Jubileusz 30 – lecia AMM w Parafii Św. Floriana w Wąchocku, 14.10.2017

Sprawozdanie z uroczystości

W jubileuszu, który przypadł na sobotę 14 października 2017 r. uczestniczyło ponad 50 osób. Byli wśród nas: ks. Radosław Pawłowski – CM, od niedawna zastępca Dyrektora Krajowego AMM, O. opat Eugeniusz Augustyn – O. Cist [ były opiekun grupy wąchockiej i były opiekun diecezjalny], opiekun duchowy AMM w diec. radomskiej – ks. kan. Stanisław Bujnowski, opiekun duchowy AMM w parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej, ks. Piotr Wołąkiewicz, moderator diecezjalna AMM z archidiecezji łódzkiej – Helena Lech, delegacje dwóch grup parafialnych ze Skarżyska – Kamiennej , po jednej – ze Skarżyska Kościelnego, z Radomia, z Pionek oraz czworo wąchockich seniorów, spośród 10 zaproszonych. Słowo powitania wygłosił O. Benedykt Zieliński – O. Cist, który od dwóch lat trzyma pieczę nad grupami parafialnymi, czyli w Wąchocku i w Marcinkowie.

Następnie głos zabrała moderator diecezjalna radomska, a jednocześnie apostołka wąchocka, od której przed trzydziestu laty ,,wszystko się zaczęło” w parafii i w diecezji. Najpierw odczytała list gratulacyjny od Ks. Dyrektora Krajowego , Jerzego Basaja – C M, który łączył się z nami duchowo, bo wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mu fizyczną obecność w Wąchocku. Potem moderator złożyła sprawozdanie z działalności Apostolatu Maryjnego, ubarwiając je osobistymi refleksjami na temat wybranych czynów apostolskich i osób, które w nich uczestniczyły. Wspomniała o trzech okresach działalności grup AMM w wąchockiej parafii. Pierwszy datowany latami 1987 – 2006 był okresem wzmożonej  różnorodnej pracy, wielu pożytecznych inicjatyw na rzecz parafii, środowiska, rodzin, założenia i prowadzenia biblioteki parafialnej, organizowania międzydiecezjalnych spotkań [dni skupienia], licznych pielgrzymek do miejsc, gdzie pracował gorliwie ks. prof. T. Herrmann, organizując dni skupienia i zjazdy ogólnopolskie oraz pielgrzymki. Drugi przypadł na lata 2007 -2014, gdy wykruszały się szeregi AMM z powodu własnych wyborów członków, chorób i śmierci. W tym okresie zachowano obowiązujące modlitwy, np. za Ojczyznę, adoracje, miesięczne Eucharystie i spotkania. Wybudowano kapliczkę Niepokalanej Cudownego Medalika, pracowało przez 8 lat Koło teatralne złożone z dzieci i młodzieży, kontynuowała pracę założona w ramach AMM biblioteka parafialna. Braliśmy udział w uroczystościach diecezjalnych, organizowanych przez Duszpasterstwo Kurii Biskupiej w Radomiu itd. Trzeci okres, naznaczony wypadkami losowymi moderator diecezjalnej, trudnościami rodzinnymi ap.maryjnych , dalszym starzeniem się członkiń, obejmował lata 2015 – 2017. Z  przyjętych do AMM 75 osób pozostało 12, w tym trzy wstąpiły  do stowarzyszenia w ostatnich dwóch latach.  Kontynuujemy comiesięczne spotkania, udział we Mszach św. w intencjach apostolskich , modlitwy  za Ojczyznę [ dołączają do nich  starsze ap. maryjne modlące się  w domach]. Bierzemy udział w procesjach , w uroczystościach parafialnych, a indywidualnie praktykujemy różne nabożeństwa, czytamy prasę religijną i wspieramy dzieła misyjne Kościoła. Podobnie rzecz ma się w Marcinkowie, gdzie apostołki maryjne  najpierw angażowały się w budowę kaplicy Najśw. Serca Jezusowego, a obecnie dbają o jej wygląd, o stroje liturgiczne, obrusy, dekoracje świąteczne i modlą się w różnych intencjach.

