Diecezjalna rodzina AMM na jubileuszu 25-lecia w Skarżysku – Kamiennej

W dniu 25 czerwca 2016 r. Apostolat Maryjny w Parafii Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Skarżysku – Kamiennej obchodził 25 – lecie swej pracy. Zmieniali się proboszczowie [ w nomenklaturze franciszkańskiej – gwardianie], odchodzili kolejni opiekunowie duchowi grupy parafialnej, przeniesieni na inne placówki, a świeccy apostołowie maryjni – trwali niezmiennie przy Niepokalanej, dając autentyczne świadectwo posługi misyjnej, miłosierdzia i miłości do Boga i Jego Matki. Każdy starał się dawać z siebie to, co było w nim najlepsze – SERCE!

 

I oto nadszedł dzień radości, przeżywany wraz z delegatami poszczególnych grup[ zabrakło ap. maryjnych z Radomia i Marcinkowa oraz kilku zaproszonych księży].Jubileuszową radość dzielili z nami: byli kapłani posługujący tej parafii: O. Marek Zienkiewicz [ proboszczem był 12 lat, a 4 lata – opiekunem grupy],O. Stanisław Deleżuch– OFM Conv. [ opiekun AM], O. Leszek Kowalik– OFM Conv., obecny proboszcz – O. Rafał Kołodziejski – OFM Conv., Dyrektor Krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj – CM., duchowy opiekun diecezjalny – ks. kan. Stanisław Bujnowski z Pionek, proboszcz ze Skarżyska Kościelnego – ks. Marian Czajkowski , O. Piotr Kłys , opiekun z Rycerstwa Niepokalanej, członkowie Rycerstwa oraz obecny opiekun duchowy grupy – jubilatki, O. dr Grzegorz Gut – OFM Conv.. Byli obecni reprezentanci grup z Pionek, Skarżyska – Kamiennej [ z parafii Św. Józefa], ze Skarżyska Kościelnego i Wąchocka.

Przybył również ten, od którego wszystko się zaczęło – O. Eugeniusz Wiraszka – OFM Conv., budowniczy nowego kościoła w czasach komunistycznych, ówczesny proboszcz, kaznodzieja głoszący misje i rekolekcje w okolicznych parafiach. To on – przed 25 laty zezwolił na utworzenie w parafii grupy Apostolatu Maryjnego, powołał na przewodniczącą p. Marię Stachoń i współpracował ze świeckimi przez jeden rok. W zespole było natenczas 37 osób, a wśród nich pięciu mężczyzn; sześć osób wspierało AM. Dziś w grupie są same kobiety, ale jakże energiczne!

Z tej grupy – z akceptacją ks. prof. Teofila Herrmanna – CM – wywodzi się z-ca moderator diecezjalnej, ap. Wiesława Chyb oraz większość członków Rady Diecezjalnej.

Spotkanie jubileuszowe rozpoczęło się w kościele parafialnym. Zebrani goście zostali przywitani przez O. proboszcza Rafała Kołodziejskiego – OFM Conv. Następnie głos zabrał Dyr. Krajowy AMM – ks.Jerzy Basaj – CM. Była to wypowiedź pełna miłości do Boga, Matki Najświętszej i nas samych, zachęcająca do wytrwałej pracy nad sobą i powierzonymi nam obowiązkami apostolskimi, pozwalającymi ratować zagubione dusze i cieszyć się z jedności tysięcy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cudownego Medalika, obejmującym ponad 10 tysięcy członków na całym świecie. Ks. Dyrektor przypomniał świadectwo nawrócenia na katolicyzm Żyda Alfonsa Ratisbonne’a, ,,aby nas umocnić, aby pokazać, jak Bóg walczy o człowieka, jak pragnie uczynić go szczęśliwym; dla takich celów posługuje się zawsze Swym Synem i pokorną Służebnicą Pańską. Kiedy zaczyna się walka o człowieka, Najśw. Maryja Panna wchodzi z matczyną miłością w nasze życie , a troszczy się o każdego z nas. Drugie świadectwo dotyczyło ap. Barbary z Parafii NMP z Lourdes w Krakowie, która pomimo dwuletniego stażu we wspólnocie AMM, potrafiła przeprowadzić niedzielę maryjną. Dalszy ciąg wypowiedzi ks. J. Basaja brzmiał następująco: ,,Fala, na której nadaje kilka tysięcy osób, ma ogromną moc. A w strukturach Rodziny Wincentyńskiej na świecie jest ponad 10 tysięcy członków. Tak ważne są wasze ręce, stopy, serca, bo Boża miłość ciągnie nas ku sobie w sposób szczególny – przez Cudowny Medalik. Tej miłości chce nam udzielać Stwórca nie tylko przez Swego Syna. Chce nam udzielać jej przez miłość Matki, przez matczyne słowa. Określamy Ją różnymi przymiotami, bo każdy z nas spotkał Jej miłość pod innym wezwaniem i otrzymał łaskę. Apostołowie maryjni, ofiarowując komuś Jej Znak, widzą, jak Maryja wyprasza ludziom łaski. Dowodem są świadectwa osób zbierane przez lata istnienia Apostolatu Maryjnego, a zawarte w zbiorze pt.,,Świadectwa nadzwyczajnych łask otrzymanych otrzymanych przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika”. Kiedy ktoś doświadczy miłości Maryi, nie potrafi żyć bez Jej znaku na szyi. Pewien 24 – letni student poprosił po środowej nowennie o Cudowny Medalik, bo mu zaginął. Powiedział: ,,proszę księdza, nie mogę żyć bez tego medalika”.

