Czas wielkiej łaski – XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę, 28-29 lipca 2017 r.

Tegoroczną ogólnopolską pielgrzymkę AMM organizowali: Ks. Dyrektor Krajowy -Jerzy Basaj – CM, Moderator Krajowa – Małgorzata Daszczyszak, moderator diecezjalna diecezji radomskiej – Zofia Miernik z pomocą ks. kan. Stanisława Bujnowskiego – diecezjalnego opiekuna duchowego Apostolatu Maryjnego oraz grup parafialnych tejże diecezji: z Radomia, Skarżyska – Kamiennej [ 2 grupy], z Pionek, ze Skarżyska Kościelnego, Lipowego Pola, Marcinkowa i Wąchocka. Przygotowania.

Prace poprzedzające pielgrzymkę trwały kilka miesięcy. Wszystkie wymienione grupy złożyły ofiary pieniężne, które w miarę realizacji zadań spożytkowano na szczytne cele, związane z organizacją pielgrzymki. Już w marcu zamówiono noclegi w Domu Pielgrzyma dla osób, które zadeklarowały się pojechać na dwa dni do Częstochowy.

Ustalano zadania , wykonywano liczne telefony, wydrukowano plakaty w dwóch rozmiarach, treść Drogi Krzyżowej [ wysłano je pocztą do osób, które miały ją prowadzić];wykonano identyfikatory dla służby liturgicznej, organizatorów, dla kapłanów, dla przewodniczących poszczególnych grup. Z pomocą ap. Mirosławy Bzinkowskiej przygotowano szarfy maryjne dla służby liturgicznej. Ułożono treść podziękowań i wydrukowano je. Zamówiono haftowany ornat i stułę z symbolami Cudownego Medalika, kwiaty, dar ołtarza – chleb; ustalono inne dary ołtarza z grupami parafialnymi. Przeprowadzono 3 narady, w tym dwie z udziałem diecezjalnego księdza opiekuna duchowego. Napisane teksty powitania i modlitwy wiernych na piątek i sobotę, konsultowano z nim przez internet, a inne sprawy z moderator krajową i Księdzem Dyrektorem Krajowym. Niektóre plany legły w gruzach, zwłaszcza przez wypadki losowe, ale i przez nieodpowiedzialność osób, którym zaufaliśmy. W związku z tym , w ostatecznym grafiku zajęć nastąpiły zmiany, mimo wcześniejszych zapewnień tych osób i umieszczenia na plakatach ich nazwisk, a zamówione noclegi i obiady trzeba było odwołać.

Piątek, 28 lipca.

Na szczęście gorliwe apostołki maryjne : Maria Stachoń i Danuta Wzorek z Parafii NP NMP w Skarżysku – Kamiennej, Maria I. Płachta , Anna Mordka i Maria Nicińska z Parafii Św. Barbary w Pionkach oraz Anna Konatowicz i Henryka Redestowicz z Parafii Św. Rodziny w Radomiu – podjęły trud dwudniowych zadań apostolskich i wykonały je. Spisywały pielgrzymki, pomagały w sprzedaży wydawnictw, czytały rozważania Drogi Krzyżowej, pod kierownictwem Marii Płachty prowadziły adorację i nocne czuwanie oraz uczestniczyły w liturgii.

Przebieg pierwszego dnia pielgrzymki.

Od godz. 16.00 trwało przygotowanie osób pełniących służbę liturgiczną do czytań podczas Mszy świętej. Pomocą służyli ap. maryjnym: Ks. Dyrektor Krajowy i Ojciec paulin.

O godz. 17.00 w Bazylice Jasnogórskiej rozpoczęła się Eucharystia. Głównym celebransem był [w miejsce nieobecnego O. G. Guta – OFM Conv] – ks. Zygmunt Zimnawoda – CM. W koncelebrze wystąpili: ks. Jerzy Basaj – CM i  jeden z księży opiekunów diecezjalnych . Lekcję i modlitwę po Komunii św. czytała ap.. Zofia Miernik, a modlitwę wiernych: ap. Maria Stachoń i ap. Maria Płachta. Homilię o stałej opiece i miłości Matki Bożej nad ludźmi wygłosił ks. Zygmunt. Psalm i pieśni liturgiczne śpiewał miejscowy organista.

