List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

,,Być dobrym jak chleb”.     

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia.

W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera

ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy

doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić

miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć

miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we

wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu

według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według

potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od

początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że

ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich

ludzi.

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że

działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują

5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów

potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z

Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas,

2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy

wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy

spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i

cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód,

którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z

obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego

obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że

widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących,

widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad

ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na

różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen

Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak,

pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę

Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów  wojennych w uruchomionym w

październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie

tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza

ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

2

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim

kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne

problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest

osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z

nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec

Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich

współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na

żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza

tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i

wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach

współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z

biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno

pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i

przemocy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek

tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej.

Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas

Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie

konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych

rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000

syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających.

Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie

dotkniętych dramatem wojny.  Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą

wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii,

szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas,

pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała

paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza

wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a

także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych

fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym

codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św.

Brata Alberta.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

279total visits,1visits today

Dodaj komentarz