Jubileusz 20-lecia w Parafii Św, Józefa w Skarżysku-Kamiennej

[1998 – 2018].

W sobotę, 9 czerwca 2018 r. nasza parafia przeżywała jubileusz 20 – lecia działalności Apostolatu Maryjnego. W kościele zebrali się jubilaci, kapłani i goście. Wśród nich znaleźli się: nowy proboszcz ks. dr Roman Kotlinowski, parafialny opiekun duchowy AMM – ks. Piotr Wołąkiewicz, diecezjalny opiekun duchowy AMM – ks. prałat Stanisław Bujnowski, moderator diecezjalna – Zofia Miernik, jej była zastępczyni mgr Wiesława Chyb, przewodniczące AMM: z Par. NPNMP – Maria Stachoń, z Wąchocka – Anna Życińska, z Lipowego Pola – Ryszarda Dziopa, ze Skarżyska Kościelnego – Urszula Śrębowata, zastępczyni przewodniczącej z Pionek – Anna Monkosa, które przybyły z członkami swoich Rad . Nie było nikogo z Radomia ani z Marcinkowa. Nie przybyli również zaproszeni kapłani.

Zebranych powitała przewodnicząca naszej grupy – Gertruda Niziołek, która złożyła również sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Podkreśliła zasługi założycielek AMM w parafii Św. Józefa: Marii Stachoń i Wiesławy Chyb, która pomaga w przygotowaniu comiesięcznych spotkań do dziś. Powitała również serdecznie nowego proboszcza, który objął funkcję po śmierci ks. kan. Tadeusza Skrzypczaka. Następnie wraz z ks. Piotrem odmówiłyśmy radosną, dziękczynną część Różańca świętego z rozważaniami biblijnymi. Modlitwa różańcowa to wewnętrzna siła, uzdrawiająca i pojednawcza. Dlatego codziennie nosimy przy sobie różaniec i odmawiamy go za siebie, za wspólnotę, rodzinę, parafię, za kapłanów, Ojczyznę, za zmarłych.

Po modlitwie różańcowej ks. Piotr Wołąkiewicz poprowadził adorację Najśw. Sakramentu. Była to bardzo wzniosła, wyjątkowa chwila i czas refleksji, wyciszenia przed Mszą świętą. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prał. Stanisław Bujnowski, który wygłosił też homilię o Matce Bożej. Współcelebransami byli: prob. ks. dr Roman Kotlimowski, ks. Piotr Wołąkiewicz, ks. Krzysztof Kania – z naszej parafii. Główną intencją Mszy świętej było dziękczynienie za łaski otrzymane w minionym dwudziestoleciu i prośba o dalsze błogosławieństwo w pracy apostolskiej. Służbę liturgiczną [ czytania, modlitwa wiernych i modlitwa po Komunii św.] – pełniły apostołki: Romana Ryba, Anna Jędrzejczyk, Gertruda U. Niziołek, Anna Szymańska. Dary ołtarza, do których komentarz napisała ap. W. Chyb, złożyły: apostołki z Wąchocka – chleb, z Lipowego Pola – kwiaty, z klasztoru Ojców Franciszkanów – owoce,ze Skarżyska Kościelnego – świece, z parafii Św. Józefa – chleb eucharystyczny i wino.

Na zakończenie Mszy św. moderator diecezjalna odczytała Akt poświęcenia się Apostolatu Maryjnego NMP Niepokalanej, a zgromadzeni powtarzali przyrzeczenie. Następnie moderator podziękowała apostołkom maryjnym za owocną pracę, pogratulowała przewodniczącej wielu znaczących inicjatyw, odzwierciedlonych w dotychczasowych sprawozdaniach rocznych. Złożyła podziękowania ,,filarom Kościoła” – obecnym kapłanom za prowadzenie nas dobrymi drogami. Dopełnieniem wdzięczności były podręczniki AMM dla nowego proboszcza, wydawnictwa dla księdza opiekuna i kwiaty dla najbardziej zaangażowanych w apostolstwo, a także obrazki NSJ z antyfoną ,,Do serca Twojego” .

W tak uroczystej i ważnej chwili, nie sposób było zapomnieć o tych, którzy odeszli, a byli nam życzliwi i pomocni przez wiele lat. Ks. proboszcz Tadeusz Skrzypczak odszedł do Domu Pana w dniu 5 maja 2018 r. Dziękujemy mu za liczne książki i pamiątki, którymi nas obdarowywał, za wskazywanie drogi do Boga i wszelkie przejawy współpracy apostolskiej. Cieszyły go powstające ciągle nowe ,,Margaretki”, tworzone w ramach Apostolatu Maryjnego. Był wdzięczny za modlitwę za kapłanów i Msze św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętałyśmy również o ap.Feliksie Lipnickiej, pierwszej przewodniczącej, osobie bardzo ciepłej i aktywnej do końca, która odeszła do wieczności 02 marca 2018 r.

Po końcowym błogosławieństwie udałyśmy się wraz z kapłanami do pobliskiej restauracji na agapę. Tam kontynuowałyśmy rozmowy, rozdałyśmy Cudowne Medaliki i pamiątkowe obrazki.

Wszystko z Niepokalaną!

ap. Irena Winiarska, Skarżysko – Kamienna

3439total visits,1visits today