O godz. 18.30 rozpoczęliśmy spotkanie w sali O. Augustyna Kordeckiego, podczas którego zebranych powitał Ks. Dyrektor. Następnie zaśpiewaliśmy Hymn Apostolatu Maryjnego. Moderator diecezjalna radomska poprowadziła modlitwę wstawienniczą w intencji owoców pielgrzymki – za przyczyną NMP i świętych patronów: Katarzyny Laboure”, Wincentego a’ Paulo, Maksymiliana M. Kolbego, Jana Pawła II, Brata Alberta , Benedykta.

Modlitwę różańcową [ tajemnicę 3 części światła, z rozważaniem biblijnym] – w tejże intencji z podziękowaniem Panu Bogu za dar Apostolatu Maryjnego w naszym kraju, poprowadziły: ap. Danuta Wzorek i ap. Anna Konatowicz.

 • Następnie konferencję ubogaconą świadectwem życia wygłosił ks. Jerzy Basaj – CM. Wynikało z niej, że znaleźliśmy się w okresie pięknych, znaczących jubileuszy: 400 – lecia charyzmatu wincentyńskiego, 300 – lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, 100 rocznicy objawień w Fatimie i 140 rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. W apostolstwie towarzyszy nam wzór Maryi i Jej ciche: ,,Oto Ja, Służebnica Pańska”. To była Jej korona – korona wiary. Ks. Dyrektor przypomniał też założenia charyzmatu wincentyńskiego, Hasło Roku: ,,Idź i głoś!” i zaapelował, by realizować je , naśladując pokorę Maryi, św. Wincentego i św. Ludwiki de Marillac.
 • Z uwagi na wszechobecne wokół Sanktuarium rusztowania i trwające remonty przed zbliżającym się świętem Matki Bożej Częstochowskiej, a co za tym idzie, z powodu trudności w poruszaniu się osób starszych, Ks. Dyrektor zadecydował, że rozważania Drogi Krzyżowej odbędą się w auli O. A. Kordeckiego. I znów – w miejsce nieobecnego, wpisanego na afiszu, O. G. Guta, ks. Jerzy Basaj poprowadził modlitwy., zapowiadając kolejne stacje i śpiewając pieśni. Rozważania pasyjne czytały apostołki ze Skarżyska – Kamiennej i z Pionek. Teksty Drogi Krzyżowej pochodziły z publikacji ks. dra Michała Sopoćki pt.,, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego” i odwoływały się do duchowych spotkań kapłana z Mistrzem. Poprzedził je cytat z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej [ Dz.304].* * * * * * * *

O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski. Rozważania apelowe poprowadził ks. abp Wacław Depo. Ponieważ Kaplica Matki Bożej wypełniona była gośćmi z Włoch, fundatorami koron na Święty Obraz, apostołowie maryjni pozostali poza Kaplicą. Przeżywali wraz z innymi pielgrzymami doniosłość chwili i zbliżającą się rocznicę koronacji Obrazu.

Dopiero następnego wieczoru ks. Jerzy Basaj – CM poprowadził rozważanie apelowe.

* * * * * * * *

Czuwanie nocne trwało w godzinach 21.30 – 23.45. Wypełniły je modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, różaniec i rozważania , które poprowadziła przewodnicząca z Pionek – ap. Maria Płachta wraz z ap. Marią Nicińską, ap. Marią Stachoń, ap. Danutą Wzorek i zgromadzonymi w kościele pielgrzymami.

Czuwanie zakończyła o północy Eucharystia celebrowana przez Ks. Dyrektora Krajowego. Lekcję czytała ap. Maria Płachta, a modlitwę wiernych – ap. Maria Nicińska.