Moderator wymieniła nazwiska osób żyjących i zmarłych, które aktywnie współpracowały  z AMM:  Cystersi – O.Eugeniusz Augustyn, O. Gerard Staszczyszyn,  o.Anioł Karsznia,  obecny opiekun – O. Benedykt Zieliński; br. Julian Koczwara, br. Albert Gizan, br. Jacek Fiutowski, br. Dominik Walczyk,  br. Bruno Paterewicz [ dziś ojciec cysters w Jędrzejowie] i br. Fabian Skowron. Zmarli:  śp. O.Piotr Stankiewicz,  śp. O. Tadeusz Ziomek, śp. Romuald Wróbel, śp. O. Ludwik Polak, śp. O. Eustachy Kocik; świeccy:   Janina Szlęzak,  Urszula Samsonowska z synami,  Barbara Sprawka, Elżbieta Zatorska, Marianna Majewska, Anna Burasiewicz, Anna Paciorek,  Janina Nowak,  Marta Gralec,  Anna Życińska,  Mirosława Bzinkowska, Zofia Banasik, Aniela Wiśnios, Elżbieta Mamcarz,  Alicja Wrońska, Genowefa Jaros, Jadwiga Węgrzecka, Krystyna Jeziorska,  Zdzisław Kłopotek,  Barbara Skroczyńska – Kaczmarska, Elżbieta Rymarczyk – przewodnicząca w Ratajach,  Maria Arendt, Wiesława Siedlak,  śp. Leokadia Cioroch, śp. Anna Zielińska, śp. Zofia Niewczas, śp. Władysława Chojnacka [ Marcinków], śp. Wiktoria Skroczyńska, śp. Jadwiga Wieczorek,  śp. Eufemia Bzinkowska, śp.Wiktoria Olszewska, śp. Janina Zapała  – przewodnicząca,  śp. Janina Jeziorska, śp. Helena Karykowska, śp. Marianna Rogala,  śp. Marianna  Rymarczyk, śp. Elzbieta Bastrzyk,  śp. Janina Rutkowska, śp. Jadwiga Banaczkowska,  śp. Alicja Banaczkowska, śp. Zofia Opozda, śp.Marianna Nagłowska, śp. Zofia Kucy, śp. Zofia Janus  i wiele innych.

Wszystkich objęliśmy modlitwą, dziękując Panu Bogu za ich aktywność i bezinteresowność.

* * * * * * * * * *

Po  wystąpieniu moderator Z. Miernik konferencję na temat zadań poszczególnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w Roku Jubileuszu 400 – lecia charyzmatu wygłosił ks. dyrektor Radosław Pawłowski -CM. Przywołał apel Przełożonego Generalnego Tomaža Mavriča do modlitwy o powołania do życia konsekrowanego. Zasugerował,żeby apostołowie maryjni podjęli modlitwę w intencji powołań do apostolstwa świeckich i do zakonów. W ręce Niepokalanej oddał sprawy rozwoju stowarzyszenia Cudownego Medalika.

* * * * * * * * * * * *

O godz. 11.30 adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Opiekun duchowy AMM , O. Benedykt Zieliński – O. Cist. przeprowadził rozważania, a ap. Anna Życińska i ap. Aniela Wiśnios – poprowadziły różaniec biblijny.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Radosława Pawłowskiego – CM. Celebrowało ją pięciu kapłanów. Intencje: Dziękczynna za 30 lat działalności AMM w Wąchocku i w Marcinkowie oraz za ofiarnych kapłanów, posługujących stowarzyszeniu, a także za zmarłych kapłanów, byłych opiekunów duchowych i zmarłe apostołki maryjne.

Lekcję czytał ap. Marcin Grdeń.

Homilię na temat rodzajów apostolstwa i warunków jego realizacji wygłosił O. Benedykt. Posłużył się nauczaniem ks. prof. Teofila Herrmanna, zawartym w drugim wydaniu ,,Przewodnika Apostolatu Maryjnego” [ teksty Nowenny o apostolstwie]. Podkreślił, jak ważne są w działaniu: miłość braterska, gorliwość apostolska, świadectwo życia, odwaga, otwarcie na dary Ducha Świętego, obowiązek czynienia dobra i rola Najśw. Maryi Panny w życiu apostoła maryjnego. Swą wypowiedź poparł przykładami z literatury.

