Anioł Pański w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada 2016, godz. 12:27

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry!

Na zakończenie tej Celebracji, uwielbijmy Boga chwały i dziękujmy Mu za dar, jakim był ten Rok Święty Miłosierdzia dla Kościoła i dla tak wielu ludzi dobrej woli. Pozdrawiam z szacunkiem Prezydenta Republiki Włoskiej oraz oficjalne delegacje obecne tutaj. Wyrażam głęboką wdzięczność dla przywódców rządu włoskiego i innych instytucji za współpracę i zaangażowanie.

Serdeczne podziękowanie kieruję do policji, do wszystkich którzy podjęli się różnorodnej służby, umożliwiającej przyjmowanie  przybywających: informacji, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy z różnych krajów i w różnym wieku. W szczególności dziękuję Papieskiej Radzie Popierania Nowej Ewangelizacji, i tym, którzy współpracowali na różnych poziomach.

Z wdzięcznością pamiętam o tych, którzy duchowo przyczynili się do pozytywnego przebiegu Jubileuszu: myślę, że wielu osobach w podeszłym wieku i chorych, którzy modlili się nieustannie, nawet ofiarując swoje cierpienia w intencji Jubileuszu. Chciałbym szczególnie podziękować mniszkom klauzurowym, w przeddzień Dnia Pro Orantibus które obchodzone będzie jutro.

Zapraszam wszystkich, aby szczególnie pamiętali o tych naszych siostrach, które  całkowicie poświęcają się modlitwie i potrzebują solidarności duchowej i materialnej.

Wczoraj w Awinion, we Francji, został beatyfikowany Ojciec Marie-Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, z Zakonu Karmelitów Bosych, Założyciel świeckiego Instytutu „Naszej Pani życia”, człowiek Boży, uważny na duchowe i materialne potrzeby bliźnich. Niech jego przykład i jego wstawiennictwo podtrzymuje naszą drogę wiary.

Pragnę serdecznie pozdrowić was wszystkich, którzy z różnych krajów przybyliście aby uczestniczyć w zamknięciu Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra. Niech Maryja pomoże nam wszystkim zachować w sercu i uczynić owocującymi duchowe dary Jubileuszu Miłosierdzia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

Dodaj komentarz