Drugi dzień pobytu na Jasnej Górze – sobota, 29 lipca.

Poranek rozjaśnił mroki nocy i wczorajszy deszczowy, zimny dzień. Zaświeciło słońce. W Bazylice, na dziedzińcu i pod wałami jasnogórskimi gromadzili się pielgrzymi. Na szczycie przy ołtarzu polowym moderator krajowa Małgorzata Daszczyszak rozpoczęła spotkanie z kandydatami do uroczystego przyjęcia. Kończyły pracę apostołki przy stoisku z publikacjami.

Przybyłych pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry O. Mieczysław Polak – OSPPE. Potem głos zabrał Ks. Dyrektor Krajowy AMM – Jerzy Basaj. Podziękował Ojcom paulinom za otwarte serca i życzliwość względem apostołów maryjnych.

O godz. 9.00 apostołki maryjne ze Skarżyska Kościelnego – Urszula Śrębowata i Wanda Sułek, poprowadziły modlitwę różańcową z rozważaniami biblijnymi [ tajemnice radosne].

Następnie Ks. Dyrektor skierował do pielgrzymów słowa wdzięczności za przybycie i życzył obfitości łask Bożych za przyczyną najlepszej z Matek – Bogurodzicy.

Na najwyższym balkonie Bazyliki, daleko od ołtarza polowego, stanął chór ,,Barka” z Parafii Św. Floriana w Wąchocku z kierowniczką, mgr Anną Sitkowską. Z mocą wybrzmiał ,,Hymn Apostolatu Maryjnego” w jego wykonaniu. Do śpiewu dołączyli pielgrzymi.

O godz. 10.05 niezawodny ks. Jerzy Korona z diecezji kieleckiej poprowadził – jak co roku – modlitwę nowennową w intencjach grup pielgrzymkowych oraz za chorych i zmarłych apostołów maryjnych. Była to swoista ,,pomoc zza między” [ bliska jest bowiem granica diecezji kieleckiej i radomskiej]. Za tę pomoc w potrzebie jesteśmy ogromnie wdzięczni księdzu Jerzemu.

Po modlitwie chór zaśpiewał pieśń ,, O, Stworzycielu – Duchu przyjdź”…

Od godz. 10.20 wysłuchaliśmy konferencji ks. bpa dra Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej. Skupił się w niej na przymiotach Matki Kościoła, wymienianych m. in. przez papieża Pawła VI: ,,Maryja to autentyczny wzór i ideał odkupionej ludzkości. Najczystsze ze stworzeń. Nieskalane i cudowne odbicie pierwotnej stwórczej myśli Bożej. Jest ona uosobieniem samej istoty ludzkiego piękna, syntezą piękna z miłością Bożą, z dobrocią i pokorą. Z uduchowieniem i przenikliwością spojrzenia, jakie ujawnia Magnificat. Jest najczęstszym i najbardziej autentycznym wyrazem dziewictwa i macierzyństwa. Maryja jest wzniosłym wzorem, nie tylko ludzkości odkupionej przez Chrystusa. Ale ludzkości pielgrzymującej w wierze. Figurą całego Kościoła”.

Zaznaczył, że aby przyjąć Maryję do siebie, trzeba Ją lepiej poznać, zgodnie z sugestią papieża Pawła VI . Umożliwiają nam to chrześcijańscy myśliciele, Ojcowie Kościoła już u początków dziejów. Jeden z nich mówi o Jej czystości, kształtowanej przez Opatrzność, ożywionej łaską; o miłosierdziu, które kształtuje Jej serce, o roztropności rozwijającej jej rozum, o wstydliwości na czole, o łaskawości, wdzięku i majestacie twarzy Maryi, o dziewiczej skromności, o pięknie i uroku jej postaci.

