W 186. rocznicę objawień Niepokalanej (1830 – 2016)

Dnia 27 listopada 1830 roku w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu Niepokalana objawiła się nowicjuszce Katarzynie Laboure. Miała na sobie suknię z długimi rękawami, w kolorze bieli jutrzenki, sięgającą do kostek. Na głowie – biały welon, który opadał do stóp W dłoniach trzymała złoty glob. Ponad nim widniał mały krzyż. Niepokalana patrzyła ku niebu i modliła się. Potem powiedziała do Katarzyny: ,,Kula ziemska, którą widzisz, przedstawia cały świat…i każdego człowieka z osobna”. Na jej palcach pojawiły się drogocenne pierścienie, a z nich wychodziły promienie światła, jedne jaśniejsze, drugie bledsze. Maryja wyjaśniła: ,,Oto symbol łask,jakie spływają na ludzi, którzy mnie o nie proszą”; bledsze – oznaczają te łaski, o które ludzie nie proszą.

Glob trzymany przez Maryję znikł w promieniach światła, a pod jej stopami ukazała się kula ziemska z wężem, na którą spływały strumienie łask. Wokół postaci ukazał się napis: ,,O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Katarzyna otrzymała polecenie: ,,Spraw, by wybito medalik według tego wzoru! Osoby, które będą go nosiły, otrzymają liczne łaski – zwłaszcza ci, którzy będą go nosili na szyi. Łaski będą udzielane obficie tym, którzy będą go nosili z ufnością”. Po wielu trudnościach udało się wybić tysiące medalików, którymi siostry miłosierdzia obdarowywały chorych, cierpiących, walczących na barykadach Paryża. Francja została ocalona. Wielu Bóg uzdrowił przez orędownictwo Maryi. Były tez liczne nawrócenia, jak np. Żyda Ratisbone. Przesłanie z rue du Bac poszło w świat. Miliony medalików zakładały matki swoim dzieciom, żołnierzom walczącym na różnych frontach. Kult Niepokalanej wzrastał. Nazwano Ją Niepokalaną Cudownego Medalika. Ten Dar Nieba – Cudowny Medalik – jak nazwali go ludzie – do dziś jest traktowany jako szczególny Znak, przypominający o miłości Matki Bożej do ludzi. Ona wyprasza i obecnie wiele łask. Świadczą o tym liczne świadectwa, zgromadzone przez księży misjonarzy i Apostolat Maryjny oraz siostry szarytki w ,,Księdze nadzwyczajnych łask”, uproszonych u Boga przez Cudowny Medalik i modlitwę Niepokalanej. Każdego roku księża misjonarze ze Zgromadzenia św. Wincentego a’ Paulo, Siostry Miłosierdzia i Apostolat Maryjny uczestniczą w uroczystości odpustowej upamiętniającej objawienia paryskie. Zawsze w sobotę przed rocznicą objawień lub w uroczystość przypadającą w sobotę. W r. 2016 była to sobota 26 listopada . Uroczysta Eucharystię odprawili księża misjonarze pod przewodnictwem ks. prof. Wojciecha Kałamarza w Kaplicy Niepokalanej przy ul. Radnej w Warszawie. Było 10 celebransów z różnych stron Polski i jeden z Nowej Papui w Gwinei.

Dziś medaliki rozprowadzają księża misjonarze, siostry szarytki i Apostolat Maryjny w całej Polsce za dobrowolną ofiarą, by móc za nią zakupić kolejne medaliki i ulotki o tematyce objawień.

Dodaj komentarz