Podsumowanie pracy moderatora diecezjalnego

Minął kolejny rok apostolskiej działalności moderatora diecezjalnego. Jakie wydarzenia były moim udziałem?

Przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę. Kilka miesięcy przygotowań wydało wymierne owoce. Cieszyliśmy się posługą naszego Biskupa Ordynariusza – dr. Henryka Tomasika, który ubogacił nas Słowem Bożym w wygłoszonej konferencji i homilii – ta radość była też moim udziałem. Radość sprawiło mi zrozumienie przewodniczących i członków poszczególnych grup, którzy wsparli przygotowania ofiarami, a potem czynnie uczestniczyli w modlitwach, adoracji, Mszach świętych. W tych wszystkich przedsięwzięciach pomagał mi również nasz diecezjalny opiekun ks. kan. Stanisław Bujnowski. A zatem efekty pracy były dziełem całej rzeszy ludzi ,,dobrej woli”. I za to  dziękuję Panu Bogu i Niepokalanej.

W sierpniu brałam udział w czterodniowych rekolekcjach formacyjnych  w Warszawie. Potem przyszło mi pokierować przygotowaniami do do jubileuszu 30-lecia AMM w Wąchocku. który również przebiegł pomyślnie dzięki zaangażowaniu kapłanów i świeckich. W tej uroczystości brali udział: ks. dyr. Radosław Pawłowski, cystersi – O. opat Eugeniusz Augustyn, O. Benedykt Zieliński – nasz opiekun i ks. Piotr Wołąkiewicz  ze Skarżyska – Kamiennej.

We wszystkich wyjazdach pomagał mi syn , Piotr i za niego Panu Bogu dziękuję! Woził mnie swoim lub pożyczanymi samochodami, więc mimo kalectwa mogłam uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach. Teksty papieskich homilii i konferencji przysyłała mi córka Małgorzata , a pożyteczne linki dotyczące spraw Kościoła – córka Joanna. I za nie dziękuję Bogu Ojcu, Panu Jezusowi i Duchowi Świętemu , a także cichej Służebnicy Pańskiej, Maryi, która mnie cierpliwie prowadziła po ścieżkach wiary.

Stały kontakt z przewodniczącymi grup, powiadomienia, informacje bieżące – pozwoliły na utrzymanie działań ewangelizacyjnych w diecezji. Poza tym sporządzałam notatki, prowadziłam korespondencję, pisałam  sprawozdania do biuletynu AMM z pielgrzymki na Jasną Górę i  z przebiegu rekolekcji. Przeredagowywałam sprawozdania z  grup AMM,  pisałam  ogłoszenia parafialne,  zamieszczałam miesięczne informacje w gablocie AMM przed kościołem, kontaktowałam się z moderator krajową i księżmi dyrektorami, rozmawiałam na łączach telefonicznych ze starszymi wiekiem i chorymi apostołkami maryjnymi, służyłam pomocą  ludziom w potrzebach. Systematycznie   redagowałam i uzupełniałam artykuły na  diecezjalnej stronie internetowej AMM.   Ponieważ moja zastępczyni mgr Wiesława Chyb zrezygnowała z dalszej współpracy po 20-letniej  służbie  apostolskiej [ ze względu na stan zdrowia i wiek – 86 lat], starałam się w miarę możliwości docenić Jej trud i pomoc męża. Oboje wnieśli wiele bezinteresownej pracy i ponosili koszty wyjazdów do 2 grup. I za takich Ludzi – Bogu niech będą dzięki! Na jej miejsce mianowałam 7 października  br. przewodniczącą Marię-Iwonę Płachtę z Parafii Św. Barbary w Pionkach.

Uczestniczyłam w modlitwach, adoracjach, Jerychu Różańcowym, we Mszach świętych na co dzień i od święta, wspólnie odmawianym Różańcu świętym, w comiesięcznych Mszach świętych dla wąchockiej wspólnoty AMM.

Ostatni mój wyjazd przypadł na dzień 25 listopada 2017 r. do Warszawy, gdzie – jak co roku w ostatnią sobotę roku liturgicznego – trwała uroczystość odpustowa w 187 rocznicę objawień Niepokalanej Cudownego Medalika. Eucharystię pod przewodnictwem kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa   sprawowało 9 kapłanów. I to był mój ostatni wyjazd tego roku.  Była to ostatnia posługa jako sekretarza Rady Krajowej, bowiem na moją prośbę złożoną w sierpniu Rada Krajowa  obradująca w piątek, 24.XI odpowiedziała pełnym zrozumieniem i zwolniła mnie z pełnienia roli sekretarki ze względu na stan zdrowia. Mianowała mnie jednocześnie Honorowym Członkiem Rady Krajowej. Otrzymałam dwa pisma : podziękowanie za pracę i mianowanie.

Tym sposobem dotrwałam w Radzie 25 lat, a w Apostolacie Maryjnym 30 lat. Dziękuję Stwórcy za to, że obdarzył mnie wieloma charyzmatami, Niepokalanej, że postawiła na mojej drodze ks.  prof. Teofila Herrmanna i wielu innych świętych kapłanów, którzy nauczyli mnie wiary i miłości do Boga i ludzi oraz  napełniali mnie nadzieją. dziękuję za członków Rady Krajowej i wszystkich życzliwych mi ludzi, a nieprzyjaciół ogarniam szczególną modlitwą wstawienniczą.

Wszystkim wymienionym i nie wymienionym osobom zaangażowanym w czynne apostolstwo mówię po staropolsku: Bóg Zapłać! O, Maryjo beż grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Moderator diecezjalna radomska  Z.Miernik

1085total visits,1visits today