I na koniec Ks. Dyrektor powiedział: ,,Choć siły słabną, nogi słabną, doświadczenia wieku dają znać, ale serce gorące miłością – apostołowie maryjni wiodą innych do Boga. Jeśli w naszym sercu będzie pragnienie BYĆ, to przyczynimy się do zbawienia siebie i drugiego człowieka.”

Życzenia: ,,Pragnę, abyście tak kroczyli przez życie, aby inni patrząc na Was, zastanawiali się: dlaczego trwają? Co daje im siłę?”

Następnie głos zabrała przewodnicząca AMM, ap. Maria Stachoń, która przedstawiła w skrócie działalność grupy w minionym ćwierćwieczu [ odrębne sprawozdanie].

Potem uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził O. dr Grzegorz Gut, opiekun duchowy AM. Rozważanie różańcowe było udziałem ap..Alicji Walczyk – 10 różańca, a Akt oddania się Niepokalanej odczytała ap. Maria Stachoń.

Mszę św. wotywną o godz. 12.00 celebrował O. Eugeniusz Wiraszka w asyście dziewięciu kapłanów. Lekcję czytała ap. Elżbieta Biernacka. Ewangelię o Weselu w Kanie Galilejskiej odczytał i homilię wygłosił Ks. Jerzy Basaj.

Zaznaczył, że Eucharystia jest sprawowana ku czci Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik oraz z podziękowaniem Panu Bogu za łaski otrzymane w ciągu 25 lat istnienia AM. Jubileusz natomiast to przede wszystkim dziękczynienie, ale i wiele wspomnień, wiele dobrze spełnionych czynów. Wywołał nazwiska osób, które pracowały w parafii NP NMP i w różny sposób zaznaczyły ślad swojej współpracy ze świeckimi: Do nich niewątpliwie należy O. Eugeniusz Wiraszka, który zafascynowany ideą AM zezwolił, aby w dniu 16 czerwca 1991 r. powstała grupa parafialna. Współpracowali z nią w następnych latach: śp. proboszcz Robert Fortgang, , proboszczowie: Andrzej Kuśmierski i Marek Zienkiewicz. Funkcję opiekunów duchowych sprawowali: O.Włodzimierz Machulak, O. Marek Klimecki, a obecnie – O. dr Grzegorz Gut. Chcemy o nich pamiętać w modlitwie i za nich dziękować Bogu. Kilka słów wdzięczności za ofiarną pracę, dynamizm działania, podejmowane inicjatywy – skierował Ks. Dyrektor w stronę ap. maryjnych: Marii Stachoń, Wiesławy Gołąbek, Izabeli Sadzy, Wiesławy Chyb. Zapewnił, że ,,w księdze życia nikt nie zostanie pominięty”.

W dalszej części wystąpienia Ks. J. Basaj odniósł się do Słowa Boga w Ewangelii, w której ,,zaznaczyła się aktywna postawa Maryi, jej interwencja u Syna, gdy zabrakło wina na weselu. Dostrzegła potrzeby nowożeńców. Chcąc zaradzić niezręcznej sytuacji, delikatnie wspomniała o tym Panu Jezusowi. Chrystus włączył się w dzieło pomocy potrzebującym. Tak jest i tak będzie do końca świata – Maryja i Bóg z nami.” Przytoczył słowa modlitwy Ojca świętego Jana Pawła II z pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 19 czerwca 1983 r. – o Matce Bożej zawsze obecnej w naszej codzienności [….].

Dziś chcemy dziękować przez Jej ręce za dar Cudownego Medalika, za to, że jest dla nas i jest z nami. Nie bójmy się iść dalej poza 25 – lecie! Wołajmy: ,,O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy’!” A Jezus nie jest głuchy na wezwanie swoich dzieci, a już na pewno – na prośby Swojej Matki. Ona świadoma tego mówiła w Kanie Galilejskiej: ,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie ”…To znaczy, że Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, trzeba słuchać we wszystkim…nie tylko wtedy, gdy coś jest łatwe… Te słowa trzeba przyjąć, nimi żyć i je wypełnić…I znów wybrzmiały słowa Jana Pawła II : ,,Zróbcie wszystko…..” Maryjo, Ty spraw, abyśmy w tym trudnym dziś zawsze Syna Twego słuchali, bo do kogóż pójdziemy? Tylko On ma życie…ma Słowa życia wiecznego.