Ojciec święty Paweł VI w ,,Adhortacji o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu NM Panny” wymienia trzy bardzo ważne cechy Matki Bożej:

 • Maryja jest Dziewicą słuchającą [,,Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”];
 • Maryja jest Dziewicą modlącą się [ Hymn ,,Magnificat – ,,Wielbi dusza moja Pana”];
 • Maryja jest Dziewicą ofiarującą [ w świątyni składa swój najcenniejszy dar – Syna].

Matka Najświętsza uczy nas postawy ofiary, uczy nas radosnego daru, modlitwy, zawierzenia. Jest dla nas drogowskazem.

Ksiądz Biskup przypomniał również nauczanie św. Jana Pawła II, który apelował do młodzieży, aby ,,wzięła Maryję do siebie” i uczyła się od Niej współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. – ,,To Ona, pełniąc matczyną posługę, uczy nas i formuje, aż Chrystus ukształtuje się w was w całej pełni”. W innym miejscu Ojciec Święty – przypomniał kolejną ważną cechę Matki Bożej. Maryja jest dla nas wzorem kontemplacji – od chwili Zwiastowania, poprzez narodziny Syna w trudnych warunkach, ucieczkę do Egiptu, wesele w Kanie Galilejskiej, po Krzyż na Golgocie . Zawsze kontemplacja Oblicza – ze spojrzeniem przenikliwym, pełnym bólu, po spojrzenie rozpromienione radością Zmartwychwstania i rozpalone wylaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. A do młodzieży na Lednicy św. Jan Paweł II mówił tak: ,,Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba wejść w głąb i to jest niezwykle ważne wyzwanie”.

To jest też zaproszenie dla apostołów maryjnych.

Pierwszym warunkiem poznania Maryi jest rozważanie na temat przywilejów, jakimi Ją Bóg obdarzył, a więc Jej Niepokalane Poczęcie – jako przygotowanie do Bożego macierzyństwa, a konsekwencją obu jest Wniebowzięcie. Najważniejszym przywilejem jest jednak Boże Macierzyństwo. Maryja stała się Matką Wcielonego Syna Bożego.

Drugim warunkiem – o którym mówił św. Ludwk Grignion de Montfort – jest rozważanie cnót [ głębokiej wiary, miłości Boga Człowieka, wierności do końca, postawy ciszy, kontemplacji, zasłuchania] przywilejów i czynów Maryi, częste rozmyślanie o godności Matki Bożej, o Jej wielkości.

Trzeci warunek – prawdziwe nabożeństwo do Maryi, składanie Jej naszych aktów miłości, uwielbienia i wdzięczności i proszenie o pomoc.

Czwarty warunek – Postawa daru z siebie. Ofiarowywać się Maryi i jednoczyć się z Nią. Postawa daru jest sprawdzianem miłości. Duch ofiary jest znakiem miłości.

Piąty warunek – Spełniać dobre czyny w intencji podobania się Matce Bożej, aby sprawić Jej radość; aby pokazać, że jestem dobrym dzieckiem Maryi.

Szósty warunek – Wszelkie czynności rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez Nią, z Nią i dla Niej, aby spełniać je równocześnie przez Jezusa, z Jezusem , w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa – naszego ostatecznego celu. Św. Maksymilian powie: ,,Oddać się w niewolę Maryi, to znaczy oddać się do dyspozycji Maryi”; a ksiądz Prymas S. Wyszyński nauczał: ,, Przez Maryję samemu Bogu” [ Per Mariam soli Deo].

Warto poznać dokładniej rozważania św. Ludwika Grignion de Montfort, czytając

,,Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NM Panny”.,z której czerpał wiedzę ks. bp H. Tomasik, przytaczając też zasady prawdziwego nabożeństwa i znaki oraz przywileje NMP [ przyp. Z.M.]

Kolejny etap wywodów konferencyjnych dotyczył duchowości apostołów maryjnych, założeń Stowarzyszenia Cudownego Medalika [ ten temat znamy z naszych publikacji – przyp. Z.M.]. Ks. Biskup zaakcentował potrzebę nie tylko wypełniania zadań apostolskich, ale przede wszystkim przyobleczenia się w prawdziwa pokorę – na wzór Maryi, bo ,,ona warunkuje uzyskanie łaski Bożej koniecznej do uświęcania siebie i bliźnich” i jest zarazem formą ,,szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej”.

