo dokładnie, szczegółowo O. Grzegorz Gut. Prelekcje mariologiczne wygłaszała z-ca moderatora diecezjalnego, ap. Wiesława Chyb, która przygotowywała się do nich bardzo gorliwie. W drugiej części spotkania poruszałyśmy sprawy bieżące Apostolatu Maryjnego. Każde wydarzenie i podjęte zadania skrupulatnie odnotowywała zastępczyni przewodniczącej, ap. Izabela Sadza.

Od początku powstania AMM utworzyły się ,,dwie gałęzie”, wychodzące z jednego pnia, to jest grupa modlitewna, złożona z osób starszych oraz grupa charytatywna – do spełniania różnych uczynków miłosierdzia wobec potrzebujących. Pierwsza z nich, codziennie przed Mszą św. prowadzi modlitwę różańcową w intencjach Apostolatu Maryjnego, jego rozwoju i wspólnoty parafialnej, w intencji Ojczyzny, pokoju na świecie, kapłanów, powołań do stanu duchownego i na potrzeby misji, za młodzież, za zmarłych, za tych, którzy odeszli od Boga, prosząc o ich nawrócenie. Rano grupa śpiewa Godzinki o NP NMP. Wspólnota AMM bierze udział w nabożeństwach wielkopostnych, majowych, czerwcowych, październikowych, w apelach jasnogórskich organizowanych w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a także w nabożeństwach i procesjach fatimskich, trwających od maja do października każdego roku. Raz w miesiącu bierzemy udział w Wieczorach Chwały. Uczestniczymy w nowennach ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, w uroczystościach kościelnych na terenie miasta i w naszej parafii. Co roku grupa AMM pielgrzymuje do Matki Bożej Częstochowskiej i do innych sanktuariów maryjnych. Wspólnie przeżywamy jubileusze Apostolatu Maryjnego w naszej diecezji.

Utrzymujemy stały kontakt z osobami starszymi i chorymi. Odwiedzamy je w domach, przekazujemy bieżące informacje ze spotkań formacyjnych. Przekazujemy im biuletyn, pisma i książki, z czego bardzo się cieszą. Zachęcamy je do spowiedzi i Komunii świętej oraz do modlitwy i ofiarowania swoich chorób w intencji Kościoła.

Nasza działalność charytatywna jest prowadzona od początku istnienia. Polega ona na przygotowywaniu paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci – przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. Początkowo było tych rodzin 25, obecnie jest ich sto. Przez pewien czas opłacałyśmy obiady w szkole dla dwójki dzieci. Przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą odwiedzałyśmy mieszkańców Domu Spokojnej Starości, przynosząc ciasto, owoce, słodycze,dobre słowo. Towarzyszyły nam dzieci z siostrą zakonną, które przedstawiały jasełka i śpiewały pieśni religijne. Z darami mikołajkowymi oraz dziećmi szkolnymi i siostrą katechetką udawałyśmy się do Domu Dziecka Specjalnej Troski w Skarżysku – Kamiennej, aby i im nieść radość i pamięć. Wspólnie z O. Proboszczem organizowałyśmy Wigilię dla osób starszych i samotnych. W początkowym okresie istnienia przez rok prowadziłyśmy działalność charytatywną na wzór Caritasu, obejmując pomocą około 30 rodzin wielodzietnych. Potem włączyłyśmy się w działalność oddziału Caritas, powstałego w parafii. Brałyśmy czynny udział w przygotowaniu uroczystości nawiedzenia parafii przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Co roku przygotowywałyśmy ołtarz na Boże Ciało. Starałyśmy się, aby w minionym ćwierćwieczu na co dzień uczestniczyć w miarę możliwości w życiu parafii. Do uroczystości jubileuszowej przygotowałyśmy się odprawiając dziewięciomiesięczną nowennę do Matki Bożej Cudownego Medalika, prowadzoną wespół z kapłanem opiekunem przed Najświętszym Sakramentem.

Sprawozdanie obejmuje jedynie główne formy aktywności apostolskiej. Dokładne zapisy działań zarejestrowane są skrupulatnie w kronice przez ap. Izabelę Sadzę oraz uwiecznione w rocznych sprawozdaniach przesyłanych do biuletynu AMM.

Wszystko z Niepokalaną!

Przewodnicząca AMM – ap. Maria Stachoń

697total visits,1visits today

Dodaj komentarz