Duch Święty i Jego dary.

Program duszpasterski Kościoła polskiego na lata 2017-2019  realizowany jest pod hasłem:,, Duch, który umacnia miłość”. Natomiast hasło: ,,Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”  realizujemy w pierwszym roku cyklu  2017/2018. Rozważamy obecnie  działanie Trzeciej Osoby Boskiej w życiu każdego ochrzczonego i bierzmowanego. Naukę o Duchu Świętym nazywamy pneumatologią. Ukształtowała się ona w pierwszych wiekach  istnienia Kościoła. W Starym Testamencie uważano, że Duch Święty jest darem, dzięki któremu człowiek otrzymuje niezwykłe cechy, np. mądrość. W Nowym Testamencie Pan Jezus zapowiedział, że po jego odejściu Bóg ześle Ducha Pocieszyciela, który będzie budował życie w Kościele. Wydarzenie Zesłania Ducha Świętego opisał św. Łukasz w Dziejach Apostolskich.  Dziś jest to uroczystość, która nabiera szczególnego znaczenia, bo Kościół zwraca uwagę na pełnienie zadań, do których wzywa nas Duch Święty : na ewangelizację, inicjację, formację i czyny społeczne.

Dary Ducha Świętego:

1.  Dar mądrości – pomaga w uznaniu Pana Boga jako Tego, który jest miłością.

2. Dar rozumu – pozwala lepiej rozumieć prawdy wiary, Słowo Boże i jego przesłanie.

3. Dar umiejętności – pomaga dostrzegać Boga w otaczającym nas świecie.

4. Dar rady – służy do podejmowania słusznych decyzji.

5. Dar męstwa – sprawia, że chrześcijanin wie, iż jego siła bierze się z Boga, któremu ufa bezgranicznie. Dar ten pomaga w życiu bronić wartości i być im wiernym.

6. Dar pobożności wzmacnia naszą ufność ku Bogu. Dzięki niemu człowiek poważnie traktuje Boga ,  oddaje Mu cześć, a czyni to bezinteresownie.

7. Dar bojaźni Bożej – pomaga ulepszać relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem.  Wzbudza ufność i nadzieję nawet w cierpieniach i w nieszczęściach. Daje człowiekowi nadzieję na życie wieczne.

Na podst. art. z ,,Niedzieli”, nr 20/2018 – ks. J. Molka ,,Duch, który umacnia miłość”, s. 24

519total visits,1visits today