Dziś Jezus nam mówi: ,,Napełnijcie stągwie wodą i zanieście staroście weselnemu”…. Zaprasza nas do współpracy, do wykonania czynu. Wysyła nas z darem, który przemienił – do innych ludzi. Bo ten dar – Słowo Boże – nie jest tylko nasz. On jest do podzielenia się z innymi. Chrystus prosi: ,,Zanieście do ludzi moje Słowo: MIŁOŚĆ. Niech tak jak wy, oni – pokiereszowani przez życie- ubogacili się duchowo. Jako apostołowie maryjni mamy ,,stągiew” napełnić wodą – miłością Boga,a nim jest Cudowny Medalik. On jest ratunkiem dla świata. Stoją bowiem za nim: Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Boża. – ,,Taki to początek uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i uwierzyli w niego jego uczniowie” ….

Na kolejny rok wychodźmy po Eucharystii z pogłębioną wiarą, z przekonaniem, że Cudowny Medalik jest darem szczególnym. Przypomnijmy sobie słowa pierwszego przyrzeczenia złożonego Bogu….. To nie politycy zmieniają świat, ale my – którzy naśladujemy codziennie Służebnicę Pańską i przyjmujemy Jej obecność. Czujcie się bardzo, bardzo potrzebni Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce – Maryi, parafii i duszpasterzom. Jesteś wielki [ wielka], gdy się modlisz, gdy cierpisz, gdy bierzesz do ręki Cudowny Medalik. Św. Paweł przypomina: ,,Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Niech ta Eucharystia będzie naszym umocnieniem, światłością, abyśmy mogli unieść dzieło Maryi. Wołajmy z wdzięcznością:

,,MATKO CUDOWNEGO MEDALIKA, PRZYJMIJ NAS, NIE OPUSZCZAJ NAS, PROWADŹ NAS, BĄDŹ Z NAMI W KAŻDY CZAS, RATUJ I WSPIERAJ NAS”…

Amen.

Po modlitwie wiernych, którą czytała ap. Elżbieta Biernacka, w sposób uroczysty, według ustalonego ceremoniału, do stowarzyszenia zostało przyjętych przez Ks. Dyrektora Krajowego – na wniosek moderator diecezjalnej Zofii Miernik – 12 osób: z miejscowego AM – 6 kandydatów, 4 – z Lipowego Pola, 1- z sąsiedniej parafii – św. Józefa, 1 – z Majkowa k. Skarżyska – Kamiennej.

Zapowiedź niesionych do ołtarza darów czytała ap. Wiesława Gołąbek. Wśród darów znalazł się szczególny podarunek dla parafii – baldachim na procesje eucharystyczne.

Podczas Ofiarowania trwało dziękczynienie Bogu za łaski, za miłość i miłosierdzie, jakim nas niezmiennie obdarza.

Modlitwę po Komunii św. odczytała ap. Danuta Wzorek.

Przed błogosławieństwem Ks. Dyrektor Krajowy i moderator diecezjalna wyróżnili dyplomami kapłanów oraz osoby świeckie najbardziej aktywne w minionym 25 – leciu.Moderator diecezjalna zaznaczyła, że grupę cechuje niezwykła aktywność, bezinteresowność działań i ofiarność inspirowana miłością do Niepokalanej. Słowa wdzięczności skierowała do przewodniczącej i Zarządu grupy,podkreślając, że od 25 lat zgodnie pracują na niwie apostolskiej Wiesława i Zbigniew Chybowie, małżeństwo piszące modlitwy wiernych i opracowujące rozważania na spotkania. Kapłanom – Gościom Ks. Dyrektor ofiarował książki ze świadectwami otrzymanych łask za pośrednictwem Niepokalanej. Miejscowy AMM pod okiem ap. M. Stachoń przygotował dla nich bukiety kwiatów. Wyrazy wdzięczności dla przewodniczącej AMM za rzetelną pracę i dobrą współpracę z kapłanami i świeckimi złożyła z-ca moderatora ap. Wiesława Chyb.Pieśni maryjne i eucharystyczne intonował franciszkański kleryk w zastępstwie urlopowanej organistki.

Dalszy ciąg jubileuszowego spotkania miał miejsce w sali spotkań na uroczystym, smacznym obiedzie z dodatkiem miejscowych wypieków i owoców.

Jubileuszowemu spotkaniu towarzyszyła życzliwość obecnych, radość dzielona z gospodarzami miejsca, wymiana doświadczeń. Zakończyła je modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

,,Uwielbiajmy Boga , bo jest wielki, a Jego Miłosierdzie trwa na wieki!”

Wszystko z Niepokalaną!

Zofia Miernik, moderator radomska AMM

Ps. Dopełnieniem sobotniego jubileuszu były niedzielne dziesięciominutowe katechezy o historii objawień Matki Bożej w Paryżu, wygłoszone przez przewodniczącą AMM , Marię Stachoń, na końcu każdej Mszy świętej. Wyznaczone apostołki maryjne rozdały wiernym około 450 Cudownych Medalików.

503total visits,1visits today

Dodaj komentarz