W dalszej części Mszy świętej modlitwę wiernych przeczytały: ap. Anna Życińska i ap. Aniela Wiśnios. W darach ołtarza ap. maryjni nieśli: Antoni Rymarczyk – dar duchowy – okresowe zobowiązania modlitewne członków AMM przypięte do wielkiego czerwonego serca;  Marzena Grdeń – chleb; Elżbieta Mamcarz – owoce; Anna Monkosa z Pionek -kwiaty.

Wśród różańcowych zobowiązań modlitewnych znalazły się między innymi modlitwy za rodziny, za chorych, za dzieci, za niewierzących w rodzinie i sąsiedztwie, w intencji życia nienarodzonych,za Ojczyznę, kapłanów, Kościół, o pokój na świecie, o wyzwolenie z nałogów. Członkowie Apostolatu Maryjnego z Wąchocka i Marcinkowa zobowiązali się  codziennie lub w wybrany dzień tygodnia odmawiać różaniec w danej intencji  okresowo [ przez miesiąc, rok lub do końca życia]. Była to podpowiedź O. Benedykta Zielińskiego  – O.Cist.

Modlitwę po Komunii świętej odczytała ap. Zofia Banasik.

Po zakończeniu Eucharystii był czas składania życzeń kapłanom i jubilatom. Płynęły życzenia, obdarowywano się kwiatami i podziękowaniami. Przedstawiciele wszystkich przybyłych grup nie szczędzili ciepłych słów pod adresem jubilatów.  Ks. Dyrektor Radosław oraz moderator łódzka -Helena podarowali jubilatom , na ręce przewodniczącej, Obraz Niepokalanej. Wszystkim obecnym na uroczystości podziękowała też moderator diecezjalna radomska. Wyrazy wdzięczności skierowała do kapłanów i wszystkich grup, które pomogły w zorganizowaniu ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Pisemne podziękowania otrzymali: O. opat Eugeniusz Augustyn – O. Cist – za wieloletnią współpracę z AMM, ks. Radosław Pawłowski- CM – za ubogacenie nas obecnością i wygłoszoną konferencję, ks. kan. Stanisław Bujnowski – za ogromny wkład pracy nad przygotowaniem do pielgrzymki na Jasną Górę, za którą była odpowiedzialna nasza diecezja i za systematyczną opiekę nad grupami w diecezji oraz za wszelką pomoc w w potrzebach stowarzyszenia. Były też dla kapłanów kwiaty i kalendarze kieszonkowe  na 2018 r., które wydało  WITKM. Przewodniczące  poszczególnych grup otrzymały z rąk moderator diecezjalnej radomskiej kalendarze na przyszły rok, z perykopami na każdy miesiąc i unikalnymi zdjęciami ks. prof. T. Herrmanna, wydane przez Siostry Miłosierdzia.

Moderator powiadomiła zebranych, że w dniu 7 października 2017 r. powołała swoją nową zastępczynię w osobie Marii Iwony Płachty – przewodniczącej AMM w Parafii Św. Barbary w Pionkach .

Następnie kapłani, jubilaci i goście stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a potem udali się do kawiarni cysterskiej na obiad, gdzie posługiwali: br. Dominik, br. Antoni, pani Stasia , pani Teresa, pani Ewa i ap. maryjne. Był to czas refleksji, rozmów, radości. Wydarzenia uwiecznił na fotografiach pan Paweł Życiński. Spotkanie zakończyło się wspólnie odmówioną Koronką do Bożego Miłosierdzia. Na gości z Pabianic, czyli ks. Radosława i ap. Helenę, czekał furtian – br. Albert, który oprowadził ich po zabytkowym obiekcie. Ostatnie pamiątkowe zdjęcie wykonane było pod figurą Niepokalanej Cudownego Medalika na placu przed klasztorem.

Dziękując Panu Bogu i Niepokalanej Cudownego Medalika za minione lata, za błogosławiony trud apostolski, za opiekę i cierpliwość, za wyproszone łaski, prosimy o dalsze błogosławieństwo dla nas, dla kapłanów, dla naszego środowiska, zwłaszcza dla chorych, starszych i cierpiących.

,, Per Mariam Soli Deo!” – Przez Maryję Samemu Bogu! [kard. S. Wyszyński]

Wszystko z Niepokalaną!

ap. Zofia Miernik

910total visits,1visits today