Czwarty tydzień Adwentu

Ewangelia według św. Mateusza [Mt 1,18-24] przypomina nam postawę zawierzenia Maryi i Jej zgodę na wypełnienie woli Bożej. – ,,Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” [ Iz 7,14], to znaczy ,,Bóg z nami”.

Maryja wierzy, że Bóg wie lepiej, co będzie dla Niej dobre. jest  ,,nową” Ewą, która rodzi nowego Adama, a Bóg gładzi przez to grzech popełniony przez ludzi w raju. Syn Boży – według ciała  pochodzić będzie z rodu Dawida, a ustanowiony według Ducha Świętości – pełnym mocy Synem Bozym, Panem i Królem serc ludzkich. Przez Maryję prośmy o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu, aby ani Boga, ani ludzi nie zasmucać naszymi grzechami, a wszędzie nieść radość i nadzieję.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały [Ps 19].

Dodaj komentarz