Regina Coeli z Ojcem Świętym – 23.04.2017 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Wiemy, że w każdą niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale w tym okresie po Wielkanocy niedziela nabiera znaczenia jeszcze bardziej świetlistego. W tradycji Kościoła, niedziela ta była nazywana „niedzielą białą”. Co to oznacza? Wyrażenie to miało przypominać obrzęd jakiego dokonywały osoby, które otrzymały chrzest podczas Wigilii Paschalnej.

Każda z nich otrzymała białą szatę – „albę” – aby wskazać nową godność dzieci Bożych. Także dzisiaj jest to czynione – nowo narodzone dzieci otrzymują małą symboliczną szatę, podczas gdy dorośli nakładają prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu albę, jak to widzieliśmy podczas Wigilii Paschalnej. W przeszłości ta biała szata była noszona przez tydzień, aż do tej niedzieli i stąd pochodzi nazwa in albis deponendis – co znaczy: niedziela,kiedy była zdejmowana biała szata, a nowo ochrzczeni zaczynali swoje nowe życie w Chrystusie i w Kościele.

Ponadto w Jubileuszowym Roku 2000, św. Jan Paweł II postanowił, aby ta niedziela była poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Była to doprawdy wspaniała intuicja! A natchnął tą ideą Duch Święty! Kilka miesięcy temu zakończyliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia a dzisiejsza niedziela zachęca nas, abyśmy zdecydowanie podjęli na nowo łaskę, która pochodzi z Bożego miłosierdzia. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ukazaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego uczniom zgromadzonym w Wieczerniku (por. J 20, 19-31). Święty Jan pisze, że Jezus, pozdrowiwszy swoich uczniów powiedział im: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone»”(w. 21-23). Takie jest znaczenie miłosierdzia, które ukazuje się w dniu zmartwychwstania Jezusa jako odpuszczenie grzechów. Jezus Zmartwychwstały przekazał swojemu Kościołowi jako pierwsze zadanie, jako jego najistotniejszą misję, by nieść każdemu konkretne głoszenie przebaczenia.

Głoszenie przebaczenia jest pierwszym zdaniem Kościoła! Ten widzialny znak Jego miłosierdzia przynosi pokój serca i radość ponownego spotkania z Panem.

Miłosierdzie w świetle Wielkanocny można postrzegać jako prawdziwą formę poznania

przeżywanej tajemnicy. Wiemy, że poznajemy poprzez różne formy: zmysły, intuicję, rozum i

wiele innych. Cóż, można również poznawać poprzez doświadczenie miłosierdzia! Otwiera

ono bramę umysłu, aby lepiej zrozumieć tajemnicę Boga oraz naszego osobistego życia.

Miłosierdzie pozwala zrozumieć, że przemoc, urazy, zemsta nie mają żadnego sensu, a

pierwszą ich ofiarą jest ten, kto żyje tymi uczuciami, ponieważ wyzbywa się swej godności.

Miłosierdzie otwiera także bramę serca i pozwala wyrazić bliskość przede wszystkim tym,

którzy są samotni i usunięci na margines, ponieważ sprawia, że czujemy się braćmi i dziećmi

jednego Ojca. Sprzyja ono rozpoznaniu tych, którzy potrzebują pociechy i pozwala znaleźć

odpowiednie słowa, aby dać pociechę. Bracia i siostry, miłosierdzie rozgrzewa serce i czyni je

wrażliwym na potrzeby braci, wraz dzieleniem się i udziałem w ich troskach. Ogólnie rzecz

biorąc miłosierdzie angażuje wszystkich do bycia narzędziami sprawiedliwości, pojednania i

pokoju. Nigdy nie zapominajmy, że miłosierdzie ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest

konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa.

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia pomoże nam wierzyć i przeżywać to wszystko z radością.

Po modlitwie „Regina caeli”:

Drodzy bracia i siostry

Wczoraj w Oviedo w Hiszpanii został beatyfikowany ksiądz Ludwik Antoni Rosa Ormieres.

Żył on w XIX w., i poświęcił swoje zdolności ludzkie i duchowe na służbę na polu

wychowawczym i dlatego założył Zgromadzenie Sióstr Anioła Stróża. Niech jego wzór i

wstawiennictwo pomagają przede wszystkim tym, którzy pracują w szkole i na polu

wychowania.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich was wiernych z Rzymu i pielgrzymów z Włoch i wielu

krajów, szczególnie z Bractwa San Sebastiano z Kerkrade, Nigerian Catholic Secretariat i

parafię Liebfrauen z Bocholt.

Pozdrawiam polskich pielgrzymów, i wyrażam wielkie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska

na rzecz wielu rodzin z Syrii. Szczególne pozdrowienia kieruję do czcicieli Bożego

Miłosierdzia zebranych dzisiaj w kościele Ducha św. in Sassia. A także uczestników „Biegu

na rzecz pokoju” – sztafety, która dziś wyrusza z tego placu, aby dotrzeć Wittenbergę w

Niemczech.

Wreszcie dziękuję wszystkim, którzy w tym okresie przesłali mi orędzia i życzenia z okazji

Wielkanocy. Odwzajemniam je z całego serca, modląc się dla każdego i dla każdej rodziny o

łaski Zmartwychwstałego Pana.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

331total visits,1visits today

Dodaj komentarz