Nowenna do św. Józefa – dzień I -II – III [10-11-12.03.2018].

  Dzień I – PATRON – WZÓR NARZECZONYCH
ROZWAŻANIE
Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego
na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach
Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu
Jezusowi — Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym sercem wniosła do
jego domu.
Polećmy Bogu i opiece św. Józefa wszystkich narzeczonych oraz tych, którzy
mają zamiar założyć rodzinę.
MODLITWA NOWENNY -1.
Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Bożej
Rodzicielki i Opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław narzeczonym, którzy
pragną założyć ognisko rodzinne. Napełnij ich serca duchem miłości, ofiary oraz
pobożności. Podejmując się tego zadania, niech to uczynią według wzoru św.
Józefa, składając z ufnością przyszłość powstającej rodziny w miłujące ręce
Boga. Św. Józefie, zamieszkaj w ich domu wraz z Jezusem i Maryją.
Amen.
Litania do św. Józefa ;Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Patronie narzeczonych, módl się za nami.

Dzień II – OPIEKUN BEZDOMNYCH
ROZWAŻANIE
Św. Józef bardzo bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć godnego miejsca na
narodzenie się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniósł w milczeniu,
poddając się z pokorą woli Bożej i ufając bezgranicznie Opatrzności Boga.
Bez szemrania znosił wszelkie niedogodności oraz trudy, na jakie napotykał w
życiu. Polećmy Bogu i opiece św. Józefa rodziny bezdomne, poszukujące
mieszkania i cierpiące z powodu ciasnoty mieszkaniowej.
MODLITWA NOWENNY -2

Św. Józefie, Ty znasz bóle i cierpienia rodzące się z troski o dach nad głową.
Sam doświadczyłeś tego zarówno w Betlejem jak i na wygnaniu w Egipcie. Weź
w opiekę rodziny nie mające mieszkania, szczególnie zaś matki z małymi
dziećmi oraz wszystkich zmuszonych żyć poza granicami swojej ojczyzny.
Otocz opieką matki w błogosławionym stanie i wszystkie rodziny czekające na
narodzenie się dziecka. Naucz je w cichości i spokoju znosić niepewność jutra
oraz wszelkie trudy życia z poddaniem się ufnie Opatrzności Bożej.
Amen.
Litania do św. Józefa Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, opiekunie bezdomnych, módl się za nami.

Dzień III – PATRON OJCÓW RODZIN
ROZWAŻANIE
Św. Józef z wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa Chrystusa.
Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobie na sianie w Betlejem,
troszczył się o Jego bezpieczeństwo uciekając do Egiptu oraz z miłością starał
się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych Bożego Syna w Nazarecie.
Jako przybrany ojciec Pana Jezusa przebywał wraz z Nim, mieszkał, pracował,
modlił się. Jezus zaś, będąc Dziecięciem i Młodzieńcem, kochał Go i szanował,
jak dobre dziecko swego ojca.
Módlmy się, za ojców, którzy z trudnością spełniają rolę ojca, nie zawsze z
własnej winy. Niech wspomagani pomocą świętego Józefa z
odpowiedzialnością wypełniają obowiązki głowy rodziny.
MODLITWA NOWENNY -3
Św. Józefie, wzorze i patronie wszystkich ojców rodzin, naucz ich
chrześcijańskiego traktowania swych obowiązków, napełnij prawdziwą radością
serca rodziców, którzy przekazują życie swym dzieciom. Niech ojcowie tak
opiekują się swymi rodzinami, jak Ty opiekowałeś się świętą Rodziną w
Nazarecie. Życie rodzinne niech im upływa w obecności Jezusa. Spraw, by
żadne trudności nie zdołały ich oddalić od Boga i oziębić wzajemnej miłości.
Poleć święty Józefie Bogu, ojców zatroskanych o swe rodziny, zwłaszcza tych,
którym trudno jest podołać swym obowiązkom.
Amen.
Litania do św. Józefa ;Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Patronie ojców rodzin, módl się za nami.

542total visits,3visits today