Nowenna do św. Józefa-dzień IV -V-VI [ 13-14-15.03.2018].

Dzień IV – OPIEKUN UBOGICH
ROZWAŻANIE
Św. Rodzina zaliczała się do ludzi ubogich, Mimo ciężkiej pracy św. Józefa, nie
posiadała majątku. Z pewnością św. Józef, jako głowa rodziny, przeżywał to, iż
nie mógł zapewnić Chrystusowi dostatku i warunków godnych Jego osoby. W takiej jednaj właśnie rodzinie Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Nie możemy wątpić, że św. Józef wyróżniał się wśród swoich sąsiadów i krewnych. Z pewnością był uczynny, życzliwy i zatroskany o dobro drugich. Spieszył im z pomocą o dobrą radą. Nie mógł inaczej przecież postępować, skoro spełniał tak wzniosłe zadanie i zaszczytny obowiązek.
Módlmy się za rodziny ubogie i za tych, którzy swymi dobrami materialnymi potrafią dzielić się z biedniejszymi od siebie.
MODLITWA NOWENNY
Św. Józefie, który będą ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku i bez
szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą, umocnij w naszych sercach żywą wiarę,
że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu służą. Wyproś
potrzebne łaski dla wszystkich, którzy dziś cierpią niedostatek. Wszyscy zaś,
którzy śpieszą ubogim rodzicom z pomocą duchową oraz materialną, dzieląc się
swymi dobrami, niech od Boga otrzymają pomyślność za życia i obfitą nagrodę
w wieczności.
Amen.
Litania do św. Józefa; Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, Opiekunie ubogich, módl się za nami.

Dzień V – WZÓR PRACUJĄCYCH
ROZWAŻANIE
praca jest obowiązkiem każdego człowieka i św. Józef nie był od niego
zwolniony, chociaż Bóg wybrał Go na Opiekuna Syna Bożego. Jako cieśla
ciężko pracował na utrzymanie Świętej Rodziny. Zakosztował niepewności jutra i trudu podejmowanego wysiłku. Z pewnością Pan Jezus pomagał swemu Opiekunowi jako dorastający młodzieniec i jako dorosły mężczyzna.
Módlmy się za ludzi ciężko pracujących na utrzymanie siebie i własnej rodziny. Prośmy Boga szczególnie za bezrobotnych, aby mogli zapewnić utrzymanie swym najbliższym, przez znalezienie należytego zajęcia.
MODLITWA NOWENNY
Św. Józefie, który znasz cenę trudu i krople potu ciężkiej pracy jaką
podejmowałeś, by zapewnić godne warunki życia św. Rodzinie, prosimy Cię
zwróć swe zatroskane serce na wszystkich ciężko pracujących. Weź ich pod
swoją opiekę. Niech wszyscy uzyskają sprawiedliwe wynagrodzenie za swój
trud, aby ich rodziny nie cierpiały głodu i nie żyły w niedostatku. Nie zapominaj
żywicielu św. Rodziny o tych, którzy nie mają pracy i bezskutecznie jej
poszukują.
Amen.
Litania do św. Józefa;  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami.

Dzień VI – PRZYKŁAD MODLĄCYCH SIĘ
ROZWAŻANIE
Św. Józef – Opiekun Jezusa żył, pracował, modlił się w Jego obecności.
Świadomość, iż czynił to wszystko dla Boga starając się o potrzeby Jego Syna,
dodawała Mu siły i wytrwałości. Tym bardziej, że na każdym niemal kroku
obecność Jezusa wynagradzała Jego ofiary oraz poświęcenia, jakich wymagało
życie. Opiekował się, karmił, przyodziewał i obcował na co dzień z Tym,
Którego oczekiwało tylu proroków, pragnęło Go widzieć i chociaż Go dotknąć.
Módlmy się, byśmy, podobnie jak św. Józef, wszystko czynili w obecności
Jezusa, świadomi Jego bliskości w rozmodleniu, pamiętając o obecności Bożej.
MODLITWA NOWENNY
Święty Józefie, który żyłeś, pracowałeś i modliłeś się w obecności Jezusa. Z wiarą wpatrywałeś się w Niego i z Jego bliskości czerpałeś siłę do gorliwego spełniania codziennych obowiązków. Naucz nas nieustannej pamięci o obecności Bożej w naszym życiu, byśmy nieustannie żyli i wykonywali swoje obowiązki, świadomi obecności Jezusa w naszych domach i naszych sercach. Prosimy Cię za wszystkich, którzy modlitwą i pobożnością osładzają swoje codzienne zajęcia, za nas samych i naszych najbliższych, byśmy wszystkie nasze czynności umieli łączyć z gorącą modlitwą, świadomi tego, iż Bóg
wszystko widzi i nieustannie otacza nas swoją opieką.
Amen.
Litania do św. Józefa; Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Św. Józefie, przykładzie modlących się, módl się za nami.

276total visits,3visits today