Sprawozdanie z działalności Apostolatu Maryjnego w Parafii NP NM Panny w Skarżysku – Kamiennej w roku 2017.

Miniony rok był dla AMM w naszej parafii okresem wytężonej pracy, ofiarnej modlitwy i kontynuacji czynów apostolskich podejmowanych ,, z potrzeby serca”.

Spotkania grupy odbywały się dwa razy w miesiącu: 27 – go uczestniczyłyśmy w Mszach świętych, włączając się w oprawę liturgiczną z czytaniami, modlitwą wiernych i modlitwą pokomunijną. Każdą Mszę św. poprzedzałyśmy modlitwą różańcową w intencjach Ks. Dyrektora Krajowego AMM, Rady Krajowej, moderator diecezjalnej, księży opiekunów i członków AMM. Drugie spotkanie, zwane formacyjnym, odbywało się w każdą drugą niedzielę miesiąca, a prowadzone było według wskazań zawartych w ,,Przewodniku AMM”.

Już od początku roku 2017 rozpoczęłyśmy przygotowania do organizacji XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki AMM, za którą była odpowiedzialna nasza diecezja. Realizowałyśmy podjęte zobowiązanie : adorację Najśw. Sakramentu przed każdym spotkaniem miesięcznym. Intencje: o pomyślność działań, błogosławieństwo Boże w przygotowaniach i przebiegu pielgrzymki.

Angażowałyśmy się w życie parafii, uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach. A były to między innymi:

