Z nauczania Papieża Franciszka [ sierpień 2018].

Troska o pokarm duszy. Anioł Pański – 05-08.  [ streszczenie]. Czego oczekuje od nas Jezus? – Chce, żeby ludzie Go nie tylko szukali, ale żeby Go poznali, a spotkanie z Nim, aby wykraczało poza doraźne zaspokojenie potrzeb materialnych.

  • On – ,,chleb życia” pragnie zaspokoić nie tylko ciało, ale i dusze, dając pokarm duchowy. Zachęca do częstego karmienia się  Jego Słowem, Jego Ciałem, Jego Krwią.
  •  Na pytanie, jakie czynności należy wykonać, aby podobać się Bogu, Jezus odpowiada: ,, Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” [w.29]. Na tej drodze – dodał Ojciec  Święty – niech wspiera nas Dziewica Maryja.
  • ANIOŁ PAŃSKI Z DNIA 8 SIERPNIA:
  • Jak rozumieć słowa św. Pawła? : ,, Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani n a dzień odkupienia” [ Ef 4,30].
  •  Jak to uczynić? Rada Papieża Franciszka:  Wyrzec się zła i zaangażować się na rzecz dobra. Wyrzec się zła, to znaczy usunąć ze swoich serc ,,wszelką gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz ze wszelką złością” [ w.31]. Wady te zakłócają radość Ducha, zatruwają serce i prowadzą do bluźnierstwa przeciwko Bogu i bliźniemu.
  • Nie wystarczy pierwszy warunek. Trzeba przylgnąć do dobra i czynić dobro,  Wyzbyć się apatii, letniości wiary, lenistwa. Taka postawa jest sprzeczna z Ewangelią, z charakterem ludzi młodych, z natury dynamicznych, entuzjastycznych i odważnych.
  • Św. Albert Hurtado mówił: ,, Dobrze nie czynić zła, ale źle nie czynić dobra”. A to oznacza, że trzeba  umieć przebaczać, modlić się za nieprzyjaciół, wnosić pokój tam, gdzie go nie ma, przerywać tym, którzy źle mówią o innych, powstrzymać plotkarza. Jeśli nie przeciwstawiamy się złu, milcząco je umacniamy.  Św. Paweł zachęca:: ,,Postępuj drogą miłości” [ por. 5,7].

157total visits,1visits today