Przestrzegał przed byciem tzw. ,, czterokołowym katolikiem”, czyli takim, ,,którego do chrztu przyniesiono, do pierwszej Komunii zaprowadzono, do ślubu zaciągnięto i na pogrzeb zaniesiono”.

Wiele miejsca poświęcił obchodzonym w tym roku rocznicom: 300 – lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140 rocznicy objawień w Gietrzwałdzie i 100 rocznicy objawień w Fatimie. Zatrzymał się dłużej nad symboliką Obrazu Jasnogórskiej Pani, opisując dokładnie wymowę każdego symbolu – Trójcy Świętej , sukni i płaszcza Maryi, kolorów, gestów Dzieciątka Jezus. Swoje wystąpienie zakończył wezwaniem do wdzięczności Panu Bogu za ten błogosławiony czas łaski bycia z Niepokalaną, za to co dokonało się w świecie, w Kościele, w Polsce – za pośrednictwem Matki Najświętszej.

Refleksji naszej pozostawił pytania: W jaki sposób dziękujemy Panu Bogu? Jak dziękujemy Matce Bożej? Na ile rzeczywiście jesteśmy gotowi trwać przy Maryi, aby być bliżej Jej Syna?

* * * * * * * * * *

Po konferencji chór zaśpiewał pieśń ,, Ave Maryja – Cacciniego”.

Jeszcze raz głos zabrali: O. podprzeor , Mieczysław Polak, który powitał zgromadzonych w imieniu Zakonu Paulinów u tronu naszej Matki, oraz ks. Jerzy Basaj, który podał intencje Mszy świętej i poprosił Ks. Biskupa o przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie Słowa Bożego. Zaznaczył, że sam odprawia ją w intencji Ks. Biskupa, pozostali kapłani w intencjach wyznaczonych, np. za chorych, w intencjach Apostolatu Maryjnego, o rozwój liczebny i duchowy stowarzyszenia, za zmarłych.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Eucharystia [ z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej], celebrowana przez JE ks. bpa H. Tomasika, ks. J. Basaja, ks. kan. Stanisława Bujnowskiego- diecezjalnego opiekuna AMM w diecezji radomskiej i kilkudziesięciu księży – opiekunów Apostolatu Maryjnego. Wśród nich byli z diecezji radomskiej : cysters z Wąchocka, O. Benedykt Zieliński, ks. Piotr Wołąkiewicz ze Skarżyska – Kamiennej [ Parafia Św. Józefa], ks. Grzegorz Włodarczyk z Radomia.

Nad całością realizowanego pielgrzymkowego programu czuwał O. Kamil Szustak – OSPPE. Poszczególne etapy modlitwy eucharystycznej ubogacał śpiewem chór ,,Barka”. Z powodu niemożności dotarcia z balkonu solistki chóru do ambonki przy ołtarzu, psalm responsoryjny z refrenem ,,Tyś wielką chlubą naszego narodu”… – zaśpiewał O. Kamil Szustak. Lekcję – tekst z Księgi Przysłów – o Bożej Mądrości – czytała ap. Maria Stachoń [Skarżysko – Kamienna], Ewangelię wg św. Jana: Testament z krzyża [J 19, 25 – 27 ] – czytał diakon [nazwiska nie podano] Modlitwę wiernych odczytały: – ap. Mirosława Bzinkowska [ Wąchock] i ap. Maria Stachoń.

Homilię wygłosił JE ks. bp Henryk Tomasik.