 • Pochód Trzech Króli z naszej parafii do Ostrej Bramy przy ul. Wileńskiej w Skarżysku – Kamiennej.
 • Udział w rekolekcjach wielkopostnych pod hasłem ,, Z martwych powstań”.
 • Pomoc w organizacji biblioteki parafialnej.
 • Od lutego , z okazji niedzieli misyjnej, podjęłyśmy czyn modlitewny – różaniec w intencji misji i misjonarzy w każdą środę miesiąca.
 • Wsparcie finansowe na dożywianie dzieci.
 • Udział w ,,Wieczorach chwały”, organizowanych w parafii. Była to wielka uczta duchowa. Obejrzenie spektaklu o św. Maksymilianie Kolbe, przygotowanego przez młodzież.
 • Udział w misjach świętych [ 22-23 kwietnia] z okazji 60 – lecia parafii i 80 – lecia obecności Ojców franciszkanów w Skarżysku – Kamiennej. Misje prowadził pustelnik, O. Janusz Jędryszka. To była głęboka rewizja życia każdego z nas.
 • Udział w głównych uroczystościach jubileuszowych parafii, 7 maja 2017 r. pod przewodnictwem JE ks. bpa Henryka Tomasika. W koncelebrze wystąpili: prowincjał Zakonu, byli proboszczowie i około 20 księży – gości. Homilię wygłosił Ks. Biskup. Nawiązał do Ewangelii o Dobrym Pasterzu. Mówił też o wierze, która otrzymaliśmy. Zachęcał, by ją pielęgnować i przekazywać innym. Były proboszcz, O. Eugeniusz Wiraszka, przedstawił historię budowy świątyni i wspominał swoją pracę w parafii. Ks. Biskup udzielił parafianom błogosławieństwa.
 • W maju uczestniczyłyśmy w nabożeństwach ku czci Matki Bożej, w nabożeństwie fatimskim i odmawiałyśmy całodobowy różaniec w intencji Ojczyzny 26 maja.
 • W dniach 28 – 29 lipca brałyśmy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Włączyłyśmy się w liturgię Mszy świętych, w pomoc w pracy sekretariatu i niesienie darów. Wspomogłyśmy finansowo organizację pielgrzymki przez naszą diecezję.
 • Kilka apostołek maryjnych uczestniczyło również w sierpniowej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Ich trud wspierała modlitwą grupa apostołek maryjnych, gromadząc się w kościele na śpiewie Godzinek o NP NMP i odmawianiu różańca.
 • 01 października włączyłyśmy się w przygotowanie festynu rodzinnego z okazji 80 – lecia parafii i pomagałyśmy w jego realizacji.
 • 03 października uczestniczyłyśmy – jak co roku – w nabożeństwie ,,Transitus”, czyli oratorium o św. Franciszku, rozważając śmierć świętego i jego przejście do Pana.
 • 04 października w 10 – lecie konsekracji Kościoła parafialnego i 80 -lecia pobytu ojców franciszkanów, uroczystą Eucharystię odprawił wraz z osiemnastoma kapłanami Jego Ekscelencja – ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz diecezji radomskiej. Apostołki maryjne uczestniczyły w tej uroczystości.
 • 07 października uczestniczyłyśmy w modlitwie różańcowej w kościele, polecając Panu Bogu losy naszej Ojczyzny i łącząc się duchowo z prowadzącymi ,,Różaniec do granic”. Przed południem delegacja AMM wzięła udział w jubileuszu 30 – lecia AMM w Wąchocku.
 • Przez cały miesiąc odmawiałyśmy różaniec w kościele, prowadziłyśmy rozważania z ,,Różańca biblijnego”.
 • 17 i 18 października brałyśmy udział w czuwaniu modlitewnym w ramach Jerycha Różańcowego, a 26 -go października w całodobowej modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny.
 • 5 listopada odbyła się w naszej parafii kolejna edycja ,,Warsztatów muzycznych”. Poprzedzone były adoracją Najśw. Sakramentu. Apostołki maryjne brały czynny udział w uwielbieniu Pana Jezusa, w tej niepowtarzalnej ,,uczcie duchowej.” Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem : ,,Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych”.
 • Listopad każdego roku jest szczególnym okresem dla parafii na terenie Skarżyska – Kamiennej. Patronująca miastu Matka Boża Ostrobramska odbiera od wiernych szczególną cześć. Apostołki maryjne naszej parafii dołączyły do ,,Procesji Zawierzenia”, która tradycyjnie przeszła z parafii Najśw. Serca Jezusowego do Sanktuarium w Ostrej Bramie przy ul. Wileńskiej. Brałyśmy też udział w uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, przypadającej na dzień 16 listopada.
 • Od października indywidualnie objęłyśmy codzienną modlitwą różańcową sprawy Ojczyzny i narodu polskiego oraz pokoju na świecie, aby uczcić 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, które przypada w roku 2018.
 • Przed uroczystością odpustową ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik, grupa AMM rozpoczęła 18 listopada Nowennę do M. Bożej Cudownego Medalika. W kościele wykonałyśmy dekorację. Ustawiłyśmy figurę Niepokalanej na tle panelu przedstawiającego rewers Cudownego Medalika ; wokół figury był napis: ,,O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, a pod figurą ustawiłyśmy białe lilie. Dekoracja stała do 8 grudnia. Na uroczystość O. proboszcz Rafał Kołodziejski – OFM Conv.- zaprosił parafian, a my skierowałyśmy szczególne zaproszenie do członków Rycerstwa Niepokalanej, które działa w parafii. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył opiekun duchowy AMM – O. Grzegorz Gut – OFM Conv. W homilii przedstawił krótką historię objawień Niepokalanej św. Katarzynie Laboure’. Zachęcił wiernych do włączenia się w szeregi Apostolatu Maryjnego. Apostołki maryjne czytały lekcję, modlitwę wiernych i modlitwę po Komunii świętej. Wystąpiły również w procesji z darami. Po Eucharystii hojnie rozdawały medaliki , foldery AMM i akty oddania się Niepokalanej. Zakończenie świętowania odbyło się w świetlicy przy wspólnym stole razem z członkami Rycerstwa Niepokalanej. Było bardzo miło, ciepło i serdecznie.
 • W okresie przygotowującym nas do świąt Bożego Narodzenia wzięłyśmy udział w rekolekcjach adwentowych, w roratach, a codziennie przed wieczorną Mszą świętą – w adoracji Najśw. Sakramentu.
 • W każdy czwartek jest w naszej parafii wystawienie Najśw. Sakramentu i czas adoracji,zaznaczony również uczestnictwem apostołek maryjnych.
 • Integracji grupy sprzyja organizowanie spotkań opłatkowych i wielkanocnych, wspólne przygotowywanie poczęstunku, adoracje, kolędowanie itp.
 • W Apostolacie Maryjnym jest kilka osób starszych, które – szczególnie zimą- pozostają w domach, więc nie uczestniczą w spotkaniach. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Odwiedzamy je, przekazujemy informacje oraz biuletyn. Staramy się tak pracować, aby szerzyć coraz bardziej kult Matki Bożej i zachęcać innych do jej poznawania.Wszystko z Niepokalaną!Przewodnicząca AMM – Maria Stachoń.

1138total visits,1visits today