Podkreślał w niej przymioty Matki Bożej, Bożą Mądrość wyrażającą się w stworzeniu świata, w obecności Matki Najświętszej w planie zbawienia, w tajemnicy Odkupienia, w umiejętności dostrzegania znaków Bożego działania. Uzasadnił, że w nauce Kościoła Maryja ,,jest syntezą piękna ludzkiego, Bożej łaski i wzorem wiary’‘ [Ojciec święty Paweł VI] .Dokładnie przedstawił objawienia w Fatimie, gdzie zatroskana o swoje ziemskie dzieci Matka Boża wzywa pastuszków do pokuty, modlitwy, nawrócenia, zadośćuczynienia, ofiary za grzeszników i ukazuje im wizję piekła, do którego idą dusze biednych grzeszników. Sens orędzia fatimskiego tkwi w trzech poprzedzających objawienia spotkaniach dzieci z Aniołem i w modlitwie Anioła – powiedział Ks. Biskup. Zawiera ona wyznanie wiary, uwielbienie Pana Boga, wyznanie miłości i zaufania, troska o nawrócenie innych, podkreślenie wartości Eucharystii.

Objawienia te są dla nas drogowskazem i zaproszeniem, ,,aby uczestniczyć w tajemnicy wynagradzania i zadośćuczynienia. Orędzie Fatimskie zawiera fundamentalne prawdy: prawdę o Bogu, który jest sprawiedliwy, ale i miłosierny. Prawdę o potrzebie wyznania wiary, uwielbienia Pana Boga i o potrzebie zadośćuczynienia za innych”[…..]. W Gietrzwałdzie Matka Boża podkreśliła znaczenie Mszy świętej: Eucharystia to najważniejsze miejsce wyznania naszej wiary. Najważniejszy sposób wyznania naszej miłości i uwielbienia, ale także modlitwy za innych. To sakrament, który jest Ofiarą – jak mówił św. Jan Paweł II. Sakrament, który jest komunią i obecnością.”

W dalszej części swego wystąpienia Ks. Biskup zwrócił uwagę na podobieństwo drugiej modlitwy Anioła do odmawianej przez nas Koronki do Bożego Miłosierdzia. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas ostatniej wizyty do Ojczyzny na Błoniach Krakowskich, stanowiących jakby testament Ojca Świętego pozostawiony rodakom:

,, Świat chce uczynić Pana Boga Wielkim Nieobecnym. Świat czyni Boga Wielkim Nieobecnym w różny sposób. Odrzuca prawdę o Jego istnieniu. Teraz może nawet mniej się dyskutuje na ten temat, ale częściej odrzuca prawdy o świętości Boga, który jest twórcą porządku moralnego [….]Odrzucenie prawdy o istnieniu Pana Boga, ale także o człowieku, człowieku przed narodzeniem, o małżeństwie, o celu człowieka. To jest rodzaj desakralizacji. Świat czyni Pana Boga Wielkim Nieobecnym.

Naszym zadaniem jest uczynić Pana Boga Wielkim Obecnym”.

W jaki sposób? – Od pierwszego znaku Krzyża, poprzez wszystkie czynności, nauczenia dziecka klękać przed Najśw. Sakramentem, poprzez modlitwę, poprzez trud wychowania religijnego młodego pokolenia, staranie się o obecność Ewangelii i dekalogu w życiu publicznym. Ale także w duchu wynagrodzenia za grzechy świata – poprzez złączenie własnego krzyża cierpienia, choroby, samotności, bólu, krzywdy, oszczerstwa, przykrości – z Krzyżem i Ofiarą Chrystusa, z kielichem Jego Męki. Tylko wtedy będziemy uczestniczyć w losie Odkupiciela.

Homilia była ubogacona obszernymi cytatami z Pisma Świętego, z poezji Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej oraz z opisu objawień fatimskich i gietrzwałdzkich.

* * * * * * * * *

Po homilii Moderator Krajowa Małgorzata Daszczyszak zgłosiła kandydatów do uroczystego przyjęcia w szeregi Apostolatu Maryjnego. Było ich 90.

Ceremoniał przyjęcia kandydatów poprzedziło uroczyste przyrzeczenie czytane przez nich wraz z moderator Zofią Miernik. Następnie Ks. Dyrektor odmówił stosowną modlitwę, Ks. Biskup poświęcił medaliki, po czym wraz z kapłanami – duchowymi opiekunami diecezjalnymi nakładał je kandydatom. W tym czasie chór zaśpiewał pieśń o Cudownym Medaliku ,,Kiedy tęsknisz za niebem…” i ,,Dzwonek Maryi” z solowym głosem pani Magdaleny Łodej.

Po modlitwie wiernych przedstawiciele poszczególnych grup AMM z diecezji radomskiej nieśli dary, a komentarz do nich czytała ap. Zofia Miernik. Do ,,orszaku”dołączyły jak co roku, góralki z Zakopanego – Olczy. Składano w ofierze:

 • ap. Anna Życińska z Parafii Św. Floriana w Wąchocku – kwiaty,
 • ap. Maria Stachoń z Parafii NPNMP ze Skarżyska – Kamiennej – słój miodu z prywatnej pasieki,
 • ap. Wiesława Siedlak z Marcinkowa, Parafia Św. Floriana w Wąchocku – bochen chleba z prywatnej piekarni państwa H. S. Sajeckich,
 • ap. Henryka Redestowicz i ap. Anna Konatowicz z Parafii Św. Rodziny w Radomiu – haftowany ornat z Wizerunkiem Matki Bożej Cudownego Medalika,
 • Gertruda Niziołek z Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej – haftowaną stułę z symbolami Cudownego Medalika,
 • ap. Aleksandra Kozieł i ap. Bożena Zabawska z Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym – domowe wypieki gospodyń,
 • góralki z Parafii Niepokalanej Cudownego Medalika z Zakopanego – Olczy– oscypki i miód,
 • ap. Maria Płachta z Parafii Św. Barbary w Pionkach – ampułki,
 • ap. Zofia Banasik z Parafii Św. Floriana w Wąchocku – patenę.

W czasie niesienia darów chór zaśpiewał czterogłosową pieśń ,, Bogurodzica Dziewica’, Dziewica”…, potem ,, Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów”…,a podczas udzielania Komunii świętej i na dziękczynienie – pieśni z ludem: ,, Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem”…, ,,Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa”….,, Królowej Anielskiej śpiewajmy…”

Modlitwę apostoła maryjnego po Komunii świętej przeczytała ap. Anna Konatowicz z Radomia.

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania dla Ks. Biskupa, Księży celebransów, Księży Paulinów, Ks. Jerzego Korony, Ks. Dyrektora Krajowego, Moderator Krajowej, Księdza Opiekuna duchowego diecezji radomskiej, wszystkich grup diecezji organizującej pielgrzymkę i wszystkich jej uczestników, Chóru ,,Barka” – skierowała moderator radomska AMM, Zofia Miernik. Podkreśliła trud wielu osób dla wspólnego celu – uwielbienia Boga i Niepokalanej. Wytypowane apostołki maryjne: Maria Stachoń, Maria Płachta, Gertruda Niziołek, Henryka Redestowicz wręczyły naszym Gościom kwiaty i pisemne podziękowania.

Na koniec podziękowanie złożył wszystkim Ks. Dyrektor Krajowy – Jerzy Basaj – CM.

Ostatnie słowo należało do O. Kamila Szustaka, który wyręczył zmęczoną moderator radomską, odmawiając z wiernymi Anioł Pański. Potem Moderator Krajowa zaintonowała pieśń ,, O, Maryjo żegnam Cię”… i wszyscy pielgrzymi opuścili miejsce modlitwy.

,, Uwielbiamy Pana, bo jest dobry, bo jego chwała trwa na wieki”…

Ps. Streszczając treść obszernej konferencji i homilii Ks. Biskupa, korzystałam z odtworzonego ich nagrania, zamieszczonego na stronie internetowej Biura Prasowego Jasnej Góry.

Zofia Miernik, sekretarz AMM

Dnia 3 września 2017